TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ TỪNG CHƯƠNG - CÓ ĐÁP ÁN

Share bộ test dược lý từng chương có đáp án nè


test dược lý từng chương có đáp án

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ TỪNG CHƯƠNG - CÓ ĐÁP ÁN


Tải tài liệu tại đây : HIỆN LINK TẢI


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TÁC DỤNG CỦA THUỐC TRONG CƠ THỂ

 1. Yếu tố bệnh nhân ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc là:
A. Thói quen
B. Công việc
C. Điều kiện sống
D. Mức thu nhập
E. Cân nặng
 1. Các yếu tố của cơ thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc được nêu dưới đây, ngoại trừ:
A. Giới tính
B. Giống nòi
C. Bệnh lý
D. Nhóm máu
E. Cơ địa
 1. Các yếu tố của bệnh nhân có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, ngoại trừ:
A. Giống nòi
B. Thói quen
C. Tuổi tác
D. Bệnh lý
E. Cơ địa
 1. Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc ở BN là, ngoại trừ:
A. Thời khắc
B. Môi trường
C. Ánh sáng
D. Tiếng động
E. Độ ẩm
 1. Đặc điểm phân phối thuốc ở trẻ sơ sinh liên quan những vấn đề sau, ngoại trừ:
A. Lượng Protein huyết tương thấp
B. Có nhiều chất nội sinh từ mẹ truyền sang
C. Dạng thuốc tự do trong máu thấp
D. Chất lượng albumin yếu
E. Thể tích phân phối tăng
 1. Liều dùng thuốc ở trẻ sơ sinh thường cao hơn ở trẻ lớn.
A. Đúng
B . Sai
 1. Liều thuốc ở trẻ 3 - 4 tháng tuổi thường cao hơn ở trẻ sơ sinh.
A. Đúng
B . Sai
 1. Hấp thu thuốc theo đường uống ở trẻ sơ sinh thường cao hơn ở trẻ lớn.
A. Đúng
B . Sai
 1. Nồng độ thuốc tự do trong máu ở trẻ sơ sinh thường cao hơn người lớn.
A. Đúng
B . Sai
 1. Ở trẻ em nhất là trẻ nhỏ do Protein còn non yếu nên thuốc gắn mạnh và thường gây tích lũy thuốc.
A. Đúng
B . Sai
 1. Độc tính của thuốc lên hệ TKTƯ ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh có liên quan các yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Tỷ lệ não / cơ thể lớn
B. Thành phần Myelin thấp
C. Tế bào TK chưa biệt hóa
D. Lưu lượng máu não thấp
E. Hàng rào TKTƯ chưa phát triển đầy đủ
 1. Do chức năng gan, thận chưa hoàn chỉnh nên thời gian bán huỷ thuốc ở trẻ em dài hơn người lớn gấp:
A. 5 lần
B. 10 lần
C. 15 lần
D. 20 lần
E. 30 lần
 1. Ở trẻ em dễ xãy ra ngộ độc thuốc vì các yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Thuốc dễ vào thần kinh trung ương
B. Tỷ lệ thuốc gắn protein huyết tương cao
C. Chức năng chuyển hoá của gan chưa hoàn chỉnh
D. Trung tâm hô hấp dễ nhạy cảm
E. Da dễ hấp thu thuốc
 1. Ở người già dễ xảy ra ngộ độc thuốc vì các yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Tăng hấp thu thuốc qua đường tiêu hoá
B. Tăng nồng độ thuốc tự do trong máu
C. Tăng chức năng chuyển hoá của gan
D. Tình trạng bệnh lý kéo dài
E. Thận bài tiết kém
 1. Một trong những yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt về ảnh hưởng của thuốc ở Nam và Nữ là do:
A. Cân nặng
B. Hệ thống Hormon
C. Đặc điểm sống
D. Đặc điểm bệnh lý
E. Yếu tố chuyển hoá
 1. Người da trắng dể nhạy cảm với thuốc cường giao cảm, đây là loai ảnh hưởng liên quan đến:
A. Giống nòi
B. Cơ địa
C. Địa lý
D. Môi trường sống
E. Tất cả sai
 1. Trong lao phổi mạn tính sulfamid sẽ gắn mạnh vào huyết tương và làm giảm lượng sulfamid tự do trong máu, đây là loai ảnh hưởng liên quan đến:
A. Chuyển hoá
B. Phân phối
C. Di truyền
D. Cơ địa
E. Bệnh lý
 1. So với người gầy, liều lượng thuốc dùng ở người mập phải :
A. Thấp hơn nhiều
B. Hơi thấp hơn
C. Tương đương
D. Hơi cao hơn
E. Cao hơn nhiều
 1. Liều thuốc phải được giảm so với bình thường khi dùng ở trẻ béo phì
A. Đúng
B. Sai
 1. Penicillin tiêm buổi sáng có hiệu lực hơn tiêm buổi tối.
A. Đúng
B . Sai
 1. Thuốc tiêm buổi tối có hiệu lực hơn ban ngày là:
A. Streptomycin
B. Penicillin
C. Gentamycin
D. Chloramphenicol
E. Tất cả đúng
 1. Thuốc tăng tác dụng khi dùng vào mùa đông:
A. Diazepam
B. Sulfamid
C. Indocid
D. Chloramphenicol
E. Tất cả sai
 1. Uống indomethacin sẽ hấp thu nhanh hơn vào lúc :
A. 5 - 7 giờ
B. 7 - 11 giờ
C. 11-15 giờ
D. 15 - 17 giờ
E. 17- 21 giờ
 1. Các thuốc dưới đây đều có tiếp thu sinh học tốt vào buổi sáng, ngoại trừ:
A. Barbiturat
B. Theophyllin
C. Propanolol
D. Diazepam
E. Aspirin
 1. Tác dụng của thuốc kích thích thần kinh trung ương tăng dưới ảnh hưởng của :
A. Ánh sáng trắng
B. Ánh sáng vàng
C. Màu tím
D. Màu đỏ
E. Màu đen
 1. Tác dụng của thuốc ức chế thần kinh trung ương tăng dưới ảnh hưởng của :
A. Ánh sáng trắng
B. Ánh sáng vàng
C. Màu đỏ
D. Màu tím
E. Màu đen

--------------------------------------------------

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

 1. Tác dụng không mong muốn bao gồm những phản ứng được tạo nên:
A. Ngẫu nhiên B. Ở đối tượng nguy cơ cao
C. Do dùng quá liều
D. Có chu kỳ
E. Tất cả đúng
 1. Được gọi là tác dụng không mong muốn chỉ khi các phản ứng xãy ra nếu dùng thuốc với liều:
A. Độc
B. Thấp
C. Cao
D. Bất thường
E. Bình thường
 1. Được gọi là tác dụng không mong muốn chỉ khi các phản ứng xãy ra nếu được dùng với liều:
A. Bình thường
B. Thấp
C. Cao
D. Độc
E. Tất cả đúng
 1. Được gọi là tác dụng không mong muốn chỉ khi các dấu hiệu bất thường xảy ra nếu được dùng với liều :
A. Bình thường
B. Thấp
C. Cao
D. Liều độc
E. Tất cả đúng
 1. Những tác dụng không mong muốn có thể dự đoán được thường liên quan đến:
A. Dược lý học
B. Yếu tố cơ địa
C. Yếu tố môi trường
D. Dạng dùng cuả thuốc
E. Tất cả đúng
 1. Hội chứng suy tuyến thượng thận khi ngừng liệu pháp corticoid là một tác dụng không mong muốn liên quan đến:
A. Dược động học của thuốc
B. Dược lực học chính của thuốc
C. Dược lực học phụ của thuốc
D. Tác dụng ngoại ý
E. Phụ thuộc Dược lý học
 1. Những tác dụng không mong muốn xãy ra bất thình lình không thể dự đoán trước được thường liên quan đến:
A. Dược lý học
B. Hiểu biết về thuốc
C. Cách dùng thuốc
D. Dạng dùng của thuốc
E. Yếu tố cơ địa

--------------------------------------------------

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ THUỐC VÀ ẢNH HƯỞNG
CỦA THUỐC TRÊN CÁC XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG

 1. Tương tác thuốc là nói đến yếu tố nào dưới đây:
A. Tác dụng đối lập hoặc hợp đồng
B. Xảy ra giữa 2 thuốc hay nhiều thuốc
C. Phản ứng xảy ra trong cơ thể
D. Ảnh hưởng dược lực học & dược động học
E. Tất cả đúng
 1. Tương tác thuốc là nói đến yếu tố dưới đây, ngoại trừ:
A. Tác dụng đối lập hoặc hợp đồng
B. Xảy ra giữa 2 thuốc hay nhiều thuốc
C. Phản ứng xảy ra trong cơ thể
D. Ảnh hưởng dược lực học & dược động học
E. Làm mất tác dụng của thuốc
 1. Kết quả của tương kỵ khi trộn hai hoặc nhiều loại thuốc với nhau là:
A. Giảm chuyển hoá thuốc trong cơ thể
B. Tăng độc tính của thuốc ở gan
C. Giảm thải trừ thuốc ở thận
D. Tăng tác dụng của thuốc trong cơ thể
E. Mất tác dụng của thuốc ngay khi ở ngoài cơ thể
 1. Kết quả của tương kỵ khi trộn hai hoặc nhiều loại thuốc với nhau là:
A. Giảm chuyển hoá thuốc trong cơ thể
B. Tăng độc tính của thuốc ở gan
C. Giảm thải trừ thuốc ở thận
D. Tăng tác dụng của thuốc trong cơ thể
E. Tất cả sai
 1. Tương tác thuốc có thể xảy ra khi dùng 2 hay nhiều loại thuốc phối hợp với kết quả dưới đây, ngoại trừ:
A. Tăng tác dụng trong cơ thể
B. Giảm tác dụng trong cơ thể
C. Tăng độc tính trong cơ thể
D. Giảm độc tính trong cơ thể
E. Mất tác dụng ngay khi còn ở ngoài cơ thể
 1. Tương kỵ thuốc xảy ra khi trộn Ampicillin với:
A. Dextran
B. Dung dịch NaCL
C. Dung dịch kiềm
D. Lasix
E. Heparin
 1. Có thể cho kết quả xét nghiệm đường niệu dương tính giả khi dùng:
A. Lasix
B. Phenolbarbital
C. PhenylButazon
D. Acid Ascorbic
 1. Có tác dụng làm tăng đường máu là những thuốc sau, ngoại trừ:
A. Cafein
B. Acetazolamid
C. Furosemid
D. Aspirin
E. Propanolol
 1. Thuốc làm tăng Glucose huyết thanh, ngoại trừ:
A. Cafein
B. Corticoid
C. Acetaminophen
D. Estrogen
E. Heparin
 1. Những thuốc có tác dụng làm hạ glucose máu, ngoại trừ:
A. Paracetamol
B. Oxytetracyclin
C. Cyproheptadin
D. Dilantin
E. Rượu ethylic
 1. Amoxycillin dùng liều cao có thể cho kết quả dương tính giả khi xét nghiệm đường niệu bằng phương pháp khử.
A. Đúng
B. Sai
E. Tất cả sai
 1. Thuốc NSAIDs làm giảm hàm lượng T3, T4 trong chẩn đoán bệnh tuyến giáp là:
A. Aspirin
B. Phenylbutazon
C. Phenacetin
D. Piroxicam
E. Indomethacin
 1. Loại kháng sinh có thể làm test coombs dương tính:
A. Các penicillin
B. Fluoroquinolon
C. Nhóm Aminosid
D. Các Cephalosporin
E. Tetracyclin thế hệ 3
 1. Thuốc làm tăng kali máu:
A. Corticoid
B. Furosemid
C. Digitalis
D. INH
E. Tất cả sai
 1. Thuốc làm hạ Kali máu:
A. Manitol
B. Adrenalin
C. Digitalis
D. Kháng Histamin
E. Isoniazid
 1. Thuốc làm hạ Kali máu:
A. Manitol
B. Adrenalin
C. Amphotericin B
D. Kháng Histamin
E. Isoniazid
 1. Thuốc làm giảm Bilirubin huyết thanh:
A. Barbiturat
B. Rifampicin
C. Erythromycin
D. Acetaminophen
E. Tất cả sai
 1. Thuốc làm tăng Bilirubin huyết thanh, ngoại trừ :
A. Vitamin k
B. Phenacetin
C. Barbiturat
D. Dilantin
E. Amphotericin B

--------------------------------------------------


Câu 7. Theo phân loại của Gell và Coombs cơ chế miễn dich dị ứng thuốc loại I là do:
A. Tác dụng qua trung gian tế bào
B. Liên quan đến độc tố tế bào tuần hoàn
C. Nhạy cảm do phức hợp miễn dịch tuần hoàn
D. Liên quan đến kháng thể IgE
E. Tạo nên các chất trung gian hoá học
Câu 8. Một trong những nội dung của chương trình thuốc thiết yếu Việt Nam là:
A. Phát triển hệ thống phân phối thuốc
B. Ổn định mạng lưới y tế thôn bản
C. Mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh
D. Tăng cường sử dụng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc
E. Khống chế các bệnh dịch lưu hành tại địa phương


HISTAMIN VÀ CÁC THUỐC KHÁNG HISTAMIN

 1. Thuốc kháng H1 có tác dụng an thần nhẹ.
A. Promethazin
B. Chlopheniramin
C. Doxylamin
D. Dimenhydrinat
E. Terfenadin
 1. Chỉ định dùng thuốc kháng H1 trong các trường hợp sau nhưng ngoại trừ
A. Phản ứng dị ứng
B. Say tàu xe
C. Rối loạn tiền đình
D. Hen phế quản
E. Buồn nôn , nôn ở phụ nữ có thai
 1. Thuốc làm gia tăng tác dụng thuốc kháng H1
A. Propranolol
B. Theophyllin
C. Digitalis
D. Penicillin
E. Thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng
 1. Trong số thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có thêm tác dụng kháng Androgen
A. Ranitidin
B. Famotidin
C. Cimetidin
D. Oxmetidin
E Nizatidin
 1. Độc tính tuy ít gặp nhưng trầm trọng của Ranitidin
A. Co giật
B. Giảm bạch cầu
C. Viêm gan
D. Chứng vú to ở đàn ông
E. Tiết nhiều sữa ở đàn bà
 1. Cimetidin hợp đồng với thuốc sau.
A. Heparin
B. Phenytoin
C. Adrenalin
D. Ampicillin
E. Isoniazid
 1. Trong số thuốc sau, thuốc nào vừa có tác dụng kháng H­1 vừa có tác dụng kháng Serotonin
A. Doxylamin
B. Promethazin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Dimenhydrinat
 1. Cimetidin đi qua được .
A. Hàng rào máu - não
B. Hàng rào máu - màng não
C. Nhau thai
D. Sữa
E. Nhau thai và sữa
 1. Thuốc kháng H1 dùng điều trị nôn, buồn nôn ở phụ nữ có thai
A. Promethazin
B. Dimenhydrinat
C. Doxylamin
D. Terfenadin
E. Chlorpheniramin
 1. Bệnh nhân nam dùng liều cao Cimetidin trong hội chứng Zollinger- Ellison gây ra.
A. Giảm tiểu cầu
B. Viêm gan
C. Suy thận
D. Giảm bạch cầu
E. Giảm lượng tinh trùng
 1. Thời gian bán hủy của Cimetidin.
A. 1giờ
B. 2 giờ
C. 3 giờ
D. 4 giờ
E. 5 giờ
 1. Thuốc kháng H1 có tác dụng ngăn ngừa chứng say tàu xe.
A. Doxylamin
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Dimenhydrinat
 1. Promethazin (Phenergan) là thuốc kháng H1 thuộc .
A. Dẫn xuất Piperazin
B. Dẫn xuất Phenothiazin
C. Nhóm Alkylamin
D. Nhóm Ethanolamin
E. Nhóm Ethylendiamin
 1. Trong các thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có tác dụng ức chế hệ thống chuyển hóa thuốc Oxydase của Cytocrom P450
A. Ranitidin
B. Nizatidin
C. Famotidin
D. Cimetidin
E. Oxmetidin
 1. Thuốc kháng H1, đặc biệt nhóm Ethanolamin, Ethylendiamin, thường gây những tác dụng phụ sau.
A. Hạ huyết áp tư thế đứng
B. Hạ huyết áp
C. Tăng huyết áp
D. Bí tiểu
E. Tiêu chảy
 1. Tác dụng của Histamine trên receptor H2 :
A. Giãn cơ trơn mạch máu
B. Co cơ trơn đường tiêu hoá
C. Co cơ trơn phế quản
D. Kích thích tận cùng thần kinh cảm giác
E. Tăng tiết dịch vị
 1. Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2:
A. Đối lập chức phận
B. Đối lập không cạnh tranh
C. Đối lập cạnh tranh
D. Đối lập hoá học
E. Tác dụng chọn lọc
 1. Đặc điểm chung của các thuốc kháng H1 được nêu dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Hấp thu nhanh
B. Đạt nồng độ đỉnh sớm
C. Chuyển hoá chủ yếu bởi microsome gan
D. Có thời gian tác dụng 4 - 6 giờ.
E. Không qua được hệ thống hàng rào máu não.
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Ethanolamine:
A. Dimenhydrate
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Cyclizine
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperazine:
A. Dimenhydrate
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Cyclizine
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Alkylamine:
A. Dimenhydrate
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Cyclizine
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperidine:
A. Dimenhydrate
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Cyclizine
 1. Các thuốc kháng H1 đối lập không cạnh tranh với Histamine tại receptor H1
A. Đúng B. Sai
 1. Co thắt phế quản ở bệnh nhân hen không đơn thuần chỉ có histamine mà còn có sự tham gia của các Autocoid khác như chất phản ứng chậm của phẳn vệ ( SRSA )
A. Đúng B. Sai
 1. Ranitidine ức chế hệ thống chuyển hóa thuốc Oxydase của Cytochrom P450 nên gây ra nhiều tương tác thuốc hơn Cimetidine
A. Đúng B. Sai
 1. Cimetidine hợp đồng với các thuốc: Phenytoin, Propanolol
A. Đúng B. Sai
 1. Tác dụng phụ thường gặp nhất của các thuốc kháng H1 là tác dụng an thần.
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc kháng H1 Promethazine thuộc dẫn xuất Phenothiazine
A. Đúng B. Sai
 1. Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2 là tác dụng đối lập cạnh tranh với Histamine trên receptor H2
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc kháng H1 được dùng trong các trường hợp sau: Phản ứng dị ứng, say tàu xe,hen phế quản
A. Đúng B. Sai
 1. Astemizol là thuốc thuộc loại kháng Histamin H2 :
A. Đúng B. Sai
 1. Nizatidin là thuốc thuộc loại kháng Histamin H2 :
A. Đúng B. Sai
 1. Nhiều thuốc kháng Histamin H1 làm giảm tác dụng kháng Muscarin trên trương lực bàng quang :
A. Đúng B. Sai
 1. Một số thuốc kháng Histamin H1 có tác dụng phụ làm tăng sức cản ngoại biên :
A. Đúng B. Sai
 1. Hầu hết các thuốc kháng Histamin H1 có tác dụng phụ gây tiêu chảy :
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc kháng Histamin tác dụng đối kháng cạnh tranh tại receptor của histamin :
A. Đúng B. Sai
 1. Kháng Histamin H1 có tác dụng đối kháng tại receptor histamin dạ dày :
A. Đúng B. Sai
 1. Astemizol là một loại kháng Histamin mới, không vào não nên không gây buồn ngủ :
A. Đúng B. Sai
 1. Kháng Histamin H2 cần dùng liều 4-5 lần/ngày mới có tác dụng mong muốn :
A. Đúng B. Sai
 1. Cimetidin là một loại kháng Histamin H2 có tác dụng kháng androgen ở một số bệnh nhân :
A. Đúng B. Sai


THUỐC HẠ SỐT – GIẢM ĐAU – CHỐNG VIÊM

 1. Thuốc HS-GĐ-CV có tỉ lệ ngộ độc cao do dùng quá liều là:
A. Pyramidon
B. Paracetamol
C. Diclophenac
D. Ibuprofene
E. Aspirin
 1. Tần suất tai biến của các thuốc HS-GĐ-CV thường gặp nhiều nhất ở:
A. Trên thận
B. Trên huyết áp
C. Trên đường tiêu hoá
D. Trên gan
E. Trên hệ thống tạo máu
 1. Vioxx là thuốc có đặc điểm:
A. Thuộc nhóm Celecocib
B. Ức chế tốt cả Cycloxygenose và lipoxygenase
C. Ức chế đặc hiệu Phospholipase
D. Có tác dụng chống viêm tốt
E. Tất cả sai
 1. Vioxx là thuốc có đặc điểm:
A. Thuộc nhóm Celecocib
B. Ức chế tốt cả Cycloxygenose và lipoxygenase
C. Ức chế đặc hiệu Phospholipase
D. Hiện đang được sử dụng rộng rãi
E. Có tác dụng chống viêm tốt
 1. Có cùng cơ chế tác dụng với Meloxicam là:
A. Piroxicam
B. Isoxicam
C. Nifluril
D. Nimesulid
E. Tolmetine
 1. Một trong các thuốc dẫn xuất của nhóm Pyrazol được sử dụng với mục đích chống viêm là:
A. Phenacetin
B. Pyramidon
C. Phenibutazone
D. Phenazone
E. Piroxicam
 1. Ibuprofene là thuốc dẫn xuất của nhóm:
A. Oxicam
B. Anthranilic acid
C. Propionic acid
D. Pyrrolealkanoid acid
E. Tất cả sai
 1. Tác dụng hạ sốt của các nhóm thuốc HSGĐ dưới đây là hợp lý, ngoại trừ :
A. Tác dụng lên trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi
B. Ức chế tổng hợp Prostaglandin (PG) ở não
C. Làm tăng quá trình thải nhiệt
D. Tác dụng không phụ thuộc nguyên nhân
E. Ngăn chặn quá trình sinh nhiệt
 1. Cơ chế giảm đau của các thuốc có tác dụng giảm đau ngoại biên dưới đây là đúng, ngoại trừ:
A. Ức chế trung tâm nhận và truyền cảm giác đau ở vùng dưới đồi
B. Đối kháng tại vị trí receptor với các chất gây đau trên thần kinh cảm giác
C. Làm giảm tổng hợp P.G f2 alpha
D. Làm giảm tính cảm thụ của đầu dây thần kinh cảm giác với các chất gây đau
E. Làm gián đoạn dẫn truyền xung tác ở các bộ phận nhận cảm
 1. Chống chỉ định dùng thuốc nhóm NSAIDs ở bệnh nhân có tiển sử loét DD - TT vì:
A. Gây rối loạn môi trường tại chổ, làm dễ cho sự tấn công của vi khuẩn gây bệnh
B. Thay đổi độ PH làm tăng yếu tố tổn thương
C. Ức chế Prostaglandine làm giảm sự tạo thành yếu tố bảo vệ dạ dày tá tràng
D. HCl tăng do kích ứng của thuốc lên thành niêm mạc dạ dày tá tràng
E. Thay đổi độ PH làm giảm yếu tố bảo vệ
 1. Aspirin là thuốc có những tính chất sau, ngoại trừ:
A. Có tác dụng chống đông máu nội mạch
B. Qua được hàng rào nhau thai
C. Khả năng gắn với protein huyết tương kém
D. Có cả 3 tác dụng hạ sốt giảm đau chống viêm
E. Có tác dụng chống viêm mạnh
 1. Aspirin là thuốc có những tính chất sau, ngoại trừ:
A. Có tác dụng chống đông máu nội mạch
B. Qua được hàng rào nhau thai
C. Là một acid mạnh, hấp thu, phân phối nhanh
D. Có cả 3 tác dụng hạ sốt giảm đau chống viêm
E. Có tác dụng chống viêm mạnh
 1. Chống chỉ định dùng Aspirin ở phụ nữ có thai vì :
A. Gây quái thai
B. Gây chuyển dạ kéo dài
C. Gây băng huyết sau sinh
D. Qua được hàng rào nhau thai
E. Tất cả đúng
 1. Tác dụng dược lý chủ yếu của Diflunisal được dùng trên lâm sàng là :
A. Hạ sốt chống viêm
B. Hạ sốt giảm đau
C. Giảm đau kéo dài
D. Chống viêm tốt
E. Hạ sốt nhanh
 1. Phenylbutazone được sử dụng trên lâm sàng nhằm mục tiêu:
A. Hạ sốt giảm đau với cường độ đau trung bình
B. Hạ sốt giảm đau với cường độ đau mạnh
C. Chống viêm trong viêm cứng khớp, viêm đa khớp, thấp khớp
D. Giảm đau trong viêm khớp, thấp khớp
E. Hạ sốt giảm đau hơn là chống viêm
 1. Tai biến được đề cập nhiều và đáng sợ nhất của các thuốc dẫn xuất pyrazole là:
A. Chảy máu đường tiêu hoá
B. Viêm thận
C. Giảm bạch cầu hạt
D. Methemoglobine
E. Chảy máu thận
 1. Viêm thận kẻ, u nhú thận và có thể gây ung thư thận là tai biến thường được lưu ý khi sử dụng
A. Phénacétine
B. Phenylbutazone
C. Piroxicam
D. Dẫn xuất của propionic acid
E. Voltarene
 1. Độc tính của paracetamol được ghi nhận khi dùng quá liều hoặc liều cao là :
A. Hội chứng Reye
B. Viêm thận kẻ
C. Hoại tử tế bào gan
D. Rối loạn tâm thần kinh
E. Methemoglobine nhất là ở người thiếu men G6PD
 1. Mục đích chính của việc sử dụng Indomethacine trên lâm sàng để:
A. Hạ sốt
B. Giảm đau
C. Chống viêm trong viem cung cot song, con goutt cap
D. Hạ sốt giảm đau
E. Giảm đau nhanh
 1. Một trong số các thuốc có cùng dẫn xuất với Ibuprofene là : t 96
A. Inacid
B. Acid tiaprofenic
C. Feldene
D. Tolmetine
E. Clometacine
 1. Có tác dụng ức chế cyclooxygenase2 là :( ngoai ra con co nimensulid, dxuat cocib)
A. Piroxicam
B. Nifluril
C. Clometacine
D. Meloxicam
E. Sunlidac
 1. Sunlidac la thuốc cùng dẫn xuất với : t 94
A. Voltarene
B. Nifluril
C. Tolmetine
D. Diflunisal
E. Indocid( indocid, indometacin)
 1. Diflunisal có tác dụng giảm đau tốt trong cơn đau giun chui ống mật. t 91
A. Đúng
B. Sai
 1. Khoảng cách giữa 2 lần dùng lặp lại liều paracetamol là 4-6 giờ.
A. Đúng
B. Sai
 1. Ngoài tác dụng hạ sốt giảm đau, acetaminophen có tác dụng chống viêm tương tự indocid.
A. Đúng. Acetaminophen ko co tac dung chong viem
B. Sai.
 1. Sulindac có tác dụng chống viêm mạnh vì có công thức giống aspirin. T 95
A. Đúng
B. Sai. Vi sulindac la dan xuat indol
 1. Clometacin là thuốc chỉ có tác dụng giảm đau. T 95
A. Đúng
B. Sai
 1. Ibuprofen là thuốc cùng nhóm với dẫn xuất tenoxicam. T 95
A. Đúng
B. Sai
 1. Các thuốc kháng viêm không steroid ít bị ion hóa ở dạ dày nên dễ hấp thu.
A. Đúng
B. Sai
 1. Oxicam là một trong những loại thuốc kháng viêm không steorid có tỷ lệ gắn protein huyết tương rất mạnh.
A. Đúng
B. Sai
 1. Thời gian bán hủy trong huyết tương của pyrazol dài hơn hẳn aspirin. T 92
A. Đúng(8-12h)
B. Sai
 1. Naproxen là thuốc KVKS có khả năng làm tăng huyết áp mạnh. T 95
A. Đúng
B. Sai
 1. Có tác dụng chống viêm tương đương aspirin nhưng Sulindac có ưu thế hơn là do:
A. Là một sulfoxic
B. Dễ dung nạp hơn
C. Có tác dụng sau khi được chuyển hóa ở gan
D. Được xếp trong nhóm Indol
E. Thải trừ tốt qua đường tiểu
 1. Naproxen là thuốc có đặc điểm dưới đây, ngoại trừ: T 95
A. Hấp thu nhanh qua đường uống
B. Chuyển hóa ở huyết tương
C. Thải trừ chủ yếu qua thận
D. Gắn protein huyết tương > 90%
E. Có tác dụng chống viêm tốt
 1. Dược động học của các thuốc nhóm NSAIDs có đặc điểm dưới đây, ngoại trừ:
A. Đều là các acid yếu
B. Bị ion hoá nhiều ở dạ dày
C. Dễ hấp thu qua đường tiêu hoá
D. Gắn rất mạnh vào protein huyết tương
E. Chuyển hoá ở gan, thải trừ qua thận
 1. Hoại tử tế bào gan là tai biến thường gặp khi dùng quá liều :
A. Nifluril
B. Paracetamol
C. Naproxen
D. Indocid
E. Voltarene
 1. Giảm bạch cầu hạt là tai biến đã được khuyến cáo với loại thuốc : T 92
A. Voltarene
B. Tolectin
C. Naproxen
D. Sunlidac
E. Pyramidon
 1. Hội chứng salicylisme được xem như là một tác dụng phụ của aspirin với các biểu hiện:
A. Rối loạn thị giác, thính giác, thần kinh
B. Xuất huyết tiêu hóa, hạ thân nhiệt, dị ứng da
C. Ban đỏ, ngứa, hạ thân nhiệt
D. Ban đỏ, xuất huyết tiêu hóa, lú lẫn tâm thần
E. Tất cả đúng
 1. Thuốc thường gây methemoglobine ở bệnh nhân thiếu men GGPD là:
A. Acétanilide
B. Prénazone
C. Phénacétine
D. Ibuprofene
E. Pyranaldon
 1. Paracetamol là một thuốc trong nhóm hạ sốt giảm đau có đặc điểm:
A. Là những tinh thể hòa tan
B. Khó tan trong alcool
C. Không tan trong dung dịch kiềm
D. Có cấu trúc giống phenol
E. Tất cả đúng
 1. Những tác dụng phụ như các AINS khác, độc tính chủ yếu của dẫn xuất Indol là:
A. Làm giảm chức năng gan
B. Gây suy thận mãn
C. Gây xáo trộn tâm thần và hoạt động của não
D. Làm rối loạn huyết động
E. Viêm thận kẽ
 1. Ngộ độc cấp khi dùng paracetamole liều cao thường tốt khi được điều trị đặc hiệu bằng:
A. Parafine
B. Than hoạt
C. Tanin
D. N-acetylcysteine
E. Lasilix
 1. Về mặt cơ chế, diclophenac có một ưu điểm so với các AINS khác là: T 96
A. Ức chế đặc hiệu sự tạo thành các leucotrien
B. Ức chế sự tạo thành acid arachidonic từ phospholipid
C. Tái phân phối acid arachidonic vào kho chứa lipid bất hoạt va uc che ca lipopolygenase
D. Ức chế sự tạo thành các endoperoxyde và thromboxan
E. Ức chế phospholipase A2
 1. Khi dùng một liều hữu hiệu tương đương, so với Indocid thì Diclophenac là thuốc có tác dụng:
A. Hạ sốt giảm đau chống viêm
B. Giảm đau chống viêm bằng
C. Hạ sốt giảm đau tương tự
D. Hạ sốt hơn hẳn
E. Chống viêm mạnh hơn yeu hon
 1. Apazone là thuốc được dùng với tác dụng chủ yếu để T 92
A. Hạ sốt
B. Giảm đau
C. Chống viêm
D. Chống ngưng tập tiểu cầu
E. Tất cả đúng
 1. Clometacin là thuốc có đặc điểm: T 95
A. Hạ sốt nhanh
B. Giảm đau nhanh
C. Chống viêm mạnh
D. Cả A và B
E. Cả B và C
 1. Tai biến thường được đề cập đến khi sử dụng Phenacetin là:
A. Giảm tiểu cầu
B. Hội chứng Reye
C. Tâm thần kinh
D. U nhú thận
E. Loét đường tiêu hóa
 1. Loại NSAIDs có tỉ lệ ngộ độc cao do dùng quá liều là thuốc thuộc nhóm:
A. Pyrazole
B. Propionic acid
C. Indol
D. Aniline
E. Salicylate
 1. Tai biến của các thuốc NSAIDs thường gặp nhiều nhất ở:
A. Trên đường tiết niệu
B. Trên tim mạch
C. Trên thần kinh
D. Trên đường tiêu hóa
E. Trên tủy xương
 1. Fenoprofen là thuốc có tác dụng:
A. Hạ sốt
B. Giảm đau
C. Chống viêm
D. Cả A và B
E. Cả B và C

THUỐC CHỐNG VIÊM NHÓM GLUCO-CORTICOID

 1. Gluco corticoid được tổng hợp, phóng thích vào máu dưới sự kiểm soát trực tiếp của :
A. CRF
B. ACTH
C. Tuyến yên
D. Vùng dưới đồi
E. Tuyến thượng thận
 1. Các yếu tố tham gia điều hòa, sản xuất Gluco corticoid dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Tăng đường huyết
B. Sérotonine.
C. Các chất trung gian hóa học thần kinh
D. Các yếu tố tác động từ bên ngoài ( Stress, lo lắng..)
E. Hệ thống trục Dưới đồi-Tuyến yên-Thượng thận
 1. Để tránh sự ức chế tuyến thượng thận, Gluco corticoid nên dùng tốt nhất vào thời điểm :
A. 5 - 8 giờ
B. 8 - 11 giờ
C. 11 - 14 giờ
D. 14 - 17 giờ
E. 17 - 20 giờ
 1. Dược động học của Gluco corticoid được nêu dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa.
B. Chuyển hóa ở gan
C. Thời gian bán hủy dài với loại tổng hợp
D. Gắn mạnh vào protein huyết tương.
E. Thải chủ yếu qua đường mật.
 1. Lượng Gluco corticoid ở dạng tự do trong máu giảm trong các trường hợp:
A. Nồng độ Gluco corticoid huyết tương > 20 - 30 g/dl
B. Bệnh nhân suy dinh dưỡng
D. Dùng loại Gluco corticoid tổng hợp
C. Bệnh nhân có chế độ ăn nghèo chất đạm
E. Tất cả sai.
 1. Tác dụng chống viêm của Gluco corticoid thường được giải thích bằng một trong các cơ chế sau :
A. Ức chế sự chuyển hóa phospholipid ở màng tế bào
B. Đưa acid arachidonic vào kho lipid bất hoạt
C. Tăng tổng hợp protein ức chế đặt hiệu phospholipase A2
D. Ức chế đặt hiệu cả Lipooxygenase và cyclooxygenase
E. Ức chế sự tạo thành prostaglandin
 1. Cơ chế tác dụng chống dị ứng của Gluco corticoid dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Đối kháng các chất sinh học trong stress
B. Ức chế tạo thành các chất sinh học từ acid arachidonic
C. Ức chế tạo kháng thể và phản ứng kháng nguyên kháng thể .
D. Tăng hoạt động của hệ tim mạch
E. Làm thoái biến Protein
 1. Một trong những giải thích hiện tượng teo cơ khi dùng Gluco corticoid dài ngày là do :
A. Tăng đồng hóa protein
B. Tăng bài tiết nitơ
C. Ức chế chức năng hoạt động của thần kinh cơ
D. Tăng chuyển hóa Glucid từ Protid
E. Tất cả sai
 1. Liệu pháp Gluco corticoid làm tăng cholesterol máu là một trong những kết quả của :
A. Tăng thoái biến protid
B. Tăng đồng hóa glucid tại gan
C. Ức chế tổng hợp Triglycerin
D. Tăng đồng hóa lipid
E. Tất cả đúng
 1. Điện giải đồ thường gặp ở bệnh nhân dùng Gluco corticoid là :
A. Tăng Na+, K +
B. Giảm Na+, K +
C. Tăng Na+,Ca ++
D. Giảm K+, Ca ++
E. Tăng K+, Ca ++
 1. Tác dụng của Gluco corticoid trên nội tiết được ghi nhận dưới đây, ngoại trừ :
A. Ức chế tuyến giáp
B. Làm giảm tiết các kích tố hướng sinh dục
C. Làm giảm tiết Prolactin
D. Ức chế tiết ADH
E. Ức chế tiết insulin.
 1. Tác dụng của Gluco corticoid trên thần kinh trung ương có thể được ghi nhận là :
A. Rối loạn tâm thần, co giật
B. Hạ sốt
C. Giảm đau
D. Gây thèm ăn
E. Tất cả đúng.
 1. Tác dụng của Gluco corticoid trên một số cơ quan được ghi nhận dưới đây, ngoại trừ :
A. Gây loãng xương
B. Ức chế tiết tuyến ngoại tiết
C. Ức chế sự tạo sẹo
D. Ưc chế phát triển của tổ chức sụn
E. Tăng hồng cầu, bạch cầu trung tính.
 1. Tai biến trên xương của liệu pháp Gluco corticoid là do:
A. Rối loạn hấp thu và thải trừ can xi.
B. Ức chế sự phát triển của tế bào xương.
C. Hậu quả tác dụng của thuốc trên nội tiết.
D. Chỉ định liệu pháp Gluco corticoid không đúng.
E. Hậu quả gia tăng của rối loạn biến dưỡng
 1. Tai biến có thể xãy ra khi dùng Gluco corticoid dù ở bất cứ liều lượng nào là :
A. Loét dạ dày tá tràng
B. Suy giảm miễn dịch
C. Suy thận
D. Đái tháo đường
E. Cao huyết áp
 1. Điều kiện làm cho tuyến thượng thận dể bị ức chế trong liệu pháp Gluco corticoid :
A. Dùng loại Gluco corticoid tổng hợp
B. Bệnh nhân có chế độ ăn nghèo protide
C. Liều lượng thuốc được chia đều trong ngày
D. Cho uống thuốc vào ban đêm
E. Tất cả đúng
 1. Tăng đường huyết trong liệu pháp Gluco corticoid là do :
A. Giảm tiêu thụ Glucose ngoại biên
B. Giảm tái tạo Glucose ở gan
C. Tăng hấp thu Glucose vào máu
D. Tăng chuyển hoá Glucid
E. Giảm dự trữ glucose vào máu
 1. Biểu hiện rối loạn thẩm mỹ ở bệnh nhân dùng Gluco corticoid gồm những dấu hiệu dưới đây, ngoại trừ :
A. Phù mặt cổ
B. Phát triển hệ lông, mụn
C. Những vết rạn da
D. Tăng cân nhanh
E. Chậm liền sẹo
 1. Giải thích tai biến của Gluco corticoid trên tiêu hoá dưới đây là đúng, ngoại trừ:
A. Làm tăng tiết HCl
B. Làm vết thương chậm lành
C. Ức chế tao yếu tố bảo vệ
D. Ức chế tuyến nội tiết
E. Tác dụng do ức chế prostaglandine
 1. Hậu quả của rối loạn biến dưỡng và chuyển hoá có những biểu hiện dưới đây, ngoại trừ:
A. Cao huyết áp
B. Đau cơ, chuột rút.
C. Xơ vữa động mạch
D. Tiểu nhiều
E. Đái tháo đường 90-120 ph
 1. Thời gian bán hủy của cortisol trong máu khỏang 120 -150 ph
A. Đúng B. Sai
 1. Tỷ lệ nồng độ thuốc tự do trong huyết tương của Dexamethason khỏang 5%
A. Đúng B. Sai
 1. Tỷ lệ gắn protein huyết tương của Prednisolon là 95 %
A. Đúng B. Sai
 1. Dùng Gluco corticoid có khả năng làm tăng tiết glucagon
A. Đúng B. Sai
 1. Gluco corticoid làm tăng tiết prolactin và testosteron
A. Đúng B. Sai
 1. Gluco corticoid có tác dụng làm tăng tiết nước bọt, mồ hôi
A. Đúng B. Sai
 1. Betamethason là loại Gluco corticoid có thời gian tác dụng ngắn ( t1/2<12 giờ )
A. Đúng B. Sai
 1. Liệu trình Gluco corticoid dưới 1 tuần có thể gây hội chứng tâm thần
A. Đúng B. Sai
 1. Không được dùng Gluco corticoid ở bệnh nhân tăng nhản áp
A. Đúng B. Sai
 1. Thời gian tái lập bình thường chức năng tuyến thượng thận sau 1 tháng dùng thuốc là một tuần
A. Đúng B. Sai
 1. Nông độ cortisol ở người lớn bình thường đạt cao nhất trong máu vào lúc
A. 1-3 giờ
B. 4 - 6 giờ
C. 7 - 9 giờ
D. 11- 13 giờ
E. 15- 17 giờ
 1. Bình thường, thời điểm tiết Cortisol của tuyến thượng thận cao nhất vào lúc :
A. 7 - 10 giờ
B. 11 - 15 giơ
C. 16 - 20 giờ
D. 21 - 23 giờ
E. 24 - 1 giờ
 1. Bình thường, tuyến thượng thận ngưng tiết Cortisol vào thời điểm :
A. 7 - 11 giờ
B. 11 - 15 giơ
C. 15 - 19 giờ
D. 19 - 23 giờ
E. 23 - 1 giờ
 1. Ở người lớn bình thường không có Stress nồng độ tiết cortisol mỗi ngày khoảng
A. 5 - 10 g/dl
B. 10 - 15 g/dl
C. 20 - 30 g/dl
D. 30 - 35 g/dl
E. 40 - 50 g/dl
 1. Thời gian bán hủy của Cortisol trong máu khoảng :
A. 50 - 70 phút
B. 70 - 90 phút
C. 90 - 120 phút
D. 120 - 150 phút
E. 150 - 170 phút
 1. Đục thủy tinh thể là một trong những tai biến khi dùng Corticoid
A. Đúng B. Sai
 1. Tăng Chlolesterol và Triglycerin máu khi dùng Corticoid là kết quả của
A. Chuyển hóa lipid
B. Chuyển hóa Glucid
C. Chuyển hóa Protid
D. Giảm dự trữ glucose vào máu
E. Tất cả đúng
 1. Tác dụng chống viêm của Corticoid có hiệu quả hơn các NSAIDS là do ức chế :
A. Cycloxygenase
B. Lipoxygenase
C. Phospholipase
D. Thromboxan
E. Prostaglandin.
 1. Hội chứng Cushing ở bệnh nhân dùng Corticoid dài ngày là hậu quả của :
A. Chuyển hóa lipid
B. Chuyển hóa Glucid
C. Chuyển hóa Protid
D. Ức chế tuyến thượng thận
E. Tác dụng trên nội tiết
 1. Tăng Canxi máu cũng là một trong những biểu hiện rối loạn điện giải đồ ở bệnh nhân dùng Corticoid
A. Đúng B. Sai
 1. Ở người lớn bình thường không có Stress nồng độ Cortisol cao nhất trong máu vào lúc :
A. 7 - 10 giờ
B. 11 - 15 giờ
C. 16 - 20 giờ
D. 21 - 23 giờ
E. 24 - 1 giờTHUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

 1. Phân loại thuốc điều trị cao huyết áp có thể dựa vào:
A.Nhóm gốc hóa học
B.Cơ chế tác dụng
C.Cơ chế giảm Natri
D.Cơ chế giảm thể tích dịch lưu hành
E.Cơ chế dãn mạch ngoại biên
 1. Trong điều trị cao huyết áp,thuốc lợi tiểu tác dụng theo cơ chế:
A. Dãn mạch ngoại biên
B. Giảm Natri
C. Giảm thể tích dịch lưu hành
D. Thẩm thấu
E. B, C đúng@
 1. Thuốc ức chế beta dùng để điều trị cao huyết áp theo cơ chế:
A.Dãn mạch ngoại biên
B.Giảm thể tích dịch lưu hành
C.Trung gian hệ giao cảm
D.Giảm Natri
E.Ức chế Enzyme chuyển đổi
 1. Cây dược liệu đã được nghiên cứu nhiều để điều trị cao huyết áp là:
A.Trúc đào
B.Thông thiên
C.Bạch hạc
D.Đinh lăng
E.Sâm đại hành
 1. Tác dụng hạ huyết áp chính của Dihydralazine là:
A.Giảm Natri
B.Dãn trực tiếp cơ trơn thành động mạch
C.Dãn trực tiếp cơ trơn tiểu động mạch
D. B, C
E. Giảm thể tích dịch lưu hành
 1. Enzyme chuyển đổi Angiotensine thường có nhiều trong:
A.Gan, thận
B.Cơ
C.Huyết tương, não
D.Thành mạch, não
E.Thành mạch, não, thận, huyết tương
 1. Các thuốc ức chế Enzyme chuyển đổi khuếch tán tốt qua hàng rào máu não vì:
A.Tan nhiều trong nước
B.Tan nhiều trong lipide
C.Không tan trong nước
D.Không tan trong lipide
E.Liên kết với protein huyết tương
 1. Các thuốc ức chế calci được dùng trong điều trị cao huyết áp do:
A.Làm dãn các động mạch
B.Làm dãn các tiểu động mạch
C.Ức chế sự đi vào của các ion calci trong tế báo cơ tim và cơ trơn
D.Qua trung gian giao cảm
E.A, B, C đúng
 1. Các thuốc có tác dụng chủ yếu dãn mạch ngoại biên trong điều trị cao huyết áp
A.Dihydralazine
B.Captopril
C.Methyl dopa
D.Propranolol
E.Nifedipine
 1. Ngoài tác dụng hạ huyết áp, Dihydralazine còn có tác dụng;
A.Kích thích tim
B.Nhịp tim tăng nhanh
C.An thần
D.Giảm sức cản ngoại vi
E.Tăng lưu lượng mạch vành
 1. Dihydralazine được hấp thu theo đường:
A.Tiêu hóa
B.Da
C.Trực tràng
D.Hô hấp
E.Tất cả đều sai
 1. Thuốc qua được nhau thai và có thể gây tăng glucose máu bào thai:
A.Methyl Dopa
B.Captopril
C.Nifedipine
D.Diazoxide @
E.Dihydralazine
 1. Trong cao huyết áp kịch phát, Nifedipine có hiệu quả nhanh khi dùng bằng đường:
A.Tiêm tĩnh mạch
B.Tiêm dưới da
C.Uống
D.Tiêm bắp
E.Ngậm dưới lưỡi@
 1. Cơ chế tác dụng của các thuóc ức chế Beta trong điều trị cao huyết áp là;
A.Dãn mạch ngoại biên
B.Giảm thể tích dịch lưu hành
C.Giảm Natri
D.Qua trung gian giao cảm
E.Chưa biết rõ
 1. Trong điều trị cao huyết áp có biến chứng suy tim, có thể dùng nhóm thuốc;
A.Thuốc ức chế men chuyển @
B.Thuốc ức chế calci
C.Thuốc dãn mạch
D.Thuốc tác dụng trên hệ giao cảm
E.Tất cả đều được
 1. Phentolamine và Prazosine là thuốc hạ huyết áp nhóm:
A Kích thích Beta
B. Ưc chế Beta
C.Kích thích Alpha
D. Ưc chế Alpha
E. Ưc chế Alpha và Beta
 1. Trong điều trị cao huyết áp, thuốc lợi tiểu tác dụng theo cơ chế giảm Natri và giảm thể tích dịch lưu hành.
A.Đúng B.Sai
 1. Dihydralazine là thuốc điều trị cao huyết áp do cơ chế dãn trực tiếp cơ trơn thành động mạch.
A.Đúng B.Sai
 1. Nepressol là biệt dược của Dihydralazine.
A.Đúng B.Sai
 1. Ngoài tác dụng làm hạ huyết áp, Diazoxide còn làm giảm glucose huyết.
A.Đúng B.Sai
 1. Nipride được chọn lựa với cơn tăng huyết áp trầm trọng có phù phổi cấp.
A.Đúng B.Sai
 1. Các thuốc làm hạ huyết áp nhóm ức chế enzym chuyển đổi là do ức chế Bradykinase II.
A.Đúng@ B.Sai
 1. Enzym chuyển đổi Angiotensin có trong huyết tương và nhiều mô khác, đặc biệt là thành mạch, não, thận.
A.Đúng B.Sai
 1. Các thuốc điều trị cao huyết áp nhóm ức chế calci là do cơ chế dãn các động mạch và tiểu động mạch đồng thời kích thích sự đi vào của các ion calci trong tế bào cơ tim và tế bào cơ trơn.
A.Đúng B.Sai
 1. Clonidin khi dùng đường tiêm tĩnh mạch, có tác dụng trên huyết áp là 2 pha.
A.Đúng B.Sai
 1. Phentolamine (Regitine) là thuốc điều trị cao huyết áp loại ức chế beta.
A.Đúng B.Sai
 1. Clonidine dùng đường tiêm tĩnh mạch có tác dụng 2 pha trên huyết áp.
A.Đúng B.Sai
 1. Clonidine dùng đường uống cũng có pha đầu tăng huyết áp.
A.Đúng B.Sai
 1. Dihydralazine là thuốc điều trị cao huyết áp do tác dụng làm dãn mạch ngoại biên
A.Đúng B.Sai
 1. Dihdralazine dùng liều cao có thể gây hội chứng lupus ban đỏ
A.Đúng uc che B.Sai
 1. Diazoxide kích thích sự tái hấp thu Natri ở đầu gần ống thận và gây ra sự giải phóng ADH tạo nên sự giữ nước
A.Đúng B.Sai
 1. Diazoxide qua được hàng rào nhau thai và có thể gây tăng glucose máu bào thai
A.Đúng B.Sai
 1. Trong điều trị cao huyết áp, các thuốc ức chế enzym chuyển đổi sẽ ngăn cản sự tạo thành Angiotensin II và sự giáng hoá Bradykinin
A.Đúng B.Sai
 1. Phần lớn các chất ức chế enzym chuyển đổi tan trong lipid
A.Đúng B.Sai
 1. Captopril có tác dụng tối đa 2- 3 giờ sau khi uống
A.Đúng@ B.Sai
 1. Các chất ức chế canxi có tác dụng điều trị cao huyết áp là do cơ chế làm dãn mạch các động mạch và tiểu động mạch
A.Đúng B.Sai
 1. Nifedipine được hấp thu nhanh theo đường tiêu hoá và thời gian bán huỷ ở huyết tương khoảng 3 giờ
A.Đúng B.Sai
 1. Nifedipine đôi khi có rối loạn vận mạch ngoại biên kiểu hội chứng Raynaud
A.Đúng B.Sai
 1. Alpha methyl dopa có thể kéo dài tác dụng 7 ngày sau khi ngưng thuốc
A.Đúng B.Sai
 1. Phentolamine (Regitine) là thuốc ức chế alpha chỉ dùng bằng đường tiêm bắp(tĩnh mạch)
A.Đúng B.Sai

THUỐC ỨC CHẾ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Câu 120. Tác dụng dược lý của thuốc ngủ Barbiturat là:
 1. Ức chế thần kinh trung ương
 2. Làm giảm biên độ và tần số nhịp thở
 3. Làm giảm lưu lượng tim và giảm huyết áp
 4. Ức chế cơ trơn ống tiêu hóa và niệu quản
 5. Tất cả đúng
Câu 121. Chống lo âu, giảm đau, chống co giật, dãn cơ và quên là tính chất chung của:
 1. Barbiturat
 2. Benzodiazepine
 3. An thần kinh
 4. Chống lo âu
 5. Giảm đau, gây ngủ
Câu 122. Khi tiêm bắp, Diazepam hấp thu:
 1. Nhanh
 2. Trung bình
 3. Chậm
 4. Rất chậm
 5. Rất nhanh
Câu 123. Tác dụng không mong muốn của Benzodiazepine là:
 1. Ngủ gà
 2. Tăng tác dụng của rượu
 3. Phụ thuộc thuốc
 4. Hội chứng cai
 5. Tất cả đều đúng
Câu 124. Levomepromazine là loại thuốc an thần kinh:
 1. Tác dụng êm dịu
 2. Đa tác dụng
 3. Tác dụng nhanh
 4. Có tác dụng chống thiếu sót
E. Tác dụng chậm
Câu 125. Chống chỉ định của các thuốc an thần kinh là:
 1. Hôn mê do ngộ độc Barbiturique, glaucom góc đóng, u xơ tiền liệt tuyến.
 2. Glaucom góc đóng
 3. Các trạng thái loạn thần cấp và mạn
 1. Giảm các triệu chứng lo âu
 2. Một số loạn thần kinh, ám ảnh, u sầu
Câu 126. Phenothiazine có thể gây tai biến hiếm gặp là:
 1. Chết đột ngột
 2. Chứng mất bạch cầu hạt
 3. Hạ huyết áp tư thế đứng
 4. Glaucom góc đóng
E. U xơ tiền liệt tuyến
Câu 127. Loại thuốc chống loạn thần được tổng hợp đầu tiên nhưng hiện nay vẫn còn tác dụng là:
 1. Haloperidol
 2. Dogmatil
 3. Clorpromazine
 4. D. Moditen
E. Clotiapine
Câu 128. Haloperidol (Haldol) là:
 1. An thần kinh đa tác dụng
 2. Thuốc ngủ
 3. Thuốc bình thần
 4. An thần kinh tác dụng êm dịu
E. An thần kinh tác dụng chống thiếu sót
Câu 129. Dấu hiệu ngoại tháp thường gặp khi dùng các thuốc an thần kinh là:
A. Những cơn hưng phấn vận động
B. Rối loạn thần kinh
C. Tăng trương lực cơ, mất vận động
D. Chứng Vẹo cổ co cứng
E. Hạ huyết áp tư thế đứng
Câu 130. Đối với Haloperidol (Haldol), tác dụng không mong muốn gặp chủ yếu là:
A. Tác dụng phụ về tâm thần
B. Các rối loạn thần kinh
C. Vàng do do ứ mật
D. Hội chứng ngoại tháp
E. Tình trạng sốc với nhiệt độ tăng dần
Câu 131. Yếu tố nào không phải là tác dụng phụ không mong muốn của thuốc ngủ nhóm Benzodiazepine:
 1. Ngủ gà
 2. Tăng tác dụng của rượu
 3. Hội chứng cai
 4. Chống co giật
 5. Phụ thuộc thuốc

Đáp án:
1(E), 2(B), 3(D), 4(E), 5(A), 6(A), 7(B), 8(C), 9(A), 10(C), 11(D), 12(D).


DƯỢC LÝ

BLOCK 1
 1. Độc tính của Isoniazid (INH) đối với gan tăng lên khi dùng kết hợp với thuốc sau :
  1. Quinidin
  2. Propranolol
  3. Digitoxin
  4. Rifampicin
  5. E.Ampicilin
 2. Cần giảm liều Isoniazid ở bệnh nhân :
  1. Suy thận
  2. Suy gan
  3. Suy tim
  4. Phụ nữ có thai
  5. Viêm đa dây thần kinh
 3. Pyrazynamid có tác dụng diệt BK trong môi trường :
  1. Acid ở nội bào
  2. Acid ở ngoại bào
  3. Kiềm ở nội bào
  4. Kiềm ở ngoại bào
  5. Acid ở nôị và ngoại bào
 4. Ethambutol vào máu tập trung nhiều ở :
  1. Tổ chức xơ
  2. Hạch vôi
  3. Tổ chức bả đậu
  4. Đại thực bào
  5. Thành các hang lao.
 5. Tác dụng phụ thường gặp khi dùng Ethambutol :
  1. Ù tai
  2. Chóng mặt
  3. Giảm trí nhớ
  4. Giảm thị lực
  5. Điếc
 6. Rifampicin qua được hàng rào :
  1. Nhau thai
  2. Sữa
  3. Nhau thai và sữa.
  4. Máu - não
  5. Máu - màng não.
 7. Chống chỉ định dùng Rifampicin ở bệnh nhân:
  1. Suy thận
  2. Suy tim
  3. Viêm đa dây thần kinh.
  4. Cao huyết áp
  5. Phụ nữ có thai ( 3 tháng đầu )
 8. Rifampicin làm giảm hoặc mất tác dụng của thuốc sau , khi dùng kết hợp:
  1. Quinin
  2. Theophyllin
  3. Salbutamol
  4. Terbutalin
  5. Quinidin
 9. Tác dụng phụ thường gặp khi dùng phối hợp Isoniazid và Rifampicin:
  1. Nổi ban ngoài da
  2. Suy thận cấp
  3. Viêm gan
  4. Đau khớp
  5. Ù tai
 10. Rifampicin đạt nồng độ tối đa trong huyết tương sau :
  1. 1-2 giờ
  2. 2 - 3 giờ
  3. 3-4 giờ
  4. 4-5 giờ
  5. 5-6 giờ
 11. Trong số thuốc chống lao sau, thuốc nào có chu ky gan- ruột:
  1. Isoniazid
  2. Rifampicin
  3. Pyrazinamid
  4. Ethambutol
  5. Streptomycin
 12. Phụ nữ bị lao đang dùng thuốc tránh thai có Estrogen (loại uống) rát dễ “vỡ kế hoạch” khi dùng kèm thuốc chống lao sau :
  1. Streptomycin
  2. Isoniazid
  3. Ethambutol
  4. Rifampicin
  5. Pyrazynamid
 13. Không nên dùng kèm Rifamycine với thuốc sau :
  1. Theophylin.
  2. Quinin
  3. Quinidin
  4. Salbutamol
  5. Terbutalin
 14. Ức chế tạo acid micolic để hình thành vách của vi khuẩn lao là cơ chế tác dụng của
  1. Rifampicine
  2. Pyrazinamide
  3. Ethabutol
  4. Streptomycine
  5. Isoniazid
 1. Có thể dự phòng tái biến trên thần kinh khi dùng INH liều cao bằng:
  1. Vitamine C
  2. Vitamine B1
  3. Vitamine B6
  4. Vitamine B12
  5. Vitamine D
 2. Dạng thuốc tự do của INH ở trong máu chiếm :
  1. 20 %
  2. 30 %
  3. 40 %
  4. 50%
  5. 60 %
 3. Giảm hấp thu INH xãy ra khi thuốc được uống cùng lần với :
  1. Phenyltoin
  2. Hydroxyd nhôm
  3. Rifamycine
  4. Phenolbarbital
  5. Tất cả đúng.

 1. Đặc điểm dược động học của Rìfampicine dưới đây là đúng, ngoại trừ :
  1. Hấp thu nhanh và tốt qua đường uống
  2. Bài tiết qua gan, mật
  3. Chủ yếu bài tiết qua thận
  4. Thuốc qua được nhau thai
  5. Thuốc không qua được sữa.
 2. Dược động học của Ethambutol được ghi nhận dưới đây là đúng, ngoại trừ:
  1. Hấp thu tốt qua đường tiêu hoá.
  2. Chuyển hoá hoàn toàn ở gan
  3. Phần lớn bài tiết nguyên dạng
  4. Chỉ thấm qua màng não khi bị viêm
  5. Thải chủ yếu qua thận
 3. Nguyên tắc dùng thuốc chống lao dưới đay là đúng, ngoại trừ :
  1. Không dùng đơn độc một loại thuốc
  2. Phải điều trị theo 2 giai đoạn : tấn công vầ duy trì.
  3. Thuốc phải uống một lần lúc đói
  4. Phải giảm liều khi phối hợp thuốc
  5. Phải dùng thuốc đủ thời gian.
 4. Trong điều trị lao, cần giảm liều Isoniazid (INH) ở bệnh nhân suy thận nặng:
  1. Đúng
  2. Sai
 5. Khi dùng kết hợp Isoniazid ( INH ) với Griseofulvin, Phenobarbital làm tăng độc tính của INH với gan, cần theo dõi transaminasase
  1. Đúng
  2. Sai
 6. Ngoài tác dụng điều trị lao , Rifampicin còn có tác dụng tốt đối với vi khuẩn gram (+), Gram( -)
  1. Đúng
  2. Sai
 7. Cơ chế tác dụng của Rifampicin tăng hoạt động của ARN polimerasase
  1. Đúng
  2. Sai
 8. Tác dụng phụ thường gặp của Ethambutol trong điều trị lao là ảnh hưởng thần kinh thính giác.
  1. Đúng
  2. Sai
 9. Ethambutol là thuốc có chu kỳ gan - ruột
  1. Đúng
  2. Sai
 10. Trong điều trị lao, khi dùng kết hợp Isoniazid với Pyrazinamide làm tăng độc tính của Isoniazid với gan vì vậy cần theo dõi chức năng gan
  1. Đúng
  2. Sai
 11. Dự phòng tai biến trên thần kinh khi dùng Isoniazid liều cao trong điều trị lao bằng vitamine B12
  1. Đúng
  2. Sai
 12. Streptomycin được đào thải qua thận nhưng chậm vì vậy dễ gây ngộ độc thuốc do đó cần thận trọng ở người cao tuổi, suy thận
  1. Đúng
  2. Sai
 13. Những đặc điểm về dược động học của Rifampicin
   • Hấp thu tốt qua đường uống
   • Có chu kỳ gan - ruột
   • Qua được nhau thai và sữa
 1. Đúng
 2. Sai
 1. Ức chế hoạt động ARN polymerase để ngăn chận sự sinh tổng hợp ARN của vi khuẩn lao là cơ chế tác dụng :
  1. Isoniazide
  2. Ethambutol
  3. Streptomycine
  4. Rifampicine
  5. Pyrazinamide
 2. Pyrazinamide có thời gian bán hủy
  1. 7-8 giờ
  2. 7-9 giờ
  3. 8-9 giờ
  4. D.9-10 giờ
  5. E.10-11 giờ
 3. Tác dụng phụ của Pyrazinamide
  1. Nhức đầu
  2. Giảm thị lực
  3. Giảm thính lực
  4. Suy thận
  5. Tăng acid uric trong máu
 4. Chống chỉ định dùng Pyrazinamide
  1. Suy tim
  2. Cao huyết áp
  3. Hen quản
  4. Suy gan
  5. Viêm thần kinh thị giác
 5. Tác dụng của Ethambutol giảm khi dùng kèm với thuốc sau
  1. Theophyllin
  2. Paracetamol
  3. Seduxen
  4. Aluminium
  5. Ampicillin
 6. Ethambutol bài tiết qua thận dưới dạng
  1. Phần lớn chất chuyển hóa
  2. 50 % chất chuyển hóa, 50 % nguyên dạng
  3. 30 % chất chuyển hóa, 70 % nguyên dạng
  4. Phần lớn nguyên dạng
  5. Phần lớn ở dạng kết hợp với acid glucuronic
 7. Streptomycin đào thải rất chậm qua thận vì vậy cần thận trọng ở bệnh nhân
  1. Suy thận, suy tim
  2. Suy thận, trẻ sơ sinh
  3. Suy thận, cao huyết áp
  4. Suy thận, suy gan
  5. Trẻ sơ sinh, suy gan
 8. Tác dụng phụ thường gặp nhất của Streptomycin sulfate la
  1. Dị ứng, tổn thương tiền dình
  2. Dị ứng, viêm gan
  3. Dị ứng, suy thận
  4. Dị ứng, giảm thị lực
  5. Tổn thương tiền đình , viêm gan
 9. Chống chỉ định khi dùng Ethambutol
  1. Viêm thần kinh thị giác, thiếu máu
  2. Viêm thần kinh thị giác, hen phế quản
  3. Viêm thần kinh thị giác, phụ nữ có thai
  4. Phụ nữ có thai, thiếu máu
  5. Phụ nữ có thai, hen phế quản
 10. Isoniazide dùng thận trọng ở bệnh nhân
  1. Suy tim
  2. Suy thận
  3. Cao huyết áp
  4. Hen phế quản
  5. Phụ nữ có thai

BLOCK 3
 1. Ouabain là một loại glycosid tim được lấy từ :
A. Cây Dương địa hoàng
B. Cây Thông thiên
C. Cây Trúc đào
D. Cây Hành biển
E. Tất cả sai
 1. Về cấu trúc hóa học, phần có tác dụng dược lý chủ yếu của các glycosid tim là:
A. Phần đường
B. Nhân Steroid
C. Vòng lacton
D. Phần Genin @
E. Tất cả đúng
 1. Glycosid tim hấp thu qua đường tiêu hóa tăng phụ thuộc các yếu tố dưới đây, ngoại trừ :
A. Tính hòa tan nhiều trong lipid
B. Số lượng nhóm OH trong cấu trúc
C. Ruột tăng co bóp
D. Dùng kèm thuốc giảm nhu động ruột.
E. Thuốc dùng ở dạng dung dịch.
 1. Giảm hấp thu các glycosid tim qua đường tiêu hóa là do :
A. Có ít nhóm OH trong cấu trúc
B. Dùng kèm Atropin
C. Bệnh nhân bị liệt ruột
D. Bệnh nhân ỉa chảy
E. Dùng thuốc ở dạng viên.
 1. Đa số các glycosid tim được chuyển hóa tại gan theo các cách dưới đây, ngoại trừ
A. Thủy phân và phóng thích phần đường
B. Thủy phân và phóng thích phần genin
C. Bão hòa liên kết đôi của vòng lacton
D. Tạo những chất có ái tính hơn với lipid
E. Hydroxyl hóa phần không đường
 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thải các glycosid tim được nêu dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Bệnh nhân suy gan
B. Bệnh nhân suy thận
C. Độ PH của nước tiểu
D. Lưu lượng tuần hoàn qua thận
E. Bệnh lý đường mật
 1. Cơ chế tác dụng chung của các glycosid tim là do :
A. Ưc chế bơm Ca ++ của túi
B. Tăng thải Na+ ra khỏi tế bào
C. Kích thích men Na+ K+ ATPase.
D. Gây ứ đọng K+ trong tế bào
E. Tăng lượng Ca ++ tự do trong máu.
 1. Tác dụng chủ yếu của các glycosid trên tim là :
A. Kích thích dẫn truyền trong nhĩ
B. Giảm trương lực cơ tim
C. Kích thích cơ nhĩ
D. Tim đập mạnh, chậm, đều
E. Tất cả đúng.
 1. Tác dụng của glycosid tim trên thận là :
A. Tăng tiết Aldosteron
B. Gây thiểu niệu
C. Tăng tái hấp thu Na+
D. Tăng thải K+ Na+
E. Tất cả đúng.
 1. Tác dụng của glycosid tim trên cơ trơn là :
A. Tăng co thắt cơ trơn tiêu hóa
B. Giảm co thắt cơ trơn khí phế quản.
C. Chỉ tác dụng trên cơ trơn tử cung
D. Giảm kích thích trên cơ trơn tiêu hóa.
E. Ưc chế hiệu ứng thần kinh trên cơ trơn tử cung.
 1. Điều kiện thuận lợi của nhiễm độc Digitalis dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Suy tim nặng kéo dài
B. Tuổi già
C. Giảm Magie máu
D. Tăng Kali máu
E. Dùng kèm chế phẩm canxi
 1. Dấu hiệu lâm sàng ngoài tim trong nhiễm độc Digitalis được ghi nhận dưới đây, ngoại trừ :
A. Rối loạn tiêu hóa
B. Giãn đồng tử
C. Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ.
D. Mạch chậm hoặc nhanh đột ngột
E. Tất cả đúng
 1. Các biện pháp xử trí ngộ độc Digitalis dưới đây là đúng, ngoại trừ:
A. Ngừng sử dụng Digitalis
B. Dùng EDTA để gắp canxi
C. Dùng Kali khi có suy thận
D. Dùng Atropin nếu có nôn mữa nhiều
E. Dùng Lidocain khi có loạn nhịp
 1. Các thuốc dùng kèm có khả năng làm tăng thoái hóa Digitalis ở gan là :
A. Kháng Histamin
B. IMAO
C. Clofibrat
D. Quinidin
E. Tất cả đúng
 1. Phần không có tác dụng trên tim trong công thức của các Glycossid là :
A. Glycon
B. Aglycon
C. Lacton
D. Nhân steroid
E. Nhóm OH.
 1. Khả năng gắn vào tế bào cơ tim của Glycosid tim tăng còn do :
A. Tăng Canxi máu
B. Tăng Natri máu
C. Giảm Canxi máu
D. Tăng Magne máu
E. Giảm kali máu
 1. Một trong những tác dụng của các Glycosid tim là :
A. Làm tăng AMP vòng nội bào
B. Kích thích Phosphodiesterase
C. Ức chế Adenylcyclase
D. Kích thích trung tâm Vagus ở hành não
E. Kích thích proteine hoạt hoá co cơ.
 1. Khả năng ngộ độc mãn do dùng Glycosid tim ít xảy ra với :
A. Digitoxin
B. Digoxin
C. Ouabain
D. Lanatoside
E. Acetyl Digoxin
 1. Loại Glycosid ít gây ngộ độc cho bệnh nhân :
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Ouabain
D. Acetyl Digoxin
E. A, B, C, D sai
 1. Loại Glycosid không dùng khi bệnh nhân suy thận :
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Ouabain
D. Lanatoside
E. Acetyl Digoxin
 1. Loại Glycosid cần phải giảm liều khi bệnh nhân suy thận :
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Ouabain
D. Acetyl Digitoxin
E. A, B, C, D đúng
 1. Loại Glycosid không cần phải giảm liều khi bệnh nhân suy thận :
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Ouabain
D. Lanatoside
E. Acetyl Digoxin
 1. Digoxin là một loại glycosid tim được lấy từ :
A. Cây Dương địa hoàng
B. Cây Thông thiên
C. Cây Trúc đào
D. Cây Hành biển
E. Cây sừng trâu
 1. Cấu trúc Genin của các Glycosid tim gồm :
A. Phần đường + vòng Lacton
B. Phần đường + nhân steroid
C. Nhân steroid + vòng Lacton
D. Phần đường + vòng Lacton
E. Phần đường + phần không đường
 1. Loại Glycosid tim hấp thu tốt nhất qua đường tiêu hóa
A. Digoxin
B. Digitoxin @
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain
 1. Loại Glycosid tim không hấp thu qua đường tiêu hóa
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain
 1. Loại Glycosid tim có nhiều nhóm OH trong công thức cấu tạo
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain
 1. Glycosid trợ tim đặc biệt hiệu quả trong điều trị suy tim lưu lượng thấp :
A. Đúng B. Sai
 1. Loại Glycosid tim có tỷ lệ gắn cao với protein huyết tương
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain
 1. Tác động nào không do Digoxin gây ra :
A. Tăng Ca++ nội bào
B. Tăng Na+ nội bào
C. Tăng K+ nội bào
D. Chậm nút xoang
E. Giảm xung lực giao cảm đến tim
 1. Tác dụng quan trọng của Digitalis trên cơ tim :
A. Giảm thời gian tống máu
B. Tăng co bóp cơ tim
C. Giảm dẫn truyền nhĩ thất
D. Làm chậm nhịp tim
E. Tất cả đều đúng
 1. Loại Glycosid tim không chuyển hóa tại gan
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain@
 1. Loại Glycosid tim có tốc độ gắn vào tổ chức chậm nhất
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain
 1. Trên thận, glycosid tim tăng đào thải Na+ do ức chế tái hấp thu Na+ ở ống lượn gần:
A. Đúng B. Sai
 1. Loại Glycosid tim có tỷ lệ đào thải thuốc qua đường tiểu > 90%
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain
 1. Loại Glycosid tim có khả năng tan nhiều nhất trong Lipid
A. Digoxin
B. Digitoxin
C. Acetyl Digoxin
D. Lanatoside
E. Ouabain
 1. Genin là phần ít có tác dụng dược lý chủ yếu của các glycosid tim
A. Đúng B. Sai
 1. Vòng lacton là phần ít có tác dụng dược lý chủ yếu của các glycosid tim
A. Đúng B. Sai
 1. Tất cả các loại glycosid tim đều không đươc dùng khi bệnh nhân bị suy thận
A. Đúng B. Sai
 1. Tăng Kali máu là điều kiện thuận lợi gây ngộ độc glycosid tim
A. Đúng B. Sai
 1. Khi tiêm tĩnh mạch cách quãng hoặc tiêm dưới da, Heparine có thể gây:
A. Ngứa
B. Chảy máu@
C. Dị ứng
D. Buồn nôn
E. Nhức đầu
 1. Thuốc nào làm mất tác dụng của Heparine:
A. Aspirine
B. Prednisolone@
C. Neomycine
D. Vitamin C
E. Furosemide
 1. Wafarine là loại kháng Vitamin K có khoảng thời gian tác dụng:
A. 48 - 96 giờ
B. 96 - 120 giờ
C. 48 - 72 giờ
D. 72 - 92 giờ
E. 24 - 72 giờ
 1. Thuốc chống đông máu thường dùng ở lâm sàng:
A. Vitamin K
B. Dẫn xuất Coumarine,Indanedione
C. Heparine
D. Indanedion
E. B, C, D đúng
 1. Các thuốc ức chế sự tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan:
A. Dẫn xuất Coumarine
B. Warfarine
C. Indanedione
D. Tromexan
E. A, B, C đúng
 1. Thuốc ức chế tác dụng của các yếu tố đông máu là:
A. Warfarine
B. Dẫn xuất Coumarine
C. Heparine
D. Vitamin K
E. Aspirine
 1. Warfarine là thuốc chống đông có tác dụng :
A. Nhanh
B. Ngắn
C. Trung bình
D. Chậm
E. Rất ngắn.
 1. Kháng Vitamin K là thuốc chống đông được dùng bằng đường:
A. Uống@
B. Tiêm tĩnh mạch
C. Tiêm dưới da
D. Tiêm bắp
E. Truyền tĩnh mạch
 1. Kháng Vitamin K là loại thuốc chống đôngcó tác dụng:
A. Trực tiếp
B. Gián tiếp
C.Chậm
D. Nhanh
E. B, C đúng
 1. Heparine được dùng chủ yếu bằng đường:
A. Truyền tĩnh mạch
B. Tiêm dưới da
C. Uống
D. Tiêm bắp
E. Tiêm tĩnh mạch và dưới da
 1. Khi ngộ độc Dicoumarine ta dùng:
A. Vitamin A
B. Protamin sulfate
C. Vitamin K (tĩnh mạch)
D. Vitamin C
E. A, B, C, D sai
 1. Các thuốc chống đông kháng Vitamin K có tác dụng tối đa sau:
A. 30 - 40 giờ
B. 48 - 72 giờ@
C. 48 giờ
D. 24 - 36 giờ
E. 12 - 24 giờ
 1. Heparine thường được tìm thấy trong:
A. Gan
B. Phổi
C. Tế bào Mastocyte
D. Thận
E. Cả A, B, C sai
 1. Bản chất của Heparine là:
A. Polysaccharide
B. Glucoside
C. Protide
D. Mucopolysaccharide
E. Acid Amin
 1. Heparine là thuốc chống đông dùng bằng đường:
A. Uống
B. Tiêm tĩnh mạch
C. Tiêm dưới da
D. Tiêm tĩnh mạch và dưới da@
E. Tiêm bắp
 1. Không được sử dụng đồng thời với Heparine loại chế phẩm:
A. Neomycine
B. Griseofulvine
C. Acid Salycilic
D. Seduxen
E. Ethambutol
 1. Khi bị ngộ độc Heparine ta dùng:
A. Vitamin K
B. Protamine Sulfate
C. Hydrocortisone
D. Kháng Vitamin K
E. Vitamin C
 1. Chỉ định chính của Heparine là:
A. Viêm tắc tĩnh mạch
B. Làm giảm rung nhĩ
C. Sau nhồi máu cơ tim
D. Biến cố huyết khối tắc mạch cấp
E. Bệnh van giả
 1. Vitamin K1 có nguồn gốc từ thực vật.
A.Đúng B.Sai
 1. Nhóm Methyl ở vị trí 2 rất cần cho sự đông máu.
A.Đúng B.Sai
 1. Vitamin K không dùng khi bị ngộ độc dẫn xuất của Cumarin, Indandion, Salicylat.
A.Đúng B.Sai
 1. Adrenoxyl làm tăng sức kháng mao mạch, giảm tính thấm thành mạch, nên làm tăng thời gian chảy máu.
A.Đúng B.Sai@
 1. Adrenoxyl có tác dụng sau khi tiêm 6-24 giờ.
A.Đúng B.Sai
 1. Thrombin có thể được dùng để tiêm tĩnh mạch.
A.Đúng B.Sai
 1. Các keo cao phân tử như Pectin, Albumin giúp tăng nhanh đông máu.
A.Đúng B.Sai
 1. Heparine là thuốc có tác dụng chống đông máu cả in vivo và in vitro.
A.Đúng B.Sai
 1. Warfarine là thuốc chống đông có tác dụng chậm.
A.Đúng B.Sai
 1. Heparine thường được dùng bằng đường uống.
A.Đúng B.Sai
 1. Nhóm methyl ở vị trí 2 rất cần cho tác dụng làm đông máu:
A.Đúng B.Sai
 1. Muốn có tác dụng chống đông máu trong ống nghiệm, thường dùng Natro oxalat hoặc Natri fluorid để ngăn tác động của Canxi.
A.Đúng B.Sai
 1. Protamin sulfat có tích điện giống Heparin nên vào cơ thể kết hợp với Heparine cho hợp chất mất hiệu lực chống đông.
A.Đúng B.Sai
 1. Acid salicylic và các dẫn xuất có thể được sử dụng đồng thời với Heparin.
A.Đúng B.Sai@
 1. Heparin dưới dạng muối Magnesium (Cutheparine) có thể dùng bằng đường tiêm dưới da.
A.Đúng B.Sai
 1. Heparin có bản chất là một mucopolysaccharide.
A.Đúng B.Sai
 1. Các loại kháng Vitamin K có tác dụng chống đông trực tiếp.
A.Đúng B.Sai
 1. Tác dụng chống đông máu của kháng Vitamin K là căn cứ trên sự giảm tổng hợp các yếu tố đông máu ở gan (II, VII. IX, X).
A.Đúng B.Sai
 1. Các thuốc chống đông loại kháng Vitamin K thường qua được nhau thai và vào sữa mẹ.
A.Đúng B.Sai
 1. Khi ngộ độc Dicoumarine thì tiêm Vitamin K để giải độc.
A.Đúng B.Sai
 1. Heparin có thể dùng bằng đường tiêm dưới da.
A.Đúng B.Sai
 1. Heparin thường không dùng bằng dường tiêm bắp vì có nguy cơ tụ máu.
A.Đúng B.Sai
BLOCK 5
 1. Piperazine làm liệt giun đũa do:
A. Ức chế enzyme Fumarate reductase
B. Ngăn chận thu nhận glucose của giun
C. Ức chế tổng hợp cấu trúc vi hình ống ở giun
D. Ưc chế dẫn truyền thần kinh - cơ của giun@
E. Ức chế sự làm bất hoạt enzyme Phosphorylase
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy giun đũa :
A. Oxantel pamoate
B. Pyrantel pamoate
C. Mebendazol
D. Albendazol
E. Piperazine
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy sán bò :
A. Praziquantel
B. Mebendazol
C. Paromomycin
D. Niclosamid
E. Diclorophen
 1. Diethylcarbamazin gây tích lũy thuốc với những liều lập laị ở những bệnh nhân :
A. Kiềm hóa nước tiểu
B. Kiềm hóa nước tiểu kéo dài
C. Acid hóa nước tiểu
D. Acid hóa nước tiểu kéo dài
E. Suy chức năng gan
 1. Thời gian bán hủy của Niridazol ( dạng chuyển hóa ) khoảng:
A. 38 giờ
B. 39 giờ
C. 40 giờ
D. 41 giờ
E. 42 giờ
 1. Chống chỉ định dùng Pyrantel pamoate :
A. Trẻ em dưới 2 tuổi @
B. Suy chức năng gan
C. Suy chức năng thận
D. Tiền sử động kinh
E. Loét dạ dày.
 1. Ức chế enzyme Fumarat reductase, đó là cách làm liệt giun của :
A. Mebendazol
B. Pyrantel pamoate
C. Piperazin
D. Oxantel pamoate
E. Thíabendazol
 1. Tác dụng phụ của Diethylcarbamazin (do phá hủy hàng loạt ấu trùng giun chỉ trong máu) :
A. Sốt , đau cơ
B. Chóng mặt
C. Hạ huyết áp
D. Lẩn thẩn
E. Nhìn mờ
 1. Một trong những thuốc điều trị giun sán có liều dùng người lớn và trẻ em như nhau:
A. Pyrantel pamoate
B. Piperazin
C. Niclosamid
D. Diethylcarbamazin
E. Mebendazol
 1. Cần dùng kèm thuốc tẩy MgSO4 ( đường uống, 20-30g ) khi điều trị loại sán sau:
A. Sán lá gan lớn
B. Sán máng
C. Sán dây
D. Sán lá gan nhỏ
E. Sán lá phổi.
 1. Diethylcarbamazine, thuốc ưu tiên chọn lựa để điều trị:
A. Giun đũa
B. Giun kim
C. Giun móc
D. Giun lươn.
E. Giun chỉ@
 1. Giảm thu nhận glucose của giun, đó là cách làm liệt giun của :
A. Thíabendazol B. Pyrantel pamoate C. Piperazin D. Mebendazol. E. Bephenium
 1. Chống chỉ định dùng Mebendazol :
A. Trẻ em dưới 2 tuổi B. Suy chức năng gan
C. Suy dinh dưỡng D. Loét dạ dày E. Thiếu máu
 1. Ức chế dẫn truyền thần kinh - cơ đó là cách làm liệt giun của :
A. Thíabendazol B. Pyrantel pamoate C. Diethylcarbamazine D. Albendazol E. Mebendazol.
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy giun chỉ :
A. Mebendazol
B. Pyperazin
C. Diethyl carbamazin
D. Thiabendazol
E. Pyrantel pamoat
 1. Pyrantel pamoat làm liệt giun đuã, giun móc, giun kim do :
A. Ức chế enzyme Fumarate reductase B. Ức chế tổng hợp cấu trúc vi hình ống của giun
C. Ngăn chận thu nhận glucose của giun D. Ức chế dẫn truyền thần kinh cơ của giun @
E. Ức chế sự làm bất hoạt enzyme phosphorylase
 1. Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 24 tháng không nên dùng :
A. Mebendazole
B. Levamisol
C. Albendazole
D. Pyrantel pamoat
E. Tất cả đúng
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa để điều trị giun kim:
A. Pyrantel pamoate B. Piperazine
C. Oxantel pamoate
D. Albendazole
E. Thiabendazole
 1. Có thể dùng liều thấp nhưng có hiệu lực cao để điều trị giun kim :
A. Pyrantel pamoate
B. Levamisol
C. Albendazole
D. Thiabendazole
E. Mebendazole
 1. Thuốc điều trị giun sán được Bộ y tế quy định dùng tại tuyến y tế cơ sở, ngoại trừ
A. Praziquantel
B. Pyrantel pamoate
C. Albendazole
D. Thiabendazole
E. Mebendazole
 1. Thuốc dùng để điều trị sán máng,sán lá được ghi trong danh mục thuốc thiết yếu:
A. Albendazole
B. Praziquantel @
C. Niclosamide
D. Diethyl Carbamazine
E. Mebendazole
 1. Thuốc dùng để điều trị sán dây được ghi trong danh mục Thuốc thiết yếu :
A. Thiabendazole
B. Pyrantel pamoate
C. Niclosamide
D. Praziquantel
E. Albendazole
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy sán lợn
A. Albendazole
B. Praziquantel
C. Niclosamide
D. Diethyl Carbamazine
E. Mebendazole
 1. Thuốc lựa chọn điều trị khi nhiễm phối hợp giun đũa, giun tóc, giun móc :
A. Praziquantel
B. Pyrantel pamoat
C. Albendazole
D. Thiabendazole
E. Mebendazole
 1. Thuốc không hấp thu qua đường tiêu hoá :
A. Albendazole
B. Praziquantel
C. Niclosamide
D. Thiabendazole
E. Mebendazole
 1. Thuốc hấp thu nhanh qua đường tiêu hoá :
A. Albendazole @
B. Niridazole
C. Pyrantel pamoate
D. Mebendazole
E. Tất cả sai
 1. Một trong những nguyên tắc điều trị giun sán phải kết hợp phòng bệnh và tạo môi trường để tránh tái nhiễm và giảm dần tỷ lệ mắc bệnh
A. Đúng B. Sai
 1. Những đặc điểm dược động học của Diethylcarbamazine
 • Hấp thu tốt qua đường uống
 • Thời gian bán hủy trong huyết tương là 2 - 3 giờ nếu nước tiểu acid
 • Thuốc phân phối vào trong tất cả các mô kể cả mô mỡ
A. Đúng B. Sai
 1. Cơ chế tác dụng của Albendazol trong điều trị giun đũa là ngăn chận thu nhận glucose của giun
A. Đúng B. Sai
 1. Tác dụng phụ khi dùng Diethycarbamazine: sốt, đau cơ,ban đỏ do thuốc phá hủy hàng loạt ấu trùng giun chỉ trong máu nên giải phóng protein lạ có tính kháng nguyên với cơ thể người bệnh.
A. Đúng B. Sai

 1. Mebendazol thuốc dùng điều trị giun đũa, giun tóc, giun kim hấp thu tốt nếu được dùng kèm với thức ăn có mỡ.
A. Đúng@ B. Sai
 1. Cơ chế tác dụng của Thiabendazol là làm liệt giun lươn do ngăn chặn dẫn truyền thần kinh cơ của giun
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa trong điều trị nhiễm kết hợp giun đũa, giun tóc, giun móc là Piperazine
A. Đúng B. Sai
 1. Chống chỉ định dùng Mebendazole
 • Phụ nữ có thai
 • Trẻ em dưới 2 tuổi
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy sán bò, sán cá, sán lợn là Niclosamid
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy giun móc
A. Oxantel pamoate
B. Pyrantel pamoate
C. Mebendazol
D. Albendazol
E. Piperazine
 1. pH nước tiểu kiềm thì thời gian bán huỷ của Diethycarbamazine khoảng
A. 6 giờ
B. 7 giờ
C. 8 giờ
D. 9 giờ
E. 10 giờ
 1. Cơ chế tác dụng của Niclosamide ( thuốc điều trị sán dây )
A. Ức chế enzyme Fumarate reductase B. Ngăn chận thu nhận glucose của giun
C. Ức chế tổng hợp cấu trúc vi hình ống ở giun
D. Ức chế dẫn truyền thần kinh - cơ của giun
E. Tác dụng lên quá trình oxy hoá, phospho hoá ty thể của sán
 1. Cơ chế tác dụng của Nizidazole ( điều trị sán máng )
A. Ức chế enzyme Fumarate reductase B. Ngăn chận thu nhận glucose của giun
C. Ức chế tổng hợp cấu trúc vi hình ống ở giun
D. Ức chế dẫn truyền thần kinh - cơ của giun
E. Ức chế sự làm bất hoạt enzyme Phosphorylase
 1. Thiabendazol được thải qua nước tiểu ở dạng
A. Nguyên dạng
B. 50% nguyên dạng, 50% dạng chuyển hoá
C. Dạng kết hợp
D. Dạng kết hợp với acid glucuronid
E. Dạng kết hợp với acide amin
 1. Thuốc kháng sinh có tác dụng tốt trong điều trị lỵ amíp :
A. Co- trimoxazol
B. Ampicillin
C. Chloramphenicol
D. Gentamycin
E. Paromomycin.
 1. Thời gian bán hủy của Metronidazol ( Flagyl, Klion ) kéo dài trong :
A. Suy chức năng thận
B. Suy chức năng gan
C. Suy tim
D. Rối loạn đông máu
E. Cao huyết áp.
 1. Diiodohydroxyquin ( Iodoquinol ) là thuốc điều trị lỵ amíp thuộc :
A. Dẫn xuất Nitroimidazol
B.Nhóm Alcaloid
C. Dẫn xuất Dichloroacetamid
D. Nhóm kháng sinh
E. Dẫn xuất Hydroxyquinolein.
 1. Thuốc có tác dụng tốt trong diệt amíp tổ chức :
A. Paromomycin
B. Tetracyclin
C. Diloxanid
D. Metronidazol
E. Iodoquinol.
 1. Trong điều trị lỵ amip, khi dùng Metronidazol cần phải kiêng :
A. Mỡ
B. Cafe
C. Sữa
D. Rượu
E. Dịch hoa qủa
 1. Chống chỉ định dùng Dehydroemetin trong trường hợp sau :
A. Bệnh gan
B. Bệnh thận
C. Loét dạ dày
D. Cao huyết áp
E. Người cao tuổi
 1. Khi dùng kết hợp giữa Metronidazol và Warfarin cần phải theo dõi:
A. Thời gian máu chảy
B. Thời gian máu đông
C. Thời gian Howell
D. Thời gian Quick
E. Thời gian Quick hoặc tỉ Prothrombin
 1. Thuốc có tác dụng diệt amip lòng ruột :
A. Dehydroemetin
B. Conessine
C. Emetin
D. Chloroquin
E. Diloxanid
 1. Sau khi hấp thu vào cơ thể Dehydroemetin dự trữ chủ yếu:
A. Tim
B. Cơ vân
C. Cơ ruột
D. Tổ chức mỡ
E. Gan
 1. Dehydroemetin được thải trừ:
A. Chậm qua thận
B. Qua thận
C. Nhanh qua thận
D. Qua phân
E. Phần lớn qua thận, lượng nhỏ qua phân
 1. Thời gian bán hủy của Metronidazol ( dạng không chuyển hóa )
A. 7giờ
B. 7giờ10
C.7giờ 20
D. 7giờ 30
E. 7giờ 40
 1. Diloxanid ( thuốc diệt amip lòng ruột ) được thải trừ :
A. Chậm qua thận
B. Nhanh qua thận
C. Chậm qua phân
D. Nhanh qua phân
E. Phần lớn qua thận, một lượng nhỏ qua phân.
 1. Chống chỉ định dùng Diloxanid ( thuốc diệt amip lòng ruột )
A. Phụ nữ có thai
B. Suy chức năng gan
C. Suy chức năng thận
D. Suy tim
E. Cao huyết áp
 1. Chống chỉ định dùng Diiodohydroxyquin (Iodoquinol)
A. Tre em dưới 2 tuổi
B. Không dung nạp Iod
C. Viêm đa dây thần kinh
D. Cao huyết áp
E. Người cao tuổi.
 1. Thuốc diệt Amip ruột được Bộ y tế quy định trong danh mục Thuốc thiết yếu :
A. Emetine Hydrochloride
B. Metronidazole
C. Paramomycine
D. Dehydro emetine
E. Dicloxamide
 1. Thuốc điều trị bệnh Amip được Bộ y tế quy định dùng tại tuyến y tế cơ sở:
A. Emetine Hydrochloride
B. Metronidazole
C. Paramomycine
D. Dehydro emetine
E. Dicloxamide


 1. Thuốc điều trị Amip không được Bộ y tế quy định dùng tại tuyến y tế cơ sở :
A. Diiodo hydroxyquinoline
B. Dehydro emetine
C. Dicloxamide
D. Metronidazole
E. Emetine Hydrochloride
 1. Emetine là thuốc có đặc điểm sau, ngoại trừ :
A. Thuộc nhóm alcaloid
B. Có tác dụng diệt amip tổ chức
C. Hấp thu thất thường qua đường uống
D. Thải trừ tốt qua thận nên ít tích luỹ
E. Dự trử chủ yếu ở Gan, phổi, lách, thận.
 1. Dicloxanide là thuốc có đặc điểm sau, ngoại trừ:
A. Được dùng rộng rãi để điều trị nhiễm amip ruột.
B. Được dùng phối hợp với các thuốc diệt amip tổ chức
C. Hấp thu khoảng 90% qua đường tiêu hoá
D. Là thuốc được lựa chọn để điều trị bệnh amip
E. Có thể gặp tác dụng phụ là co cứng cơ bụng
 1. Nguyên tắc điều trị lỵ amip được nêu dưới đây, ngoại trừ :
A. Phải kết hợp phòng và chữa bệnh
B. Phải điều trị sớm và đúng cách
C. Kết hợp điều trị đặc hiệu với nâng cao thể trạn
D. Cần phối hợp hặc dùng nối tiếp vài loại thuốc để tăng hiệu quả
E. Bệnh nhân dùng Emetine điều trị ngoại trú cần được theo dõi cẩn thận.
 1. Thuốc điều trị lỵ amip Metronidazol thuộc dẫn xuất Nitroimidazole
A. Đúng B. Sai
 1. Các thuốc thuộc dẫn xuất Hydroxyquinoline (ví dụ Iodoquinol) có tác dụng diệt amip tổ chức
A. Đúng B. Sai
 1. Một trong những nguyên tắc điều trị lỵ amip: phải kết hợp phòng bệnh và chữa bệnh để tránh tái phát và tái nhiễm.
A. Đúng B. Sai
 1. Chỉ định của thuốc diệt amip tổ chức
- Lỵ amip cấp , tối cấp
- Nhiễm amip không có triệu chứng
A. Đúng B. Sai
 1. Kháng sinh được ưu tiên chọn lựa trong điều trị lỵ amip là Co- trimoxazol
A. Đúng B. Sai
 1. Clioquinol là thuốc điều trị lỵ amip đã bị cấm sử dụng vì gây viêm thần kinh thi - tủy bán cấp
A. Đúng B. Sai
 1. Chống chỉ định dùng diloxanide
- Suy chức năng gan
- Trẻ em dưới 2 tuổi
A. Đúng B. Sai
 1. Iodoquinol có thể ảnh hưởng xét nghiệm chức năng tuyến giáp do tăng mức Iod huyết thanh gắn kết protein dẫn đến giảm thu nhận Iod 131
A. Đúng B. Sai
 1. Khi dùng Metronidazol cần dặn bệnh nhân kiêng rượu trong thời gian điều trị
A. Đúng B. Sai
 1. Sau đây những đặc điểm dược động học của Metronidazol
- Thuốc diệt amip tổ chức
- Hấp thu tốt qua đường uống
- Suy chức năng thận làm kéo dài thời gian bán hủy của thuốc
A. Đúng B. Sai
 1. Metronidazol là thuốc lựa chọn điều trị viêm ruột do amib không lỵ:
A. Đúng B. Sai
 1. Paromomycin có tác dụng trên amib dạng ngoài ruột:
A. Đúng B. Sai
 1. Cloroquin là thuốc diệt amib ở thành ruột và gan:
A. Đúng B. Sai
 1. Metronidazol ngoài tác dụng điều trị lỵ amib còn có tác dụng trên vi khuẩn kỵ khí:
A. Đúng B. Sai
 1. Iodoquinol là thuốc diệt amib ở ruột:
A. Đúng B. Sai

 1. Ngoài tác dụng điều trị lỵ amib, Metronidazol còn có tác dụng trên vi khuẩn kỵ khí:
A. Đúng B. Sai
 1. Metronidazol không tác dụng lên amib trong lòng ruột:
A. Đúng B. Sai
 1. Paromomycin là thuốc kháng sinh điều trị lỵ amib dạng ruột:
A. Đúng B. Sai
 1. Emetin là thuốc điều trị amib ruột nặng hoặc amib gan, tác dụng phụ có thể gây loạn nhịp:
A. Đúng B. Sai
 1. Metronidazol là thuốc chọn lựa điều trị lỵ amib trong thành ruột, áp xe gan và các dạng ngoài ruột khác:
A. Đúng B. SaiBLOCK 7
 1. Lợi tiểu Thiazide không được dùng trong trường hợp:
A. Phù do suy tim
B. Suy thận mạn
C. Cao huyết áp
D. Hội chứng thận hư
E. Tất cả đều đúng
 1. Triamteren là thuốc lợi tiểu:
A. Giảm Natri
B. Nhóm Thiazide
C.Không kháng Aldosterone
D. Kháng Aldosterone
E. Lợi tiểu thẩm thấu
 1. Ở thận, men Anhydrase carbonic có ở:
A. Quai Henle
B. Ông lượn gần
C. Ông lượn xa
D. Ông lượn gần và xa
E. Quai Henle và ống lượn xa
 1. Thuốc lợi tiểu có tác dụng mạnh nhưng ngắn thường dùng ở lâm sàng là:
A. Acid Etacrynic
B. Furosemide
C. Hypothiazide
D. Spironolactone
E. Tất cả đều sai
 1. Spironolactone là thuốc lợi tiểu:
A. Có tác dụng yếu
B. Tác dụng vừa phải, kéo dài
C. Tác dụng mạnh, ngắn
D. Kháng Aldosterone
E. Không kháng Aldosterone
 1. Khi tiêm tĩnh mạch, Furosemide xuất hiện tác dụng sau:
A. 3 phút
B. 10 - 15 phút
C. 30 phút
D. 45 phút
E. 60 phút
 1. Spironolactone là chất đối kháng tranh chấp với:
A. Hydrocortisone
B. Hypothiazide
C. Aldosterone
D. Propranolol
E. Tất cả đều sai
 1. Dùng lợi tiểu kháng Aldosterone kéo dài có thể gây:
A. Vú to ở nam
B. Rối loạn sinh dục nam
C. Rối loạn kinh nguyệt ở nữ
D. Tăng kali máu
E. Tất cả đều đúng
 1. Chỉ định chính của thuốc lợi tiểu là:
A. Chứng béo phì
B. Phù do thận
C. Phù do tim
D. Hội chứng phù và cao huyết áp
E. Tất cả đều đúng
 1. Vị trí tác động chính của Furosemide là:
A. Ông lượn gần
B. Ông lượn xa
C. Quai Henle
D. Phần vỏ đoạn pha loãng
E. Đoạn rộng nhánh lên quai Henle
 1. Trong hội chứng Aldosterone nguyên phát ta có thể dùng lợi tiểu:
A. Spironolactone
B. Hypothiazide
C. Furosemide
D. Acetazolamide
E. Acid Etacrynic
 1. Trong các trường hợp cấp cứu cơn hen tim, phù não... ta có thể dùng lợi tiểu:
A. Hypothiazide
B. Thẩm thấu
C. Furosemide
D. Kháng Aldosterone
E. Không kháng Aldosterone
 1. Lợi tiểu triamteren được chỉ định trong trường hợp:
A. Phù do xơ gan
B. Phù do thận hư
C. Phù do tim
D. Cả A, B đúng
E. Cao huyết áp
 1. Thuốc lợi tiểu Acid Etacrynic có thể dùng bằng đường:
A. Uống
B. Tiêm tĩnh mạch chậm
C. Tiêm dưới da
D. Cả A, B
E. Tiêm bắp
 1. Acetazolamid có chỉ định chính trong bệnh lý nào sau đây :
A. Lợi tiểu điều trị các thể phù
B. Kiềm hóa nước tiểu thải a. uric
C. Điều trị Glaucom
D. Điều trị động kinh
E. Nhiễm kiềm chuyển hóa mạn
 1. Thuốc lợi tiểu mạnh kèm giãn mạch trong điều trị phù phổi cấp :
A. Manitol
B. Furosemid
C. Hydroclorothiazid
D. Amilorid
E. Spironolacton
 1. Tác dụng phụ của lợi tiểu thiazid, ngoại trừ :
A. Giảm kali máu
B. Giảm natri máu
C. Tăng acid uric máu
D. Tăng calci niệu
E. Tăng calci máu
 1. Thuốc lợi tiểu nào hiệu quả nhất trong điều trị phù não :
A. Furosemid
B. Triamteren
C. Manitol
D. Hydroclorothiazid
E. Spironolacton
 1. Thuốc lợi tiểu ít gây hại nhất cho bệnh nhân bị tăng kali máu nặng :
A. Amilorid
B. Spironolacton
C. Hydroclorothiazid
D. Triamteren
E. Captopril
 1. Thuốc lợi tiểu mạnh Furosemid nên dùng phối hợp với Digitalis :
A. Đúng B. Sai
 1. Amolorid là thuốc lợi tiểu có cấu trúc steroid :
A. Đúng B. Sai
 1. Spironolacton là thuốc chỉ định trong điều trị tăng aldosteron huyết nặng
A. Đúng B. Sai
 1. Hydroclorothiazid là thuốc lợi tiểu hiệu quả trong điều trị sỏi calci tái phát :
A. Đúng B. Sai
 1. Manitol có tác dụng lợi tiểu vì tính thẩm thấu :
A. Đúng B. Sai
 1. Khi dùng Acetazolamid điều trị Glaucome, tác dụng không mong muốn có thể xảy ra:
A. Dị cảm
B. Nhiễm toan chuyển hóa
C. Nôn mữa
D. Giảm Kali máu
E. Tất cả đều đúng
 1. Lợi tiểu nào sau đây sử dụng không cần bù Kali :
A. Amilorid
B. Furosemid
C. Acetazolamid
D. Hydroclorothiazid
E. Acid etacrynic
 1. Lợi tiểu Thiazid được chỉ định điều trị tăng calci niệu tự phát có biến chứng sỏi calci :
A. Đúng B. Sai
 1. Spironolacton sẽ có tác dụng khi thiếu Aldosteron :
A. Đúng B. Sai
 1. Triamteren có những đặc điểm sau đay, ngoại trừ :
A. Không đối kháng với Aldosteron
B. Tác dụng trực tiếp lên ống lượn xa
C. Ức chế men anhydrase carbonic (men AC)
D. Giảm tái hấp thu natri và nước
E. Ngăn cản đào thải Kali
 1. Acid etacrynic có các đặc điểm sau đây, ngoại trừ :
A. Thuốc lợi tiểu mạnh
B. Tác dụng nhanh sau 15- 30 phút
C. Đào thải nhiều nước và natri
D. Hoạt động phụ thuộc vào pH
E. Tác dụng chủ yếu nhánh lên quai Henlé
 1. Ngoài cơ chế tăng sức lọc của cầu thận, các thuốc lợi tiểu còn có cơ chế................
 2. Thuốc lợi tiểu có tác dụng vừa phải nhưng kéo dài là nhóm.................
 3. ..........................là thuốc lợi tiểu giảm Kali, có tác dụng mạnh nhưng ngắn.
 4. .Không dùng thuốc lợi tiểu trong trường hợp phù do..........
 5. Trong điều trị tăng huyết áp, thuốc lợi tiểu có tác dụng là do..............
 6. Thuốc lợi tiểu ức chế men AC (Anhydrase carbonic) là thuốc lợi tiểu thuộc nhóm ................................................................................................
 7. Thuốc lợi tiểu ức chế men Anhydrase carbonic có những đặc điểm sau, ngoại trừ:
A. Thuốc lợi tiểu nhóm sulfamide
B. Tất cả đều có nhóm sulfonamide (SO2-NH2)
C. Không có tác dụng kìm vi khuẩn
D. Chỉ định trong điều trị suy gan và xơ gan
E.Có thể điều trị tăng nhãn áp do thuốc làm giảm tiết dịch nhãn cầu
 1. Thuốc lợi tiểu nhóm Thiazide ( Benzothiadiazide) có thể dùng cho các trường hợp sau, ngoại trừ:
A. Phù tim, gan, thận ở người có thai
B. Tăng huyết áp (dùng riêng hoặc dùng với các thuốc hạ huyết áp khác)
C. Tăng calci niệu không rõ nguyên nhân dễ dẫn đến sỏi niệu
D. Phù và tăng huyết áp khi có thai
E. Phù tim, gan, thận có thể gây thiếu máu thai và teo thai
 1. Thuốc lợi tiểu tác dụng vùng quai (Furosemide) có các đặc điểm sau, ngoại trừ:
A. Không chứa gốc sulfonamid trong công thức
B. Tác dụng lợi tiểu xuất hiện 3-5 phút sau khi tiêm tĩnh mạch
C. Tác dụng lợi tiểu xuất hiện 20 phút sau khi uống
D. Dễ hấp thu qua đường tiêu hóa
E. Thải trừ phần lớn dưới dạng không chuyển hóa
 1. Chống chỉ định đối với các thuốc lợi tiểu nhóm Thiazide:
A. Trạng thái giảm Kali máu trên bệnh nhân bị xơ gan hoặc đang điều trị bằng Digitalis
B. Bệnh Goutte
C. Suy thận, suy gan không dung nạp sulfamide
D. Cả A, B, C đều đúng
E. Cả A, B đúng


BLOCK 9
 1. Các yếu tố tham gia điều hòa, sản xuất Gluco corticoid dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Tăng đường huyết @
B. Sérotonine.
C. Các chất trung gian hóa học thần kinh
D. Các yếu tố tác động từ bên ngoài ( Stress, lo lắng..)
E. Hệ thống trục Dưới đồi-Tuyến yên-Thượng thận
 1. Để tránh sự ức chế tuyến thượng thận, Gluco corticoid nên dùng tốt nhất vào thời điểm :
A. 5 - 8 giờ
B. 8 - 11 giờ
C. 11 - 14 giờ
D. 14 - 17 giờ
E. 17 - 20 giờ
 1. Dược động học của Gluco corticoid được nêu dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa.
B. Chuyển hóa ở gan
C. Thời gian bán hủy dài với loại tổng hợp
D. Gắn mạnh vào protein huyết tương.
E. Thải chủ yếu qua đường mật.
 1. Lượng Gluco corticoid ở dạng tự do trong máu giảm trong các trường hợp:
A. Nồng độ Gluco corticoid huyết tương > 20 - 30 g/dl
B. Bệnh nhân suy dinh dưỡng
D. Dùng loại Gluco corticoid tổng hợp
C. Bệnh nhân có chế độ ăn nghèo chất đạm
E. Tất cả sai.

 1. Tác dụng chống viêm của Gluco corticoid thường được giải thích bằng một trong các cơ chế sau :
A. Ức chế sự chuyển hóa phospholipid ở màng tế bào
B. Đưa acid arachidonic vào kho lipid bất hoạt
C. Tăng tổng hợp protein ức chế đặt hiệu phospholipase A2
D. Ức chế đặt hiệu cả Lipooxygenase và cyclooxygenase
E. Ức chế sự tạo thành prostaglandin
 1. Cơ chế tác dụng chống dị ứng của Gluco corticoid dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Đối kháng các chất sinh học trong stress@
B. Ức chế tạo thành các chất sinh học từ acid arachidonic
C. Ức chế tạo kháng thể và phản ứng kháng nguyên kháng thể .
D. Tăng hoạt động của hệ tim mạch
E. Làm thoái biến Protein
 1. Một trong những giải thích hiện tượng teo cơ khi dùng Gluco corticoid dài ngày là do :
A. Tăng đồng hóa protein
B. Tăngbài tiết nitơ
C. Ức chế chức năng hoạt động của thần kinh cơ
D. Tăng chuyển hóa Glucid từ Protid
E. Tất cả sai
 1. Liệu pháp Gluco corticoid làm tăng cholesterol máu là một trong những kết quả của :
A. Tăng thoái biến protid
B. Tăng đồng hóa glucid tại gan
C. Ức chế tổng hợp Triglycerin
D. Tăng đồng hóa lipid
E. Tất cả đúng
 1. Điện giải đồ thường gặp ở bệnh nhân dùng Gluco corticoid là :
A. Tăng Na+, K +
B. Giảm Na+, K +
C. Tăng Na+,Ca ++
D. Giảm K+, Ca ++
E. Tăng K+, Ca ++


 1. Tác dụng của Gluco corticoid trên nội tiết được ghi nhận dưới đây, ngoại trừ :
A. Ức chế tuyến giáp
B. Làm giảm tiết các kích tố hướng sinh dục
C. Làm giảm tiết Prolactin
D. Ức chế tiết ADH
E. Ức chế tiết insulin.
 1. Tác dụng của Gluco corticoid trên thần kinh trung ương có thể được ghi nhận là :
A. Rối loạn tâm thần, co giật
B. Hạ sốt
C. Giảm đau
D. Gây thèm ăn
E. Tất cả đúng.@
 1. Tác dụng của Gluco corticoid trên một số cơ quan được ghi nhận dưới đây, ngoại trừ :
A. Gây loãng xương
B. Ức chế tiết tuyến ngoại tiết
C. Ức chế sự tạo sẹo
D. Ưc chế phát triển của tổ chức sụn
E. Tăng hồng cầu, bạch cầu trung tính.
 1. Bình thường, thời điểm tiết Cortisol của tuyến thượng thận cao nhất vào lúc :
A. 7 - 10 giờ
B. 11 - 15 giơ
C. 16 - 20 giờ
D. 21 - 23 giờ
E. 24 - 1 giờ


 1. Thuốc kháng H1 có tác dụng an thần nhẹ.
A. Promethazin
B. Chlopheniramin
C. Doxylamin
D. Dimenhydrinat
E. Terfenadin
 1. Chỉ định dùng thuốc kháng H1 trong các trường hợp sau nhưng ngoại trừ
A. Phản ứng dị ứng
B. Say tàu xe
C. Rối loạn tiền đình
D. Hen phế quản @
E. Buồn nôn , nôn ở phụ nữ có thai
 1. Thuốc làm gia tăng tác dụng thuốc kháng H1
A. Propranolol
B. Theophyllin
C. Digitalis
D. Penicillin
E. Thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng
 1. Trong số thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có thêm tác dụng kháng Androgen
A. Ranitidin
B. Famotidin
C. Cimetidin
D. Oxmetidin
E Nizatidin

 1. Độc tính tuy ít gặp nhưng trầm trọng của Ranitidin
A. Co giật
B. Giảm bạch cầu
C. Viêm gan
D. Chứng vú to ở đàn ông
E. Tiết nhiều sữa ở đàn bà
 1. Cimetidin hợp đồng với thuốc sau.
A. Heparin
B. Phenytoin
C. Adrenalin
D. Ampicillin
E. Isoniazid
 1. Trong số thuốc sau, thuốc nào vừa có tác dụng kháng H­1 vừa có tác dụng kháng Serotonin
A. Doxylamin
B. Promethazin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin @
E. Dimenhydrinat
 1. Cimetidin đi qua được .
A. Hàng rào máu - não
B. Hàng rào máu - màng não
C. Nhau thai
D. Sữa
E. Nhau thai và sữa
 1. Thuốc kháng H1 dùng điều trị nôn, buồn nôn ở phụ nữ có thai
A. Promethazin
B. Dimenhydrinat
C. Doxylamin
D. Terfenadin
E. Chlorpheniramin
 1. Bệnh nhân nam dùng liều cao Cimetidin trong hội chứng Zollinger- Ellison gây ra.
A. Giảm tiểu cầu
B. Viêm gan
C. Suy thận

D. Giảm bạch cầu
E. Giảm lượng tinh trùng
 1. Thời gian bán hủy của Cimetidin.
A. 1giờ
B. 2 giờ
C. 3 giờ
D. 4 giờ
E. 5 giờ
 1. Thuốc kháng H1 có tác dụng ngăn ngừa chứng say tàu xe.
A. Doxylamin
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Dimenhydrinat@
 1. Promethazin (Phenergan) là thuốc kháng H1 thuộc .
A. Dẫn xuất Piperazin
B. Dẫn xuất Phenothiazin
C. Nhóm Alkylamin
D. Nhóm Ethanolamin
E. Nhóm Ethylendiamin
 1. Trong các thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có tác dụng ức chế hệ thống chuyển hóa thuốc Oxydase của Cytocrom P450
A. Ranitidin
B. Nizatidin
C. Famotidin
D. Cimetidin
E. Oxmetidin
 1. Thuốc kháng H1, đặc biệt nhóm Ethanolamin, Ethylendiamin, thường gây những tác dụng phụ sau.
A. Hạ huyết áp tư thế đứng
B. Hạ huyết áp
C. Tăng huyết áp
D. Bí tiểu
E. Tiêu chảy


 1. Tác dụng của Histamine trên receptor H2 :
A. Giãn cơ trơn mạch máu
B. Co cơ trơn đường tiêu hoá
C. Co cơ trơn phế quản
D. Kích thích tận cùng thần kinh cảm giác
E. Tăng tiết dịch vị
 1. Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2:
A. Đối lập chức phận
B. Đối lập không cạnh tranh
C. Đối lập cạnh tranh
D. Đối lập hoá học
E. Tác dụng chọn lọc
 1. Đặc điểm chung của các thuốc kháng H1 được nêu dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Hấp thu nhanh
B. Đạt nồng độ đỉnh sớm
C. Chuyển hoá chủ yếu bởi microsome gan
D. Có thời gian tác dụng 4 - 6 giờ.
E. Không qua được hệ thống hàng rào máu não.x
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Ethanolamine:
A. Dimenhydratex
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Cyclizine
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperazine:
A. Dimenhydrate
B. Terfenadin
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Cyclizinex
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Alkylamine:
A. Dimenhydrate
B. Terfenadin
C. Chlorpheniraminx
D. Cyproheptadin
E. Cyclizine
 1. Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperidine:
A. Dimenhydrate
B. Terfenadinx
C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin
E. Cyclizine
 1. Các thuốc kháng H1 đối lập không cạnh tranh với Histamine tại receptor H1
A. Đúng B. Sai
 1. Co thắt phế quản ở bệnh nhân hen không đơn thuần chỉ có histamine mà còn có sự tham gia của các Autocoid khác như chất phản ứng chậm của phẳn vệ ( SRSA )
A. Đúng B. Sai
 1. Ranitidine ức chế hệ thống chuyển hóa thuốc Oxydase của Cytochrom P450 nên gây ra nhiều tương tác thuốc hơn Cimetidine
A. Đúng B. Sai
 1. Cimetidine hợp đồng với các thuốc: Phenytoin, Propanolol
A. Đúng B. Sai
 1. Tác dụng phụ thường gặp nhất của các thuốc kháng H1 là tác dụng an thần.
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc kháng H1 Promethazine thuộc dẫn xuất Phenothiazine
A. Đúng B. Sai
 1. Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2 là tác dụng đối lập cạnh tranh với Histamine trên receptor H2
A. Đúng B. Sai
 1. Thuốc kháng H1 được dùng trong các trường hợp sau: Phản ứng dị ứng, say tàu xe,hen phế quản
A. Đúng B. Sai
 1. Astemizol là thuốc thuộc loại kháng Histamin H2 :
A. Đúng B. Sai
 1. Nizatidin là thuốc thuộc loại kháng Histamin H2 :
A. Đúng B. Sai
 1. Tác dụng đối lập giữa Phenobarbital và vitamin D là do :
A. Rôi loạn chuyển hoáoovitamin D
B. Giảm hấp thu vitamin D
C. Tăng thải trừ vitamin D
D. Hoạt hoá tuyến phó giáp
E. Ức chế tuyến phó giáp
 1. Trẻ em có thể bị còi xương khi dùng dài ngày các thuốc :
A. Tetracyclin
B. Thuốc cầm ỉa
C. Chloramphenicol
D. Paracetamol
E. Phenytoin
 1. Vitamin A có tác dụng chủ yếu ở :
A. Biểu mô
B. Thần kinh thị giác
C. Giác mạc
D. Tổ chức sừng
E. Tất cả đúng
 1. Vitamin D có tác dụng dưới dạng:
A. Cholecalciferol
B. Ergocalciferol
C. 23-25 (OH)2 D3
D. 1-25 (OH)2 D3
E. 25 (OH)2 D3
 1. Khi đang điều trị ngộ độc thuốc trừ sâu gốc phospho hữu cơ không nên dùng :
A. Vitamin B1
B. Vitamin B6
C. Vitamin C
D. Vitamin A
E. Vitamin PP
 1. Tác dụng của vitamin B1 trên dẫn truyền thần kinh :
A. Ức chế cholinesterase
B. Hoạt hoá cholinesterase
C. Tổng hợp AMP vòng
D. Hoạt hoá ATP aza
E. Ức chế ATP aza
 1. Ngoài vai trò coenzym, vitamin PP đang được chú ý hiện nay với tác dụng:
A. Chống oxy hoá
B. Chống lão hoá
C. Tăng sức đề kháng cho cơ thể
D. Bền thành mạch
E. Giảm cholesterol máu
 1. Vitamin E có vai trò trong chống lão hoá do :
A. Làm tăng sức đề kháng
B. Chống teo cơ
C. Bền thành mạch
D. Ức chế lipofucin lắng đọng trên thành tế bào
E. Tất cả đúng
 1. Khi dùng INH dài ngày, cần dùng thêm vitamin B6 để tránh tai biến :
A. Điếc
B. Chóng mặt
C. Ù tai
D. Rối loạn thần kinh
E. Giảm thị lực
 1. Vitamin B6 có tác dụng đối lập với leva - dopa do :
A. Giảm chuyển hoá leva- dopa ở ngoại biên
B. Tăng thải trừ leva- dopa
C. Tăng chuyển hoá leva- dopa ở ngoại biên
D. Tăng chuyển hoá leva- dopa ở trung ương
E. Giảm hấp thu leva- dopa
 1. Vitamin tham gia tổng hợp hormon steroid :
A. Vitamin E
B. Vitamin A
C. Vitamin PP
D. Vitamin B6
E. Vitamin C
 1. Nguyên nhân gây thiếu vitamin D dưới đây là đúng ngoại trừ :
A. Ăn thiếu protein
B. Chức năng gan kém
C. Chức năng thận kém
D. Thiếu ánh sáng
E. Ăn ít lipid
 1. Khi thiếu vitamin D sẽ gây các hậu quả sau đây, ngoại trừ :
A. Giảm calci và phosphat huyết
B. Tăng calci và phosphat niệu
C. Tăng tổng hợp 1-25 (OH)2 D3
D. Tăng bài tiết hormon tuyến cận giáp
E. Tăng calci và phosphat huyết
 1. Quá liều vitamin D sẽ dẫn đến hậu quả nào :
A. Tăng calci hoá xương
B. Giảm phosphat huyết
C. Calci hoá các mô mềm
D. Giảm calci huyết
E. Gây co giật do giảm calci huyết
 1. Thực phẩm nào chứa nhiều vitamin E nhất :
A. Dầu lạc, dầu mộng lúa mì
B. Lá cây xanh
C. Gan bò
D. Lòng đỏ trứng
E. Các loại thịt
 1. Vitamin A không gây tác động nào sau đây :
A. Tạo rhodopsin để nhìn ở nơi có ánh sáng cường độ mạnh
B. Tạo rhodopsin để nhìn ở nơi có ánh sáng cường độ yếu
C. Làm phát triển cơ thể, thiếu vitamin A gây chậm lớn
D. Cần cho sự biệt hoá biểu mô
E. Bảo vệ niêm mạc (hô hấp, sinh dục) chống nhiễm trùng
 1. Vitamin D điều trị các dạng bệnh dưới đây, ngoại trừ :
A. Nhuyễn xương
B. Tetani ở trẻ con
C. Cường tuyến cận giáp
D. Còi xương
E. Gãy xương ở người có tuổi
 1. Vai trò sinh học của vitamin B1 là :
A. Chuyển hoá acid amin
B. Chuyển hoá carbohydrat
C. Coenzym của carboxylase
D. Coenzym chuyển nhóm metil
E. Thành phần của NAD
 1. Sự quá liều vitamin C gồm các triệu chứng sau, ngoại trừ :
A. Chảy máu răng, thiếu máu
B. Sỏi oxalat
C. Kích thích dạ dày
D. Tiêu chảy
E. Có thể xuất huyết ở trẻ sơ sinh nếu gần ngày sinh mẹ thường xuyên liều cao
 1. Hiện nay vitamin A được sử dụng trong các trường hợp sau, ngoại trừ :
A. Quáng gà, khô mắt
B. Da khô tróc vảy, rụng tóc
C. Mụn trứng cá
D. Các dạng mỹ phẩm dưỡng da
E. Viêm nhiễm tai-mũi-họng
 1. Nếu cơ thể thiếu Niacin có thể gây ra bệnh Pellagra :
A. Đúng B. Sai
 1. Khi thừa Vitamin B1 sẽ gây ra bệnh lý phù Beri Beri :
A. Đúng B. Sai
 1. Vitamin có hiệu quả trong điều trị và dự phòng thiếu máu tiêu huyết ở trẻ sơ sinh:
A. Vitamin A
B. Vitamin D
C. Vitamin B12
D. Acid folic
E. Vitamin E
 1. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong quá trình biến đổi acid glutamic thành GABA
A. Đúng B. Sai
 1. Biotin còn được gọi với tên :
A. Vitamin H
B. Vitamin B9
C. Vitamin F
D. Vitamin B3
E. Vitamin B5
 1. Vitamin C rất cần cho sự tổng hợp colllagen :
A.Đúng B. Sai
 1. Vitamin B6 bị mất tác dụng bởi các thuốc đối kháng như isoniazid, penicillamin, hydralazin,..
A. Đúng B. Sai
 1. Dạng hoạt động của Vitamin D là 25 hydrocholecalciferol (25 OH D3) :
A. Đúng B. Sai
 1. Thiamin pyrophosphat là dạng có hoạt tính của Vitamin B1
A. Đúng B. Sai
 1. NAD và NADP là dạng hoạt tính của Vitamin B6
A. Đúng B. Sai
 1. Khi dùng Glucocorticoid điều trị quá liều Vitamin D dựa vào cơ chế :
A. Huy động Ca2+ từ xương vào máu
B. Huy động Ca2+ ra khỏi các mô mềm
C. Làm giảm hấp thu Ca2+ ở ruột và tăng đào thải Ca2+ ở thận
D. Gây bài tiết hormon cận giáp
E. Ngăn tổng hợp 1,25 (OH)2D
 1. Vitamin D điều trị các bệnh sau, ngoại trừ :
A. Nhuyễn xương
B. Tetani ở trẻ em
C. Cường tuyến cận giáp
D. Còi xương
E. Gãy xương ở người có tuổi
 1. Thiamin là thành phần của :
A. Succin oxidase
B. Amin oxidase
C. Phosphorylase
D. Decarboxylase
E. Transaminase
 1. Đối tượng nào sau đây có nguy cơ thiếu Vitamin B1 nhiều nhất :
A. Phụ nữ mang thai
B. Người nghiện rượu
C. Trẻ em từ 1- 5 tuổi
D. Người già
E. Bệnh nhân suy gan thận
 1. Nguyên nhân gây thiếu Niacin :
A. Ăn trứng sống
B. Dùng Isoniazid, thuốc chống động kinh lâu ngày
C. Nguồn thức ăn chủ yếu là ngô
D. Ăn nhiều con trai, nghêu sò có enzym phân hủy niacin
E. Trẻ em bú sữa mẹ
 1. Khi điều trị tránh phối hợp với thuốc nào sau đây sẽ làm giảm tác dụng của Pyridoxin :
A. Isoniazid
B. Thuốc tránh thai
C. L-dopa
D. Barbituric
E. Cyanocobalamin
 1. Liều Vitamin A thường dùng để ngừa khô mắt cho trẻ em là :
A. 200.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 2-3 lần
B. 400.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 2 lần
C. 100.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 3 lần
D. 200.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 1 lần
E. 300.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 2 lần
 1. Khi thiếu Vitamin A xảy ra các triệu chứng sau, ngoại trừ :
A. Quáng gà, khô kết mạc
B. Da khô, rụng tóc, tăng áp suất trong sọ, gan to
C. Teo niêm mạc: mũi, khí quản, tử cung
D. Loét và hoại tử giác mạc
E. Tăng sừng hóa nang lông
 1. Khi thiếu Vitamin C có thể gây bệnh Scorbut, còn sự thừa vitamin C không gây độc tính vì vitamin này để đào thải qua đường tiểu:
A. Đúng B. Sai
 1. Khi quá liều Vitamin D dùng Glucocorticoid để điều trị vì 2 loại này tác dụng ngược nhau trên chuyển hóa calci:
A. Đúng B. Sai

1. Kết quả trong thủ thuật định khu tác dụng của strychnin ở êch cắt đầu cho thấy :
A. Ếch không co giật sau kích thích
B. Ếch co giật tự nhiên ngay khi không kích thích
C. Phản xạ co giật yếu hơn ở con ếch phá tuỷ
D. Ếch có những cơn giật rung
E. Tất cả sai
2.Kết quả cuối cng quan sát được ở thỏ khi tiêm MgSO4 tĩnh mạch:
A.Thỏ tăng trương lực cơ B.Co giật cục bộ
C.Trạng thâi kch thch toăn thđn D. Toăn thđn mềm nhũn
E. Co giật toăn thđn liín tục
3. Kết quả thực nghiệm khi tiêm vào vùng loa tai thỏ đã chứng minh Adrenalin là thuốc:
A. Tác dụng trên thần kinh thực vật B.Tác dụng trên thần kinh tim
C. Làm tăng nhịp tim D.Làm co mạch máu ngoại biên
E. Tất cả đúng
4. So với đường TM khi dùng bằng đường uống thì MgSo4 :
A.Có tác dụng khác hoàn toàn B.Tác dụng xuất hiện chậm hơn
C.Tác dụng kém hơn D.Không có tác dụng
E.Ít tác dụng phụ hơn.
5. Một trong những kết quả khi cho uống MgSo4 là :
A.Nước dễ được hấp thu B. Tạo nhiều hơi trong lòng ruột
C.Tăng tiết dịch tiêu hoá D. Giảm co thắt cơ trơn ruột non
E.Tất cả đúng
6.MgSo4 được dùng để điều trị táo bón là do thuốc :
A.Tác dụng trên cơ trơn ruột non B.Tác dụng ở đoạn ruột già
C.Làm ưu trương đường tiêu hoá D.Tác dụng kích thích thần kinh cơ
E.Tất cả sai
7. Có thể cho kết quả xét nghiệm đường niệu dương tính giả khi dùng :
A. Lasix B. Phenolbarbital C. PhenylButazon
D. Acid Ascorbic E. Tất cả sai
8. Có tác dụng làm tăng đường máu là những thuốc sau, ngoại trừ :
A. Cafein B. Acetazolamid C. Furosemid
D. Aspirin E. Propanolol
9. Những thuốc có tác dụng làm hạ glucose máu, ngoại trừ :
A. Paracetamol B. Oxytetracyclin C. Cyproheptadin
D. Dilantin E. Rượu ethylic
10. Amoxycillin dùng liều cao có thể cho kết quả dương tính giả khi xét nghiệm đường niệu bằng phương pháp khử :
A. Đúng B. Sai
11. Thuốc NSAIDs làm giảm hàm lượng T3, T4 trong chẩn đoán bệnh tuyến giáp là :
A. Aspirin B. Phenylbutazon C. Phenacetin
D. Piroxicam E. Indomethacin
12. Loại kháng sinh có thể làm test coombs dương tính :
A. Penicillin B. Fluoroquinolon C. Aminosid thế hệ mới
D. Cephalosporin E. Tetracyclin thế hệ 3
13. Thuốc làm tăng kali máu :
A. Corticoid B. Furosemid C. Digitalis
D. INH E. Tất cả sai
14. Thuốc làm giảm Bilirubin huyết thanh
A. Barbiturat B. Rifampicin C. Erythromycin
D. Acetaminophen E. Tất cả sai
15. Thuốc làm hạ Kali máu :
A. Manitol B. Adrenalin C. Amphotericin B
D. Kháng Histamin E. Isoniazid
16. Thuốc làm tăng kali máu :
A. Corticoid B. Furosemid C. Digitalis
D. INH E. Tất cả sai
17. Thuốc làm giảm Bilirubin huyết thanh
A. Barbiturat B. Rifampicin C. Erythromycin
D. Acetaminophen E. Tất cả sai
18. Thuốc làm hạ Kali máu :
A. Manitol B. Adrenalin C. Amphotericin B
D. Kháng Histamin E. Isoniazid
19. So với đường TM khi dùng bằng đường uống thì MgSo4 :
A.Có tác dụng khác hoàn toàn B.Tác dụng xuất hiện chậm hơn
C.Tác dụng kém hơn D.Không có tác dụng
E.Ít tác dụng phụ hơn.
20.Một trong những kết quả khi cho uống MgSo4 là :
A.Nước dễ được hấp thu B. Tạo nhiều hơi trong lòng ruột
C.Tăng tiết dịch tiêu hoá D. Giảm co thắt cơ trơn ruột non
E.Tất cả đúng
21.Kháng sinh được dùng để dự phòng trong trường hợp bệnh nhân bị :
A. Sốt cao B. Ỉa chảy C. Hen suyển D. Sởi E. Tất cả sai
22.Kháng sinh khi uống kèm với sữa sẽ bị mất tác dụng do không được hấp thu :
A.Clamoxyl B.Ampicilline C. Doxycycline
D.Streptomycin E. Cephalexin
23. Augmentin là kháng sinh phổ rộng do được phối hợp của 2 loại KS nhóm bêta lactamin
A. Đúng B. Sai
24. Bactrim là một loại thuốc do sự phối hợp của một sulfamid và Pyrimethamin
A. Đúng B. Sai
25. Các mục tiêu dưới đây đều đúng trong lựa chọn thuốc điều trị sốt rét, ngoại trừ
A. Cắt cơn nhanh. B. Giảm biến chứng và tử vong. C. Mở rộng phổ tác dụng D. Tăng hiệu quả điều trị.
E. Dự phòng xuất hiện KST - SR kháng thuốc.
26. Thuốc chống tái nhiễm trong dự phòng sốt rét là thuốc có tác dụng :
A. Diệt thể tiềm tàng trong gan B. Diệt thể giao bào trong hồng cầu.
C. Diệt thoa trùng . D. Diệt ký sinh trùng ở kỳ tiền hồng cầu..
E. Diệt thể phân liệt trong hồng cầu .
27. Thuốc có tác dụng chống tái phát với cả 4 loại KST- SR là :
A. Chloroquin B. Mefloquin. C. Pyrimethamin D. Proguanil. E. Primaquin.
28. Thuốc có tác dụng cắt cơn với P.Falciparum và P.Vivax nhưng ít được dùng để cắt cơn vì liều điều trị gần bằng với liều độc là :
A. Quinacrin B. Chloroquin C. Pyrimethamin D. Primaquin E. Palludrin
29. Thuộc nhóm 4 Amino quinolein là :
A. Plasmocid. B. Palludrin C. Proguanil D.Chloroquin E. Lariam.
30. Dù có tác dụng diệt thể vô tính trong hồng cầu nhưng thường chỉ được dùng để phòng tái nhiễm và chống lây lan là :
A. Choroquin B. Doxycyclin C. Primaquin D. Proguanil E. Pyrimethamin.

31.Cephalosporin là một kháng sinh :
A.Thuộc nhóm penicillin B.Thuộc nhóm monobactam
C. Bị bất hoạt bởi các beta lactamase
D. Có tác dụng với vi khuẩn tiết penicillinase E. Tất cả sai
32.Thuộc nhóm aminosid gồm các thuốc sau, ngoại trừ :
A. Aureomycin B. Gentamycin C. Streptomycin
D. Tobramycin E. Amikacin
33.Kháng sinh bị giảm tác dụng khi dùng kèm nước hoa quả :
A.Tetracycline B.Chloramphenicol C.Bactrim
D.Erythromycine E.Norfloxaxin
34. Thuộc penicillin nhóm M gồm các thuốc dưới đây, ngoại trừ :
A. Dicloxacillin B. Methicillin C. Oxacillin D. Cloxypen E. Ticarcillin
38. Tăng Chlolesterol máu khi dùng Corticoid là kết quả của :
A.Chuyển hóa lipid B. Chuyển hóa Glucid
C. Chuyển hóa Protid D. Giảm dự trữ glucose vào máu
E. Tất cả đúng
39. Hội chứng Cushing ở bệnh nhân dùng Corticoid dài ngày là hậu quả của :
A.Chuyển hóa lipid B. Chuyển hóa Glucid
C. Chuyển hóa Protid D. Ức chế tuyến thượng thận
E. Tác dụng trên nội tiết
40. Tăng Canxi máu là một trong những biểu hiện rối loạn điện giải đồ ở bệnh nhân dùng Corticoid
A. Đúng B. Sai
41. Yếu tố của bệnh nhân ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc :
A.Thói quen B.Công việc C.Điều kiện sống D.Mức thu nhập E.Cân nặng
42.Các yếu tố của cơ thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc được nêu dưới đây, ngoại trừ A.Giới tính B.Giống nòi C. Bệnh lý D.Nhóm máu E.Cơ địa
43. Ở trẻ em dể xãy ra ngộ độc thuốc vì các yếu tố sau, ngoại trừ :
 1. Thuốc dễ vào thần kinh trung ương
 2. Tỷ lệ thuốc gắn protein huyết tương cao
 3. Chức năng chuyển hoá của gan chưa hoàn chỉnh
 4. Trung tâm hô hấp dễ nhạy cảm
 5. Da dễ hấp thu thuốc
44. Ở người già dễ xãy ra ngộ độc thuốc vì các yếu tố sau, ngoại trừ :
A. Tăng hấp thu thuốc qua đường tiêu hoá
B. Tăng nồng độ thuốc tự do trong máu
C. Tăng chức năng chuyển hoá của gan
D. Tình trạng bệnh lý kéo dài
E. Thận bài tiết kém
45.Tương tác thuốc gồm các yếu tố sau đây :

A.Tác dụng đối lập hoặc hợp đồng

B.Xãy ra giữa 2 thuốc hay nhiều thuốc
C.Phản ứng xãy ra trong cơ thể
D.Ảnh hưởng dược lực học & dược động học
E. Tất cả đúng
46.Đặc điểm co giật ở thỏ khi tiêm corazol tĩnh mạch liều cao:
 1. A.Chỉ co giật khi có kích thích B. Co giật không cần kích thích
C.Co giật cục bộ D.Co giật đối xứng

E.Tất cả đúng

47.Loại penicillin không hấp thu qua đường uống là :
A. Benzyl penicillin B. Phenoxyl penicillin
C. Amino penicillin D. Amidino penicillin
E. Ureido penicillin
48.Các kháng sinh nhóm aminosid có đặc điểm dưới đây, ngoại trừ :
A. Chỉ dùng bằng đường tiêm B. Không hấp thu qua đường tiêu hóa
C. Dể dàng qua nhau thai D. Phân phối tốt vào dịch não tủy
E. Gắn với protein huyết tương thấp.
49.Dược động học của kháng sinh nhóm phenicol dưới đây là đúng, ngoại trừ:
A. Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa B. Phân phối tốt vào các tổ chức.
C. Nồng độ tự do trong máu thấp. D. Qua tốt nhau thai và sữa mẹ.
E. Thải chủ yếu qua đường tiểu.
50.Một trong những yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt về ảnh hưởng của thuốc ở Nam và Nữ là do :
A. Cân nặng B. Hệ thống Hormon C. Đặc điểm sống D.Đặc điểm bệnh lý E. Yếu tố chuyển hoá
51. Đặc điểm phân phối thuốc ở trẻ sơ sinh liên quan những vấn đề sau, ngoại trừ:
A Lượng Protein huyết tương thấp
B. Có nhiều chất nội sinh từ mẹ truyền sang
C. Dạng thuốc tự do trong máu thấp D. Chất lượng albumin yếu E. Thể tích phân phối tăng
52. Liều thuốc phải được giảm so với bình thường khi dùng ở trẻ béo phì
A. Đúng B . Sai
53. Penicillin tiêm buổi sáng có hiệu lực hơn tiêm buổi tối
A. Đúng B . Sai
54. Độc tính của thuốc lên hệ TKTƯ ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh có liên quan các yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Tỷ lệ não / cơ thể lớn B. Thành phần Myelin thấp
C. Tế bào TK chưa biệt hóa D. Lưu lượng máu não thấp
E. Hàng rào TKTƯ chưa phát triển đầy đủ
55.Kết quả của tương kỵ khi trộn hai hoặc nhiều loại thuốc với nhau là :
A.Giảm chuyển hoá thuốc trong cơ thể
B.Tăng độc tính của thuốc ở gan
C.Giảm thải trừ thuốc ở thận
D.Tăng tác dụng của thuốc trong cơ thể
E.Mất tác dụng của thuốc ngay khi ở ngoài cơ thể
56.Tương kỵ thuốc xảy ra khi trộn Ampicillin với :
A. Dextran B. Dung dịch NaCL C. Dung dịch kiềm
D. Lasix E. Heparin
57.Tai biến do bất dung nạp thuốc của kháng sinh được liệt kê dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Ỉa chảy do kháng sinh
B. Sốc quá mẫn
C. Thường gặp với tỉ lệ 1 - 2 %
D. Chàm do tiếp xúc
E. Phản ứng da cấp tính
58.Sốt do kháng sinh là một tai biến do :
A. Dùng thuốc qúa liều lượng cho phép
B. Độc tính của thuốc lên trung tâm điều nhiệt
C. Mất cân bằng sinh vật học
D. Bất dung nạp thuốc E. Tất cả đúng
59.Tổn thương tủy xương là một hình thái lâm sàng do độc tính của thuốc lên cơ quan tạo máu và thường gặp ở kháng sinh nhóm :
A. Phenicol B. Aminosid C. Rifamycin D. Macrolid E. Acid Fucidic
60.Tai biến do kháng sinh trên đường tiêu hoá xảy ra ở ruột chiếm tỷ lệ :
A. 10 - 15 % B. 15 - 20 % C. 20 - 25 %
D. 25 - 30 % E. 30 - 40 %

BM DƯỢC LÝ

THUỐC ĐIỀU TRỊ LỴ AMÍP


203. Thuốc kháng sinh có tác dụng tốt trong điều trị lỵ amíp :
 1. Co- trimoxazol
 2. Ampicillin
 3. Chloramphenicol
 4. Gentamycin
 5. Paromomycin.
204. Thời gian bán hủy của Metronidazol ( Flagyl, Klion ) kéo dài trong :
 1. Suy chức năng thận
 2. Suy chức năng gan
 3. Suy tim
 4. Rối loạn đông máu
 5. Cao huyết áp.
205. Diiodohydroxyquin (Iodoquinol) là thuốc điều trị lỵ amíp thuộc :
 1. Dẫn xuất Nitroimidazol
 2. Nhóm Alcaloid
 3. Dẫn xuất Dichloroacetamid
 4. Nhóm kháng sinh
 5. Dẫn xuất Hydroxyquinolein.
206. Thuốc có tác dụng tốt trong diệt amíp tổ chức :
 1. Paromomycin
 2. Tetracyclin
 3. Diloxanid
 4. Metronidazol
 5. Iodoquinol.
207. Trong điều trị lỵ amip, khi dùng Metronidazol cần phải kiêng :
 1. Mỡ
 2. Cafe
 3. Sữa
 4. Rượu
 5. Dịch hoa qủa
208. Chống chỉ định dùng Dehydroemetin trong trường hợp sau :
 1. Bệnh gan
 2. Bệnh thận
 3. Loét dạ dày
 4. Cao huyết áp
 5. Người lớn tuổi
209. Khi dùng kết hợp giữa Metronidazol và Warfarin cần phải theo dõi:
 1. Thời gian máu chảy
 2. Thời gian máu đông
 3. Thời gian Howell
 4. Thời gian Quick
 5. Thời gian Quick hoặc tỉ Prothrombin
210. Thuốc có tác dụng diệt amip lòng ruột :
 1. Dehydroemetin
 2. Metronidazol
 3. Emetin
 4. Chloroquin
 5. Diloxanid
211. Sau khi hấp thu vào cơ thể , Dehydroemetin dự trữ chủ yếu:
 1. Tim
 2. Cơ vân
 3. Cơ ruột
 4. Tổ chức mỡ
 5. Gan
212. Dehydroemetin được thải trừ:
 1. Chậm qua thận
 2. Qua thận
 3. Nhanh qua thật
 4. Qua phân
 5. Phần lớn qua thận, lượng nhỏ qua phân
213. Thời gian bán hủy của Metronidazol ( dạng không chuyển hóa )
 1. 7giờ
 2. 7giờ10
 3. 7giờ 20
 4. 7giờ 30
 5. 7giờ 40
214. Diloxanid ( thuốc diệt amip lòng ruột ) được thải trừ :
 1. Chậm qua thận
 2. Nhanh qua thận
 3. Qua thận
 4. Qua phân
 5. Phần lớn qua thận , một lượng nhỏ qua phân.
215. Chống chỉ định dùng Diloxanid ( thuốc diệt amip lòng ruột )
 1. Phụ nữ có thai
 2. Suy chức năng gan
 3. Suy chức năng thận
 4. Suy tim
 5. Cao huyết áp
216. Chống chỉ định dùng Diiodohydroxyquin ( Iodoquinol )
 1. Tre em dưới 2 tuổi
 2. Không dung nạp Iod
 3. Viêm đa dây thần kinh
 4. Cao huyết áp
 5. Người lớn tuổi.


THUỐC ĐIỀU TRỊ GIUN SÁN

217. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy giun đũa :
 1. Oxantel pamoate
 2. Pyrantel pamoate
 3. Mebendazol
 4. Albendazol
 5. Piperazine
218. Piperazine làm liệt giun đũa do:
 1. a) Ức chế enzyme Fumarate reductase
 2. b) Ngăn chận thu nhận glucose của giun
 3. c) Ức chế tổng hợp cấu trúc vi hình ống ở giun
 4. d) Ức chế dẫn truyền thần kinh - cơ của giun
 5. e) Ức chế sự làm bất hoạt enzyme Phosphorylase
219. Thuốc ưu tiên chọn lựa để tẩy sán bò :
 1. Praziquantel
 2. Mebendazol
 3. Paromomycin
 4. Niclosamid
 5. Diclorophen
220. Diethylcarbamazin gây tích lũy thuốc với những liều lập laị ở những bệnh nhân
 1. Kiềm hóa nước tiểu
 2. Kiềm hóa nước tiểu kéo dài
 3. Acid hóa nước tiểu
 4. Acid hóa nước tiểu kéo dài
 5. Suy chức năng gan
221. Thời gian bán hủy của Niridazol ( dạng chuyển hóa )
 1. 38 giờ
 2. 39 giờ
 3. 40 giờ
 4. 41 giờ
 5. 42 giờ
222. Chống chỉ định dùng Pyrantel pamoate :
 1. Trẻ em dưới 2 tuổi
 2. Suy chức năng gan
 3. Suy chức năng thận
 4. Tiền sử động kinh
 5. Loét dạ dày.
223. Ức chế enzyme Fumarat reductase, đó là cách làm liệt giun của :
 1. Mebendazol
 2. Pyrantel pamoate
 3. Piperazin
 4. Oxantel pamoate
 5. Thíabendazol
224. Tác dụng phụ của Diethylcarbamazin ( do phá hủy hàng loạt ấu trùng giun chỉ trong máu ) :
 1. Sốt , đau cơ
 2. Buồn nôn
 3. Đau đầu
 4. Chán ăn
 5. Mệt mỏi.
225. Một trong những thuốc điều trị giun sán có liều dùng người lớn và trẻ em như nhau
 1. Pyrantel pamoate
 2. Piperazin
 3. Niclosamid
 4. Diethylcarbamazin
 5. Mebendazol
226. Cần dùng kèm thuốc tẩy MgSO4 ( đường uống, 20-30g ) khi điều trị loại sán sau:
 1. Sán lá gan lớn
 2. Sán máng
 3. Sán dây
 4. Sán lá gan nhỏ
 5. Sán lá phổi.
227. Diethylcarbamazine, thuốc ưu tiên chọn lựa để điều trị:
 1. Giun đũa
 2. Giun kim
 3. Giun móc
 4. Giun lươn.
 5. Giun chỉ
228. Giảm thu nhận glucose của giun, đó là cách làm liệt giun của :
 1. Thíabendazol
 2. Pyrantel pamoate
 3. Piperazin
 4. Mebendazol.
 5. Bephenium
229. Chống chỉ định dùng Mebendazol :
 1. Trẻ em dưới 2 tuổi
 2. Suy chức năng gan
 3. Suy dinh dưỡng
 4. Loét dạ dày
 5. Thiếu máu
230. Ức chế dẫn truyền thần kinh- cơ , đó là cách làm liệt giun của :
 1. Thíabendazol
 2. Pyrantel pamoate
 3. Diethylcarbamazine
 4. Albendazol
 5. Mebendazol.


DƯỢC LÝ

THUỐC LỢI TIỂU


284: Lợi tiểu Thiazide được dùng trong trường hợp:
 1. Phù do suy tim
 2. Suy thận mạn
 3. Cao huyết áp
 4. Hội chứng thận hư
E. Tất cả đều đúng
285. Triamteren là thuốc lợi tiểu:
 1. Giảm Natri
 2. Nhóm Thiazide
C.Không kháng Aldosterone
D. Kháng Aldosterone
E. Lợi tiểu thẩm thấu
286. Ở thận, men Anhydrase carbonic có ở:
 1. Quai Henle
 2. Ông lượn gần
 3. Ông lượn xa
 4. Ông lượn gần và xa
E. Quai Henle và ống lượn xa
287. Thuốc lợi tiểu có tác dụng mạnh nhưng ngắn thường dùng ở lâm sàng là:
 1. Acid Etacrynic
 2. Furosemide
 3. Hypothiazide
 4. Spironolactone
E. Tất cả đều sai

288. Spironolactone là thuốc lợi tiểu:
 1. Có tác dụng yếu
 2. Tác dụng vừa phải, kéo dài
 3. Tác dụng mạnh, ngắn
 4. Kháng Aldosterone
E. Không kháng Aldosterone

289. Khi tiêm tĩnh mạch, Furosemide xuất hiện tác dụng sau:
 1. 3 phút
 2. 10 - 15 phút
 3. 30 phút
 4. 45 phút
E. 60 phút

290. Spironolactone là chất đối kháng tranh chấp với:
 1. Hydrocortisone
 2. Hypothiazide
 3. Aldosterone
 4. Propranolol
E. Tất cả đều sai

291. Dùng lợi tiểu kháng Aldosterone kéo dài có thể gây:
 1. Vú to ở nam
 2. Rối loạn sinh dục nam
 3. Rối loạn kinh nguyệt ở nữ
 4. Tăng kali máu
E. Tất cả đều đúng

292. Chỉ định chính của thuốc lợi tiểu là:
 1. Chứng béo phì
 2. Phù do thận
 3. Phù do tim
 4. Hội chứng phù và cao huyết áp
E. Tất cả đều đúng
293. Vị trí tác động chính của Furosemide là:
 1. Ông lượn gần
 2. Ông lượn xa
 3. Quai Henle
 4. Phần vỏ đoạn pha loãng
E. Đoạn rộng nhánh lên quai Henle

294. Trong hội chứng Aldosterone nguyên phát ta có thể dùng lợi tiểu:
 1. Spironolactone
 2. Hypothiazide
 3. Furosemide
 4. Acetazolamide
E. Acid Etacrynic

295. Trong các trường hợp cấp cứu cơn hen tim, phù não... ta có thể dùng lợi tiểu:
 1. Hypothiazide
 2. Thẩm thấu
 3. Furosemide
 4. Kháng Aldosterone
E. Không kháng Aldosterone

296. Lợi tiểu triamteren được chỉ định trong trường hợp:
 1. Phù do xơ gan
 2. Phù do thận hư
 3. Phù do tim
 4. Cả A, B đúng
E. Cao huyết áp

297. Thuốc lợi tiểu Acid Etacrynic có thể dùng bằng đường:
 1. Uống
 2. Tiêm tĩnh mạch chậm
 3. Tiêm dưới da
 4. Cả A, B
E. Tiêm bắp


THUỐC KHÁNG HISTAMIN


303.Thuốc kháng H1 có tác dụng an thần nhẹ:
A. Promethazin B.Chlopheniramin C. Doxylamin
D. Dimenhydrinat E. Terfenadin
304. Chỉ định dùng thuốc kháng H trong các trường hợp sau , ngoại trừ :
A. Phản ứng dị ứng B. Say tàu xe C.Rối loạn tiền đình
D. Hen phế quản E. Buồn nôn , nôn ở phụ nữ có thai
305. Thuốc làm gia tăng tác dụng thuốc kháng H1 :
A. Propranolol B. Theophyllin C.Digitalis
D. Penicillin E.Thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng
306. Trong số thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có thêm tác dụng kháng Androgen :
A. Ranitidin B. Famotidin C. Cimetidin
D. Oxmetidin E Nizatidin
307. Độc tính tuy ít gặp nhưng trầm trọng của Ranitidin :
A. Co giật B. Giảm bạch cầu C. Viêm gan
D. Chứng vú to ở đàn ông E. Tiết nhiều sữa ở đàn bà
308. Cimetidin hợp đồng với thuốc sau :
A. Heparin B. Phenyltoin C. Adrenalin
D. Ampicillin E. Isoniazide
309.Trong số thuốc sau, thuốc nào vừa có tác dụng kháng H­1 vừa có tác dụng kháng Serotonin :
A. Doxylamin B. Promethazin C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin E. Dimenhydrinat
310.Cimetidin đi qua được .
A. Hàng rào máu - não B. Hàng rào máu - màng não C. Nhau thai
D. Sữa E. Nhau thai và sữa
311. Thuốc kháng H1 dùng điều trị nôn, buồn nôn ở phụ nữ có thai :
A. Promethazin B. Dimenhydrinat C. Doxylamin
D. Terfenadin E. Chlorpheniramin
312. Bệnh nhân nam dùng liều cao Cimetidin trong hội chứng Zollinger- Ellison gây ra.
A. Giảm tiểu cầu B. Viêm gan C. Suy thận
D. Giảm bạch cầu E. Giảm lượng tinh trùng
313.Thời gian bán hủy của Cimetidin:
A.1giờ B. 2 giờ C. 3 giờ
D. 4 giờ E. 5 giờ
314.Thuốc kháng H1 có tác dụng ngăn ngừa chứng say tàu xe:
A. Doxylamin B. Terfenadin C. Chlorpheniramin
D. Cyproheptadin E. Dimenhydrinat
315. Promethazin ( Phenergan ) là thuốc kháng H1 thuộc :
A. Dẫn xuất Piperazin B. Dẫn xuất Phenothiazin C. Nhóm Alkylamin
D. Nhóm Ethanolamin E. Nhóm Ethylendiamin
316.Trong các thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có tác dụng ức chế hệ thống chuyển hóa thuốc Oxydase của Cytocrom P450
A. Ranitidin B. Nizatidin C. Famotidin
D.Cimetidin E. Oxmetidin
317.Thuốc kháng H1 , đặc biệt nhóm Ethanolamin, Ethylendiamin, thường gây những tác dụng phụ sau.
A. Hạ huyết áp tư thế đứng B. Hạ huyết áp C. Tăng huyết áp
D. Bí tiểu E. Tiêu chảy

VITAMIN


318. Tác dung đối lập giữa phenobarbital và vitamin D do:
A. Rối loạn chuyển hóa vitamin D. B. Giảm hấp thu vitamin D.
C. Tăng thải trừ vitamin D. D. Hoạt hóa tuyến phó giáp.
E. Ứ chế tuyến phó giáp.
319. Trẻ em có thể bị còi xương khi dùng dài ngày các thuốc:
A. Tetracyclin. B. Thuốc cầm ỉa. C. Chloramphenicol. D. Paracetamol.
E. Phenytoin.

320. Vitamin A có tác dụng chủ yếu ở :
A. Biểu mô B. Thần kinh thị giác. C. Giác mạc D. Tổ chức sừng.
E. Tất cả đúng
321. Vitamin D có tác dụng dưới dạng :
A. Cholecalciferol. B. Ergocaiciferol.
C. 23, 25 ( OH )2 D3. D. 1, 25 ( OH )2 D3.
E. 25 ( OH )2 D3.
322. Khi đang điều trị ngộ độc thuốc trừ sâu gốc phospho hữu cơ không nên dùng:
A. Vitamin B1. B. Vitamin B6.
C.Vitamin C. D. Vitamin A.
E. Vitamin PP.
323. Tác dụng của vitamin B1 trên dẫn truyền thần kinh:
A. Ưc chế cholinesterase B. Hoạt hóa cholinesterase.
C. Tổng hợp AMP vòng D. Hoạt hóa ATPase.
E. Ưc chế ATPase.
324. Ngoài vai trò coenzym, vitamin PP đang được chú ý hiện nay với tác dụng:
A. Chống oxy hóa. B. Chống lão hóa.
C. Tăng sức đề kháng cho cơ thể D. Bền thành mạch.
E. Giảm cholesterol máu.
325. Vitamin E có vai trò quan trọng trong chống lão hóa do:
 1. Làm tăng sức đề kháng
 2. Chống teo cơ.
C. Bền thành mạch
D. Ưc chế lipofuxin lắng đọng trên thành tế bào.
E. Tất cả đúng.
326. Khi dùng INH dài ngày, cần dùng thêm vitamin B6 để tránh các tai biến:
A. Điếc.
C. Ù tai. D. Rối loạn thần kinh. B. Chóng mặt. E. Giảm thị lực.
327. Vitamin B6 có tác dụng đối lập với leva-dopa do:
A. Giảm chuyển hóa leva-dopa ở ngoại biên.
B. Tăng thải trừ leva-dopa.
C. Tăng chuyển hóa leva-dopa ở ngoại biên.
D. Tăng chuyển hóa leva-dopa ở trung ương.
E Giảm hấp thu leva-dopa.
328. Vitamin tham gia tổng hợp hoc mon steroid:
A. Vitamin E. B. Vitamin A.
C. Vitamin PP. D Vitamin B6.
E. Vitamin C.
329. Nguyên nhân gây thiếu vitamin D dưới đây là đúng ngoại trừ:
A. Ăn thiếu protein. B. Chức năng gan kém.
C. Chức năng thận kém. D. Thiếu ánh sáng.
E. Ăn thiếu lipit.



CORTICOIDKHÁNG SINH 1

( BLOCK 7 )

Câu 160 : Extencillin là kháng sinh có đặc điểm dưới đây, ngoại trừ :
 1. Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa.
 2. Thuộc nhóm benzyl penicillin
 3. Có tác dụng chậm
 4. Là một penicillin nhóm G
 5. Thuộc nhóm beta-lactamin.

Câu 161 : Thuộc penicillin nhóm A gồm các thuốc dưới đây, ngoại trừ :
A. Dicloxacillin B. Amoxycillin
C. Piperacillin D. Pivmecilinan
 1. Ticarcillin

Câu 162 : Ampicillin là một penicillin :
A. Loại thiên nhiên B. Thuộc nhóm phenoxyl penicillin
C. Thuộc nhóm amidino penicillin D. Thuộc nhóm ureido penicillin
E Tất cả sai

Câu 163 : Cephalosporin là một kháng sinh :
 1. Thuộc nhóm penicillin
 2. Thuộc nhóm monobactam
C. Bị bất hoạt bởi các beta lactamase
D. Có tác dụng với vi khuẩn tiết penicillinase
 1. Tất cả sai

Câu 164 : Augmentin là một kháng sinh do sự phối hợp của acid clavulanic với :
A. Ampicillin B. Amoxycillin
C. Piperacyllin D. Ticarcyllin
E. Tất cả sai

Câu 165 : Acid clavulanic có đặt điểm dưới đây, ngoại trừ :
A. Không phải là kháng sinh B. Giống sulbactam
C. Ức chế penicillinase D. Ức chế cephalosporinase
E. Giống tazobactamCâu 166 : Thuộc nhóm aminosid gồm các thuốc sau, ngoại trừ :
A. Aureomycin B. Gentamycin
C. Streptomycin D. Tobramycin
E. Amikacin

Câu 167 : Thuốc thuộc nhóm Tetracyclin là :
A. Physiomycin B. Colimycin
C. Oleandomycin D. Tifomycin
E. Tất cả sai

Câu 168 : Được xếp vào nhóm Macrolid gồm các thuốc dưới đây, ngoại trừ :
A. Vibramycin B. Erythromycin C. Rovamycin
D. Clarithromycin E. Virginiamycin

Câu 169 : Acid nalidixique ( Negram ) Là kháng sinh thuộc nhóm :
A. Nitrofuran đường tiết niệu B. Quinolon cổ điển
C. Fluoro quinolon D. Imidazol
E. Tất cả sai .

Câu 170 : Kháng sinh nhóm Glycopeptid là :
A. Vancomycin B. Neomycin C. Josamycin
D. Pristinamycin E. Lincomycin

Câu 171 :Nitrofurantoin là kháng sinh :
A. Ít hấp thu qua đường tiêu hóa B. Tác dụng tốt trên đường tiết niệu
C. Tác dụng tốt trên đường tiêu hóa
D. Thuộc nhóm quinolon E. Thuộc nhóm Novobiocin.

Đáp án :
1 :A
2: A
3 : E
4 : C
5 : B
6 : D
7 : A
8 : A
9 : A
10 : B
11 : A
12 : BCâu 166 : Thuộc nhóm aminosid gồm các thuốc sau, ngoại trừ :
A. Aureomycin B. Gentamycin
C. Streptomycin D. Tobramycin
E. Amikacin

Câu 167 : Thuốc thuộc nhóm Tetracyclin là :
A. Physiomycin B. Colimycin
C. Oleandomycin D. Tifomycin
E. Tất cả sai

Câu 168 : Được xếp vào nhóm Macrolid gồm các thuốc dưới đây, ngoại trừ :
A. Vibramycin B. Erythromycin C. Rovamycin
D. Clarithromycin E. Virginiamycin

Câu 169 : Acid nalidixique ( Negram ) Là kháng sinh thuộc nhóm :
A. Nitrofuran đường tiết niệu B. Quinolon cổ điển
C. Fluoro quinolon D. Imidazol
E. Tất cả sai .

Câu 170 : Kháng sinh nhóm Glycopeptid là :
A. Vancomycin B. Neomycin C. Josamycin
D. Pristinamycin E. Lincomycin

Câu 171 :Nitrofurantoin là kháng sinh :
A. Ít hấp thu qua đường tiêu hóa B. Tác dụng tốt trên đường tiết niệu
C. Tác dụng tốt trên đường tiêu hóa
D. Thuộc nhóm quinolon E. Thuộc nhóm Novobiocin.


KHÁNG SINH 2

( BLOCK 7 )
Câu 172 : Loại penicillin không hấp thu qua đường uống là :
A. Benzyl penicillin B. Phenoxyl penicillin
C. Amino penicillin D. Amidino penicillin
E. Ureido penicillin

Câu 173 : Khả năng phân phối thuốc của các cephalosporin thế hệ 1, 2 vào dịch não tủy :
A. Cao hơn penicillin G B. Cao hơn Ampicillin
C. Cao hơn cephalosporin 3 D. Cao hơn Amoxycillin
E. Tất cả sai.

Câu 174 : Các kháng sinh nhóm aminosid có đặt điểm dưới đây, ngoại trừ :
A. Chỉ dùng bằbg đường tiêm B. Không hấp thu qua đường tiêu hóa
C. Dể dàng qua nhau thai D. Phân phối tốt vào dịch não tủy
E. Gắn với protein huyết tương thấp.

Câu 175 : Các tetracyclin được hấp thu qua đường tiêu hóa với đặc điểm :
 1. Mạnh nhất với tetracyclin thế hệ I.
 2. Mạnh nhất với tetracyclin thế hệ II.
 3. Mạnh nhất với tetracyclin thế hệ III
 4. Tăng hấp thu khi dùng kèm sữa
E. Tăng hấp thu khi dùng kèm antacid

Câu 176 : Dược động học của các tetracyclin dưới đây là đúng, ngoại trừ
A.Tỷ lệ hấp thu thay đổi tùy loại tetracyclin
B. Phân phối tốt vào dịch não tủy
C. Qua nhau thai và sữa mẹ tốtcan
D. Gắn mạnh vào tổ chức xương răng
 1. Thải qua 2 đường ( Mật và thận )

Câu 177 : Kháng sinh nhóm Polypeptid :
A. Thường dùng ở dạng tiêm B. Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa
C. Gắn vào protein huyết tương cao D. Phân phối tốt trong cơ thể
 1. Vào dịch não tủy tốt

Câu 178 : Dược động học của kháng sinh nhóm phenicol dưới đây là đúng, ngoại trừ:
A. Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa B. Phân phối tốt vào các tổ chức.
C. Nồng độ tự do trong máu thấp. D. Qua tốt nhau thai và sữa mẹ.
E. Thải chủ yếu qua đường tiểu.

Câu 179 : Đặc điểm phân phối thuốc trong cơ thể của kháng sinh nhóm macrolid là :
A. Vào tốt dịch não tủy B. Không qua nhau thai
C. Không qua sữa mẹ D. Nồng độ cao ở phổi
E. Tất cả đúng.

Câu 180 : Sulfamid không hấp thu qua đường tiêu hóa là :
A. Sulfamid phối hợp B. Sulfamid đơn thuần
C. Sulfamethoxazol D. Sulfaganidin
E. Sulfadoxin

Câu 181 : Kháng sinh nhóm quinolon được hấp thu qua đường tiêu hóa với đặc điểm :
A. Tỉ lệ rất cao B. Tăng khi dùng kèm Aluminium
C. Tăng khi dùng kèm thuốc băng niêm mạc
D. Tăng khi dùng kèm Magnesium E. Tất cả sai.

Câu 182 : Flagyl là một kháng sinh :
A. Nhóm acid fucidic B. Hấp thu chậm qua đường tiêu hóa
C. Gắn mạnh vào protein huyết tương
D. Qua được sữa với hàm lượng cao. E. Tất cả sai.

Câu 183 : Glycopeptid là một nhóm kháng sinh:
A. Không hấp thu qua đường uống B. Phân phối tốt vào các tổ chức
C. Vào dịch não tủy kém D. Thải chủ yếu qua đường tiểu
E. Tất cả đúng

Câu 184 : Đường thải của kháng sinh nhóm rifamycin là :
A. Mật B. Nước bọt C. Đờm
D. Nước mắt E. Tất cả đúng.

Câu 185 : Novobiocin là kháng sinh :
 1. Không hấp thu qua đường tiêu hóa
 2. Tỉ lệ gắn protein huyết tương thấp
 3. Khuyếch tán mạnh vào các tổ chức của cơ thể
 4. Không qua được sữa mẹ
 5. Tất cả đúng

KHÁNG SINH 3

( BLOCK 7 )

Câu 186 :Đặc điểm tai biến do bất dung nạp thuốc của kháng sinh được liệt kê dưới đây là đúng, ngoại trừ :
A. Ỉa chảy do kháng sinh B. Sốc qua mẫn
C. Thường gặp với tỉ lệ 1 – 2 % D. Chàm do tiếp xúc
E. Phản ứng da cấp tính

Câu 187 : Nhóm kháng sinh thường gây sốc qúa mẫn nhất :
A. Aminosid B. Penicillin C. Macrolid
D. Quinolon E. Polypeptid

Câu 188 : Hội chứng Lyell là một tai biến cấp tính nặng do bất dung nạp thuốc với nhóm kháng sinh chủ yếu là :
A. Penicillin B. Tetracyclin C. Sulfamid
D. Nitrofurant E. Phenicol

Câu 189 : Sốt do kháng sinh là một tai biến do :
 1. Dùng thuốc qúa liều lượng cho phép
 2. Đọc tính của thuốc lên trung tâm điều nhiệt
 3. Mất cân bằng sinh vật học
 4. Bất dung nạp thuốc
 5. Tất cả đúng

Câu 190 : Tai biến do độc tính của kháng sinh trên gan thường xảy ra nhiều nhất với nhóm :
A. Novobiocin B. Tetracyclin C. Imidazol
D. Beta lactamin E. Rifamycin

Câu 191 : Tổn thương tủy xương là một hình thái lâm sàng do độc tính của thuốc lên cơ quan tạo máu và thường gặp ở kháng sinh nhóm :
A. Phenicol B. Aminosid C. Rifamycin
D. Macrolid E. Acid Fucidic
Câu 192 : Các biểu hiện do độc tính của kháng sinh trên thần kinh giác quan được liệt kê dưới đây là đúng , ngoại trừ :
A. Tổn thương ốc tai, tiền đình B. Liệt cơ
C. Rối loạn tâm thần D. Co giật
E.Viêm đa dây thần kinh
Câu 193 : Các kháng sinh dưới đây đã được Bộ Y tế khuyến cáo không nên dùng ở tuyến Y tế cơ sở, ngoại trừ :
A. Gentamycin B. Tetracyclin C. Streptomycin
D. Chloramphenicol E. Lincoxin

Câu 194 : Lý do của khuyến cáo không dùng Lincoxin ở tuyến y tế cơ sở được nêu là đúng, ngoại trừ :
 1. Đắt tiền, khó mua
B. Gây viêm đại tràng hoại tử
C. Tỉ lệ kháng thuốc trong cộng đồng cao
D. Không phải là kháng sinh trong danh mục qui định của nhà nước
E. Nhiều nước trên thế giới cấm dùng

Câu 196 : Kháng sinh được dùng để dự phòng trong trường hợp bệnh nhân :
A. Sốt cao B. Ỉa chảy C. Hen suyển
D. Sởi E. Tất cả sai

Câu 197 : Lý do nào không phù hợp cho mục tiêu lựa chọn kháng sinh trong điều trị :
 1. Có hiệu quả cao với vi khuẩn gây bệnh
 2. Ít tai biến khi sử dụng
 3. Độc tính thấp với cơ thể
 4. Được nhiều người biết
 5. Dể kiếm, dể mua.

Câu 198 : Các kháng sinh dưới đây phải được uống vào bữa ăn hoặc sau bữa ăn, ngoại trừ:
A. Tetracyclin B. Bactrim C. Các Sulfamid
D. Metronidazol loại viên nén E. Acid Nalidixic

Câu 199 : Kháng sinh dưới đây nên uống 1 giờ trước khi ăn, ngoại trừ :
A. Penicillin V B. Ampicillin C. Rifamycin
D. Co-trimoxazol E. Flucloxaxillin

Câu 200 : Kháng sinh có thể uống được trước hoặc sau bữa ăn :
A. Doxycyclin B. Cephadrin C. Amoxycillin
D. Metronidazol loại hổn dịch E. Tất cả đúng.
Câu 201 : Tương tác thuốc có thể xảy ra khi dùng 2 hay nhiều loại thuốc phối hợp với kết quả dưới đây, ngoại trừ :
A. Tăng tác dụng trong cơ thể B. Giảm tác dụng trong cơ thể
C. Tăng độc tính trong cơ thể D. Giảm tác dụng trong cơ thể
E. Mất tác dụng ngay khi còn ở ngoài cơ thể.1. THUỐC ỨC CHẾ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
Câu 120. Tác dụng dược lý của thuốc ngủ Barbiturat là:
 1. Ức chế thần kinh trung ương
 2. Làm giảm biên độ và tần số nhịp thở
 3. Làm giảm lưu lượng tim và giảm huyết áp
 4. Ức chế cơ trơn ống tiêu hóa và niệu quản
 5. Tất cả đúng
Câu 121. Chống lo âu, giảm đau, chống co giật, dãn cơ và quên là tính chất chung của:
 1. Barbiturat
 2. Benzodiazepine
 3. An thần kinh
 4. Chống lo âu
E. Giảm đau, gây ngủ
Câu 122. Khi tiêm bắp, Diazepam hấp thu:
 1. Nhanh
 2. Trung bình
 3. Chậm
 4. Rất chậm
E. Rất nhanh
Câu 123. Tác dụng không mong muốn của Benzodiazepine là:
 1. Ngủ gà
 2. Tăng tác dụng của rượu
 3. Phụ thuộc thuốc
 4. Hội chứng cai
E. Tất cả đều đúng
Câu 124. Levomepromazine là loại thuốc an thần kinh:
 1. Tác dụng êm dịu
 2. Đa tác dụng
 3. Tác dụng nhanh
 4. Có tác dụng chống thiếu sót
E. Tác dụng chậm
Câu 125. Chống chỉ định của các thuốc an thần kinh là:
 1. Hôn mê do ngộ độc Barbiturique, glaucom góc đóng, u xơ tiền liệt tuyến.
 2. Glaucom góc đóng
C. Các trạng thái loạn thần cấp và mạn
 1. Giảm các triệu chứng lo âu
 2. Một số loạn thần kinh, ám ảnh, u sầu
Câu 126. Phenothiazine có thể gây tai biến hiếm gặp là:
 1. Chết đột ngột
 2. Chứng mất bạch cầu hạt
 3. Hạ huyết áp tư thế đứng
 4. Glaucom góc đóng
E. U xơ tiền liệt tuyến
Câu 127. Loại thuốc chống loạn thần được tổng hợp đầu tiên nhưng hiện nay vẫn còn tác dụng là:
 1. Haloperidol
 2. Dogmatil
 3. Clorpromazine
 4. D. Moditen
E. Clotiapine
Câu 128. Haloperidol (Haldol) là:
 1. An thần kinh đa tác dụng
 2. Thuốc ngủ
 3. Thuốc bình thần
 4. An thần kinh tác dụng êm dịu
E. An thần kinh tác dụng chống thiếu sótCâu 129. Dấu hiệu ngoại tháp thường gặp khi dùng các thuốc an thần kinh là:
A. Những cơn hưng phấn vận động
B. Rối loạn thần kinh
C. Tăng trương lực cơ, mất vận động
D. Chứng Vẹo cổ co cứng
E. Hạ huyết áp tư thế đứng
Câu 130. Đối với Haloperidol (Haldol), tác dụng không mong muốn gặp chủ yếu là:
A. Tác dụng phụ về tâm thần
B. Các rối loạn thần kinh
C. Vàng do do ứ mật
D.Hội chứng ngoại tháp
E. Tình trạng sốc với nhiệt độ tăng dần
Câu 131. Yếu tố nào không phải là tác dụng phụ không mong muốn của thuốc ngủ nhóm Benzodiazepine:
 1. Ngủ gà
 2. Tăng tác dụng của rượu
 3. Hội chứng cai
 4. Chống co giật
E. Phụ thuộc thuốc

Đáp án:
1(E), 2(B), 3(D), 4(E), 5(A), 6(A), 7(B), 8(C), 9(A), 10(C), 11(D), 12(D).

THUỐC KÍCH THÍCH THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
Câu 107. Cafein, Theophyline, Theobromine có tác dụng:
 1. Kích thích tuần hoàn và hô hấp
 2. Kích thích tuần hoàn
 3. Kích thích hô hấp
 4. Kích thích tủy sống
E. KÍch thích tâm thần
Câu 108. Khi dùng quá liều, cafein sẽ gây các dấu hiệu sau đây, ngoại trừ:
 1. Mất ngủ
 2. Sốt
 3. Nhức đầu
 4. Hoa mắt
E. Ù tai
Câu 109. Cơ chế tác dụng của cafein do :
 1. Kích thích AMP vòng
 2. B. Cơ chế phản xạ
 3. Qua trung gian dây X
 4. Ức chế Phosphodiesterase
E. Tất cả đều sai
Câu 110. Tác dụng không mong muốn chính của Nikethamid như sau, ngoại trừ;
 1. Bồn chồn D. Huyết áp thấp
 2. Khó chịu E. Co giật
C. Nôn mửa
Câu 111. Imipramin là loại thuốc:
 1. Chống trầm cảm ức chế men MAO
 2. Thuốc ngủ
 3. Chống trầm cảm 3 vòng
 4. Thuốc an thần kinh
 5. Chất gây ảo giác
Câu 112. Imipramine có thể gây tăng cân do:
 1. Rối loạn thần kinh
 2. Rối loạn chuyển hóa
 3. Rối loạn nội tiết
 4. Rối loạn thực vật
E. Rối loạn tâm thần
Câu 113. Khi bị nhiễm độc Imipramine thường gặp các triệu chứng chủ yếu:
 1. Rối loạn tâm thần
 2. Thần kinh, tim mạch
 3. Rối llọan thực vật
 4. Rối loạn chuyển hóa
E. Rối loạn nội tiết và giới tính
Câu 114. Cơ chế tác dụng của thuốc chống trầm cảm I.MAO là ngăn sự thoái biến của:
 1. Catecholamine
 2. Acetylcholine
 3. GABA
 4. Serotonine
E. Prostaglandine
Câu 115. Đặc trưng tác dụng chống trầm cảm của I.MAO là kích thích:
 1. Tâm thần
 2. Vận động
 3. Chuyển hóa
 4. Khí sắc
E. Thần kinh
Câu 116. Heptaminol (Hept- A- Myl) không được dùng trong trường hợp :
 1. Suy tuần hoàn nhẹ
 2. Suy tuần hoàn vừa
 3. Huyết áp thấp
 4. Tăng huyết áp
E. Trạng thái mệt mỏi thần kinh cơCâu 117. Imipramin được khuếch tán nhanh trong:
 1. Các mô
 2. Thận
 3. Não
 4. Tim
E. Tất cả đều đúng
Câu 118.Trường hợp nhiễm độc cấp thuốc chống trầm cảm Imipramin ta có thể dùng:
 1. Atropine
 2. Physostigmine
 3. Hydrocortisone
 4. Vitamin C
E. Adrenaline
Câu 119. Các thuốc chống trầm cảm ức chế men MAO thường dùng bằng đường :
 1. Uống
 2. Tiêm tĩnh mạch
 3. Tiêm bắp
 4. Tiêm dưới da
E. Tất cả đều đúng
Đáp án:
1(A), 2(B), 3(D), 4(D), 5(C), 6(B), 7(B),
8(A), 9(D), 10(D), 11(E), 12(B), 13(A).
VITAMIN

 1. Tác dụng đối lập giữa Phenobarbital và vitamin D là do :
A. Rối loạn chuyển hoá vitamin D
B. Giảm hấp thu vitamin D
C. Tăng thải trừ vitamin D
D. Hoạt hoá tuyến phó giáp
E. Ức chế tuyến phó giáp
 1. Trẻ em có thể bị còi xương khi dùng dài ngày các thuốc :
A. Tetracyclin
B. Thuốc cầm ỉa
C. Chloramphenicol
D. Paracetamol
E. Phenytoin
 1. Vitamin A có tác dụng chủ yếu ở :
A. Biểu mô
B. Thần kinh thị giác
C. Giác mạc
D. Tổ chức sừng
E. Tất cả đúng
 1. Vitamin D có tác dụng dưới dạng:
A. Cholecalciferol
B. Ergocalciferol
C. 23-25 (OH)2 D3
D. 1-25 (OH)2 D3
E. 25 (OH)2 D3
 1. Khi đang điều trị ngộ độc thuốc trừ sâu gốc phospho hữu cơ không nên dùng :
A. Vitamin B1
B. Vitamin B6
C. Vitamin C
D. Vitamin A
E. Vitamin PP
 1. Tác dụng của vitamin B1 trên dẫn truyền thần kinh :
A. Ức chế cholinesterase
B. Hoạt hoá cholinesterase
C. Tổng hợp AMP vòng
D. Hoạt hoá ATP aza
E. Ức chế ATP aza
 1. Ngoài vai trò coenzym, vitamin PP đang được chú ý hiện nay với tác dụng:
A. Chống oxy hoá
B. Chống lão hoá
C. Tăng sức đề kháng cho cơ thể
D. Bền thành mạch
E. Giảm cholesterol máu
 1. Vitamin E có vai trò trong chống lão hoá do :
A. Làm tăng sức đề kháng
B. Chống teo cơ
C. Bền thành mạch
D. Ức chế lipofucin lắng đọng trên thành tế bào
E. Tất cả đúng
 1. Khi dùng INH dài ngày, cần dùng thêm vitamin B6 để tránh tai biến :
A. Điếc
B. Chóng mặt
C. Ù tai
D. Rối loạn thần kinh
E. Giảm thị lực
 1. Vitamin B6 có tác dụng đối lập với leva - dopa do :
A. Giảm chuyển hoá leva- dopa ở ngoại biên
B. Tăng thải trừ leva- dopa
C. Tăng chuyển hoá leva- dopa ở ngoại biên
D. Tăng chuyển hoá leva- dopa ở trung ương
E. Giảm hấp thu leva- dopa
 1. Vitamin tham gia tổng hợp hormon steroid :
A. Vitamin E
B. Vitamin A
C. Vitamin PP
D. Vitamin B6
E. Vitamin C
 1. Nguyên nhân gây thiếu vitamin D dưới đây là đúng ngoại trừ :
A. Ăn thiếu protein
B. Chức năng gan kém
C. Chức năng thận kém
D. Thiếu ánh sáng
E. Ăn ít lipid
 1. Khi thiếu vitamin D sẽ gây các hậu quả sau đây, ngoại trừ :
A. Giảm calci và phosphat huyết
B. Tăng calci và phosphat niệu
C. Tăng tổng hợp 1-25 (OH)2 D3
D. Tăng bài tiết hormon tuyến cận giáp
E. Tăng calci và phosphat huyết
 1. Quá liều vitamin D sẽ dẫn đến hậu quả nào :
A. Tăng calci hoá xương
B. Giảm phosphat huyết
C. Calci hoá các mô mềm
D. Giảm calci huyết
E. Gây co giật do giảm calci huyết
 1. Thực phẩm nào chứa nhiều vitamin E nhất :
A. Dầu lạc, dầu mộng lúa mì
B. Lá cây xanh
C. Gan bò
D. Lòng đỏ trứng
E. Các loại thịt
 1. Vitamin A không gây tác động nào sau đây :
A. Tạo rhodopsin để nhìn ở nơi có ánh sáng cường độ mạnh
B. Tạo rhodopsin để nhìn ở nơi có ánh sáng cường độ yếu
C. Làm phát triển cơ thể, thiếu vitamin A gây chậm lớn
D. Cần cho sự biệt hoá biểu mô
E. Bảo vệ niêm mạc (hô hấp, sinh dục) chống nhiễm trùng
 1. Vitamin D điều trị các dạng bệnh dưới đây, ngoại trừ :
A. Nhuyễn xương
B. Tetani ở trẻ con
C. Cường tuyến cận giáp
D. Còi xương
E. Gãy xương ở người có tuổi
 1. Vai trò sinh học của vitamin B1 là :
A. Chuyển hoá acid amin
B. Chuyển hoá carbohydrat
C. Coenzym của carboxylase
D. Coenzym chuyển nhóm metil
E. Thành phần của NAD
 1. Sự quá liều vitamin C gồm các triệu chứng sau, ngoại trừ :
A. Chảy máu răng, thiếu máu
B. Sỏi oxalat
C. Kích thích dạ dày
D. Tiêu chảy
E. Có thể xuất huyết ở trẻ sơ sinh nếu gần ngày sinh mẹ thường xuyên liều cao
 1. Hiện nay vitamin A được sử dụng trong các trường hợp sau, ngoại trừ :
A. Quáng gà, khô mắt
B. Da khô tróc vảy, rụng tóc
C. Mụn trứng cá
D. Các dạng mỹ phẩm dưỡng da
E. Viêm nhiễm tai-mũi-họng
 1. Nếu cơ thể thiếu Niacin có thể gây ra bệnh Pellagra :
A. Đúng B. Sai
 1. Khi thừa Vitamin B1 sẽ gây ra bệnh lý phù Beri Beri :
A. Đúng B. Sai
 1. Vitamin có hiệu quả trong điều trị và dự phòng thiếu máu tiêu huyết ở trẻ sơ sinh:
A. Vitamin A
B. Vitamin D
C. Vitamin B12
D. Acid folic
E. Vitamin E
 1. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong quá trình biến đổi acid glutamic thành GABA
A. Đúng B. Sai
 1. Biotin còn được gọi với tên :
A. Vitamin H
B. Vitamin B9
C. Vitamin F
D. Vitamin B3
E. Vitamin B5
 1. Vitamin C rất cần cho sự tổng hợp colllagen :
A.Đúng B. Sai
 1. Vitamin B6 bị mất tác dụng bởi các thuốc đối kháng như isoniazid, penicillamin, hydralazin,..
A. Đúng B. Sai
 1. Dạng hoạt động của Vitamin D là 25 hydrocholecalciferol (25 OH D3) :
A. Đúng B. Sai
 1. Thiamin pyrophosphat là dạng có hoạt tính của Vitamin B1
A. Đúng B. Sai
 1. NAD và NADP là dạng hoạt tính của Vitamin B6
A. Đúng B. Sai
 1. Khi dùng Glucocorticoid điều trị quá liều Vitamin D dựa vào cơ chế :
A. Huy động Ca2+ từ xương vào máu
B. Huy động Ca2+ ra khỏi các mô mềm
C. Làm giảm hấp thu Ca2+ ở ruột và tăng đào thải Ca2+ ở thận
D. Gây bài tiết hormon cận giáp
E. Ngăn tổng hợp 1,25 (OH)2D
 1. Vitamin D điều trị các bệnh sau, ngoại trừ :
A. Nhuyễn xương
B. Tetani ở trẻ em
C. Cường tuyến cận giáp
D. Còi xương
E. Gãy xương ở người có tuổi
 1. Thiamin là thành phần của :
A. Succin oxidase
B. Amin oxidase
C. Phosphorylase
D. Decarboxylase
E. Transaminase
 1. Đối tượng nào sau đây có nguy cơ thiếu Vitamin B1 nhiều nhất :
A. Phụ nữ mang thai
B. Người nghiện rượu
C. Trẻ em từ 1- 5 tuổi
D. Người già
E. Bệnh nhân suy gan thận
 1. Nguyên nhân gây thiếu Niacin :
A. Ăn trứng sống
B. Dùng Isoniazid, thuốc chống động kinh lâu ngày
C. Nguồn thức ăn chủ yếu là ngô
D. Ăn nhiều con trai, nghêu sò có enzym phân hủy niacin
E. Trẻ em bú sữa mẹ
 1. Khi điều trị tránh phối hợp với thuốc nào sau đây sẽ làm giảm tác dụng của Pyridoxin :
A. Isoniazid
B. Thuốc tránh thai
C. L-dopa
D. Barbituric
E. Cyanocobalamin
 1. Liều Vitamin A thường dùng để ngừa khô mắt cho trẻ em là :
A. 200.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 2-3 lần
B. 400.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 2 lần
C. 100.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 3 lần
D. 200.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 1 lần
E. 300.000 đơn vị/lần, 1 năm dùng 2 lần
 1. Khi thiếu Vitamin A xảy ra các triệu chứng sau, ngoại trừ :
A. Quáng gà, khô kết mạc
B. Da khô, rụng tóc, tăng áp suất trong sọ, gan to
C. Teo niêm mạc: mũi, khí quản, tử cung
D. Loét và hoại tử giác mạc
E. Tăng sừng hóa nang lông
 1. Khi thiếu Vitamin C có thể gây bệnh Scorbut, còn sự thừa vitamin C không gây độc tính vì vitamin này để đào thải qua đường tiểu:
A. Đúng B. Sai
 1. Khi quá liều Vitamin D dùng Glucocorticoid để điều trị vì 2 loại này tác dụng ngược nhau trên chuyển hóa calci:
A. Đúng B. Sai


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TÁC DỤNG CỦA THUỐC TRONG CƠ THỂ

 1. Yếu tố bệnh nhân ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc là:
A. Thói quen
B. Công việc
C. Điều kiện sống
D. Mức thu nhập
E. Cân nặng
 1. Các yếu tố của cơ thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc được nêu dưới đây, ngoại trừ:
A. Giới tính
B. Giống nòi
C. Bệnh lý
D. Nhóm máu
E. Cơ địa
 1. Các yếu tố của bệnh nhân có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, ngoại trừ:
A. Giống nòi
B. Thói quen
C. Tuổi tác
D. Bệnh lý
E. Cơ địa
 1. Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc ở BN là, ngoại trừ:
A. Thời khắc
B. Môi trường
C. Ánh sáng
D. Tiếng động
E. Độ ẩm
 1. Đặc điểm phân phối thuốc ở trẻ sơ sinh liên quan những vấn đề sau, ngoại trừ:
A. Lượng Protein huyết tương thấp
B. Có nhiều chất nội sinh từ mẹ truyền sang
C. Dạng thuốc tự do trong máu thấp
D. Chất lượng albumin yếu
E. Thể tích phân phối tăng
 1. Liều dùng thuốc ở trẻ sơ sinh thường cao hơn ở trẻ lớn.
A. Đúng
B . Sai
 1. Liều thuốc ở trẻ 3 - 4 tháng tuổi thường cao hơn ở trẻ sơ sinh.
A. Đúng
B . Sai
 1. Hấp thu thuốc theo đường uống ở trẻ sơ sinh thường cao hơn ở trẻ lớn.
A. Đúng
B . Sai
 1. Nồng độ thuốc tự do trong máu ở trẻ sơ sinh thường cao hơn người lớn.
A. Đúng
B . Sai
 1. Ở trẻ em nhất là trẻ nhỏ do Protein còn non yếu nên thuốc gắn mạnh và thường gây tích lũy thuốc.
A. Đúng
B . Sai
 1. Độc tính của thuốc lên hệ TKTƯ ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh có liên quan các yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Tỷ lệ não / cơ thể lớn
B. Thành phần Myelin thấp
C. Tế bào TK chưa biệt hóa
D. Lưu lượng máu não thấp
E. Hàng rào TKTƯ chưa phát triển đầy đủ
 1. Do chức năng gan, thận chưa hoàn chỉnh nên thời gian bán huỷ thuốc ở trẻ em dài hơn người lớn gấp:
A. 5 lần
B. 10 lần
C. 15 lần
D. 20 lần
E. 30 lần
 1. Ở trẻ em dễ xãy ra ngộ độc thuốc vì các yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Thuốc dễ vào thần kinh trung ương
B. Tỷ lệ thuốc gắn protein huyết tương cao
C. Chức năng chuyển hoá của gan chưa hoàn chỉnh
D. Trung tâm hô hấp dễ nhạy cảm
E. Da dễ hấp thu thuốc
 1. Ở người già dễ xảy ra ngộ độc thuốc vì các yếu tố sau, ngoại trừ:
A. Tăng hấp thu thuốc qua đường tiêu hoá
B. Tăng nồng độ thuốc tự do trong máu
C. Tăng chức năng chuyển hoá của gan
D. Tình trạng bệnh lý kéo dài
E. Thận bài tiết kém
 1. Một trong những yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt về ảnh hưởng của thuốc ở Nam và Nữ là do:
A. Cân nặng
B. Hệ thống Hormon
C. Đặc điểm sống
D. Đặc điểm bệnh lý
E. Yếu tố chuyển hoá
 1. Người da trắng dể nhạy cảm với thuốc cường giao cảm, đây là loai ảnh hưởng liên quan đến:
A. Giống nòi
B. Cơ địa
C. Địa lý
D. Môi trường sống
E. Tất cả sai
 1. Trong lao phổi mạn tính sulfamid sẽ gắn mạnh vào huyết tương và làm giảm lượng sulfamid tự do trong máu, đây là loai ảnh hưởng liên quan đến:
A. Chuyển hoá
B. Phân phối
C. Di truyền
D. Cơ địa
E. Bệnh lý
 1. So với người gầy, liều lượng thuốc dùng ở người mập phải :
A. Thấp hơn nhiều
B. Hơi thấp hơn
C. Tương đương
D. Hơi cao hơn
E. Cao hơn nhiều
 1. Liều thuốc phải được giảm so với bình thường khi dùng ở trẻ béo phì
A. Đúng
B. Sai
 1. Penicillin tiêm buổi sáng có hiệu lực hơn tiêm buổi tối.
A. Đúng
B . Sai
 1. Thuốc tiêm buổi tối có hiệu lực hơn ban ngày là:
A. Streptomycin
B. Penicillin
C. Gentamycin
D. Chloramphenicol
E. Tất cả đúng
 1. Thuốc tăng tác dụng khi dùng vào mùa đông:
A. Diazepam
B. Sulfamid
C. Indocid
D. Chloramphenicol
E. Tất cả sai
 1. Uống indomethacin sẽ hấp thu nhanh hơn vào lúc :
A. 5 - 7 giờ
B. 7 - 11 giờ
C. 11-15 giờ
D. 15 - 17 giờ
E. 17- 21 giờ
 1. Các thuốc dưới đây đều có tiếp thu sinh học tốt vào buổi sáng, ngoại trừ:
A. Barbiturat
B. Theophyllin
C. Propanolol
D. Diazepam
E. Aspirin
 1. Tác dụng của thuốc kích thích thần kinh trung ương tăng dưới ảnh hưởng của :
A. Ánh sáng trắng
B. Ánh sáng vàng
C. Màu tím
D. Màu đỏ
E. Màu đen
 1. Tác dụng của thuốc ức chế thần kinh trung ương tăng dưới ảnh hưởng của :
A. Ánh sáng trắng
B. Ánh sáng vàng
C. Màu đỏ
D. Màu tím
E. Màu đen
Thẻ tìm kiếm : trắc nghiệm dược lý trắc nghiệm dược lý 2 trắc nghiệm dược lý kháng sinh trắc nghiệm dược lý y cần thơ trắc nghiệm dược lý lâm sàng trắc nghiệm dược lý 2 y huế trắc nghiệm dược lý thuốc điều trị sốt rét trắc nghiệm dược lý pnt trắc nghiệm dược lý vitamin trắc nghiệm dược lý theo bài trắc nghiệm dược lý y huế trắc nghiệm dược lý có đáp án trắc nghiệm dược lý 1 trắc nghiệm môn dược lý 1 đề thi trắc nghiệm dược lý 2 trắc nghiệm hóa dược dược lý 1 đề thi trắc nghiệm dược lý 1 đáp án trắc nghiệm dược lý trắc nghiệm dược lý y3 trắc nghiệm dược lý đại cương trắc nghiệm dược lý y hà nội trắc nghiệm dược lý căn bản trắc nghiệm dược lý thú y trắc nghiệm dược lý 1 có đáp án trắc nghiệm dược lý 2 có đáp án trắc nghiệm dược lý cơ bản bộ trắc nghiệm dược lý có đáp án bài tập trắc nghiệm dược lý bộ đề trắc nghiệm dược lý bộ câu hỏi trắc nghiệm dược lý bài tập trắc nghiệm hóa lý dược bài tập trắc nghiệm hóa dược dược lý trắc nghiệm dược lý trung cấp trắc nghiệm dược lý y3 có đáp án trắc nghiệm hóa lý dược có đáp án trắc nghiệm dược lý đại cương có đáp án trắc nghiệm dược lý đại học y hà nội đề trắc nghiệm dược lý đề trắc nghiệm dược lý thú y trắc nghiệm dược lý học trắc nghiệm dược lý hormon trắc nghiệm dược lý hệ thần kinh thực vật trắc nghiệm dược lý hay trắc nghiệm dược lý trần thị thu hằng trắc nghiệm hóa lý dược câu hỏi trắc nghiệm dược lý có đáp án câu hỏi trắc nghiệm dược lý học câu hỏi trắc nghiệm dược lý 1 câu hỏi trắc nghiệm dược lý đại cương câu hỏi trắc nghiệm dược lý thú y câu hỏi trắc nghiệm dược lý y huế câu hỏi trắc nghiệm môn dược lý thú y câu hỏi trắc nghiệm môn dược lý 2 câu hỏi trắc nghiệm môn dược lý có đáp án trắc nghiệm dược lý phần kháng sinh trắc nghiệm quản lý kinh tế dược trắc nghiệm quản lý và kinh tế dược trắc nghiệm dược lý lâm sàng y huế trắc nghiệm dược lý thuốc lợi tiểu tài liệu trắc nghiệm môn dược lý trắc nghiệm môn dược lý trắc nghiệm môn quản lý dược trắc nghiệm môn hóa lý dược trắc nghiệm môn quản lý dược có đáp án đề thi trắc nghiệm môn dược lý câu hỏi trắc nghiệm môn dược lý 1 ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dược lý đề thi trắc nghiệm dược lý có đáp án trắc nghiệm quản lý dược có đáp án đề cương trắc nghiệm dược lý có đáp án trắc nghiệm dược lý quân y trắc nghiệm quản lý dược câu hỏi trắc nghiệm quản lý dược trắc nghiệm tổ chức quản lý dược sách trắc nghiệm dược lý trắc nghiệm sinh lý dược trắc nghiệm sinh lý y dược huế trắc nghiệm sinh lý y dược tp hcm trắc nghiệm sinh lý đại học y dược huế trắc nghiệm sinh lý đại học y dược tp hcm câu hỏi trắc nghiệm dược lý trung cấp câu hỏi trắc nghiệm dược lý và đáp án đề thi trắc nghiệm dược lý y huế đề thi trắc nghiệm dược lý thú y 389 câu trắc nghiệm hóa lý dược

Name

1000 câu trắc nghiệm hóa sinh có đáp án pdf,1,500 câu trắc nghiệm sinh lý bệnh,1,A giao kê tử hoàng thang,1,AAT,1,Acid uric,1,ACTH,1,AFP,1,ALBUMIN,1,ALDOLASE,1,ALDOSTERON,1,alpha 1 antitrypsin,1,AMONIAC,1,Amylase,1,An cung ngưu hoàng hoàn,1,An thần,6,Androstenedion,1,Antithrombin III,1,atlas mô phôi đại học y dược huế pdf,1,atlat bệnh học,2,atlat giải phẫu bệnh,1,Bạch cầu,1,Bạch hổ thang,1,Bách hợp cố kim thang,1,Bại độc tán,1,bài giảng bênh da liễu,1,bài giảng nội khoa tập 1 triệu chứng học nội khoa,1,bài giảng nội khoa tập 2 bệnh học,1,bài giảng nội khoa tập 3 điều trị,1,Bài giảng sản phụ khoa,1,bài giảng sản phụ khoa tập 2,1,bài giảng vi sinh y dược huế,1,bài giảng y học cổ truyền tập 1,1,Bài giảng y học cổ truyền tập 2,1,Bán hạ bạch truật thiên ma thang,1,Bán hạ tả tâm thang,1,Bảo hòa hoàn,1,Bệnh học lao,1,Bệnh học nội khoa,2,Bệnh học nội khoa 1,2,Bệnh học nội khoa 2,2,bệnh học nội khoa tập 1,1,bệnh học nội khoa tập 2,1,bệnh học thận tiết niệu,6,Bệnh thận đái tháo đường,1,Biggest Hole,1,Bilirubin,1,Bình can tức phong,4,block trắc nghiệm sinh lý bệnh,1,Bổ dưỡng an thần,3,Bối mẫu qua lâu thang,1,Broken Sequence,1,các bệnh da liễu thường gặp,1,CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG,2,cách khám lâm sàng bệnh nhân nội khoa,1,Calcitonin,1,Cam mạch đại táo thang,1,Cận lâm sàng,20,canlamsang,2,Canxi,1,Central Residence,1,Chẩn đoán và điều trị ung thư vú,1,Chân nhân dưỡng tạng thang,1,chandoanhinhanh,1,Channel Gutter,1,Châu sa an thần hoàn,1,Chi bảo đơn,1,Chi ma hoàn,1,chỉ số albumin máu,1,Chỉ thấu tán,1,Chỉ thực đạo trệ hoàn,1,Chỉ thực giới bạch quế chi thang,1,Chỉ thực tiêu bĩ hoàn,1,Chỉ truật hoàn,1,CHIZE,1,Cholesterol,1,Chữa mụn nhọt,1,Chữa sán dây,1,Chữa sốt rét,2,Chữa thấp khớp,2,chuandoanhinhanh,1,Clasping the White,1,Cloud Gate,1,cls,9,Cố băng chỉ đới,1,Cố biểu chỉ hãn,2,Cố sáp,7,Công bổ kiêm trị,2,Công hạ,3,Corticotropin,1,Creatinin máu,1,Cubit Marsh,1,Cửu vị khương hoạt thang,1,D-dimer,1,Da liễu,2,Đại định phong châu,1,Đại hoàng phụ tử thang,1,đại học y hà nội,2,Đại tần giao thang,1,Đại thanh long thang,1,Đại thừa khí thang,1,dalieu,2,Dân số học,1,ddcb,1,đề cương tư tưởng hồ chí minh,1,đề thi tư tưởng hồ chí minh,1,DHY,1,Dịch tễ,1,dichte,1,Điện tâm đồ,1,Điều dưỡng,1,Điều hòa trường vị,2,Điều trị tiền đái táo đường,1,Điều vị thừa khí thang,1,dieuduong,1,định lượng AAT,1,định lượng AFP,1,định lượng aldolase,1,định lượng amoniac,1,Độc hoạt tang ký sinh,1,Dược lý,6,dược lý DH y hà nội,1,dược lý thuốc kháng sinh,1,dược thư quốc gia việt nam 2019,1,dược thư quốc gia việt nam mới nhất,1,dược thư quốc gia việt nam pdf,1,Dược thư việt nam 2009,1,duocly,9,duoclylamsang,1,ebook bệnh học nội khoa tập 1,1,ebook bệnh học nội khoa tập 2,1,Ebook bệnh lý học nội khoa,1,Ebook dược ý,1,ebook giải phẫu y hcm,1,ebook hóa sinh,1,ebook miễn dịch,1,ebook mô phôi pdf,1,ebook nội cơ sở,1,Ebook sinh lý,2,ebook sinh lý học,1,ebook vi sinh vật,1,Erythropoietin EPO,1,Fish Border,1,Gia giảm uy duy thang,1,Gia vị tứ vật phương,1,Giải biểu,15,Giải phẫu,3,giải phẫu bệnh,2,giải phẫu bệnh thực hành,1,Giải phẫu Y dược Huế,1,Giải phẫu Y Thái Nguyên,1,giaiphau,4,giaiphaubenh,2,Giáng khí,1,giáo tình hóa sinh lâm sàng pdf 2019,1,giáo trình dược lý,1,giáo trình dược lý học pdf,1,giáo trình dược lý y hà nội pdf,1,giáo trình giải phẫu,1,giáo trình giải phẫu bệnh,1,giáo trình giải phẫu pdf,1,giáo trình hóa sinh,1,giáo trình hóa sinh y hà nội,1,giáo trình hóa sinh y học pdf,1,Giáo trình lý sinh y học đại học y hà nội pdf,1,giáo trình lý sinh y học đại học y huế pdf,1,Giáo trình Mac-Lenin,1,giáo trình miễn dịch,1,giáo trình mô phôi,1,giáo trình nội cơ sở,1,giáo trình nội khoa,1,giáo trình nội khoa y học cổ truyền,1,giáo trình sinh lý học,2,giáo trình sinh lý y hà nội,1,giáo trình sinh lý y hcm,1,giáo trình vi sinh,1,Hà nhân ẩm,1,Hành khí,5,Hậu phác ôn trung thang,1,HC,1,Heavenly Residence,1,hình ảnh thực hành mô phôi đại học y dược huế,1,Hòa giải,8,Hòa giải can tỳ,3,Hòa giải thiếu dương,1,hóa sinh,6,Hóa sinh lâm sàng,3,hóa sinh lâm sàng pdf,1,hóa sinh thực hành,1,hóa sinh y hcm,1,Hoàn đới thang,1,Hoàng liên giải độc thang,1,Hoàng liên thang,1,hoasinh,7,học viện quân y,1,Hội chứng,4,Hội chứng REYE,1,Hội chứng siêu nam,1,hội chứng thận hư,1,Hội chứng wiskott - aldrich,1,Hội chứng Zollinger Ellison,1,human anatomy atlas 3D,1,Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư,1,hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh,1,hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh pdf,1,Hương tô tán,1,Huyết áp Omron,1,Ích khí giải biểu,2,JINGQ,1,Khai khiếu,7,Khám lâm sàng bệnh nhân nội khoa,1,khoale,2,Khu hàn hóa đàm tán,1,Kiện tỳ hoàn,1,kienthuccosonganh,32,kienthucdaicuong,6,kienthucnganh,33,Kim linh tử tán,1,Kim ngân giải độc thang,1,Kim tỏa cố kinh hoàn,1,KONGZUI,1,Kỷ tiêu lịch hoàng hoàn,1,Lãnh háo hoàn,1,lao,1,Lesser Shang,1,LIEQUE,1,Linh cam ngũ vị khương tân thang,1,Linh giác câu đằng thang,1,LU1,1,LU10,1,LU11,1,LU2,1,LU3,1,LU4,1,LU5,1,LU6,1,LU7,1,LU8,1,LU9,1,Lương khai,4,Lý sinh,1,lysinh,1,Ma hạnh thạch cam thang,1,Ma hoàng phụ tử tế tân thang,1,Ma hoàng thang,1,maclenin,1,Mẫu lệ tán,1,miễn dịch,1,miễn dịch học,1,miendich,1,Mô Phôi,2,mophoi,2,mophoi-giaiphaubenh,3,một số chỉ số hóa sinh thường gặp trong lâm sàng pdf,1,Ngân kiều tán,1,ngoai,3,Ngoại cơ sở,1,Ngoại khoa y học cổ truyền,1,ngoaibenhly,2,ngoaicoso,1,ngoaikhoa,2,Ngọc bình phong tán,1,Ngũ vị tiêu độc ẩm,1,Ngưu hoàng thanh tâm đơn,1,nguyên lý sử dụng thuốc kháng sinh,1,NH3,1,NH4,1,nhi,1,Nhị diệu tán,1,Nhi khoa y học cổ truyền,1,Nhị trần thang,1,nhikhoa,2,Nhuận hạ,2,Nhuận táo hóa đàm,2,những vấn đề trong sản phụ khoa,1,Noãn can tiên,1,noi,20,Nội cơ sở,2,Nội cơ sở y dược huế,1,nội khoa tập 1 pdf,1,noibenhly,16,noicoso,5,noikhoa,21,Ô mai hoàn,1,Ôn hạ,2,Ôn khai,3,Ôn tỳ thang,1,Phần mềm giải phẫu,1,Phì nhi cam tích,1,Phì nhi hoàn,1,Phong thấp,1,Phong thấp hàn,3,Phong thấp nhiệt,4,Phù chính giải biểu,1,phuchoichucnang,1,phusan,4,Quán tâm tô hợp hoàn,1,Quế chi thang,1,Quyên tý thang,1,Răng Hàm Mặt,1,Răng hàm mặt Huế,1,ranghammat,1,Sài cát giải cơ thang,1,Sâm tô tán,1,san,4,Sản khoa,3,Sản khoa hình minh họa,1,san-nhi,5,Sáp tinh,2,Sáp trường,2,SHAOSHANG,1,shou tai yin jing luo,11,Sinh học đại cương,1,sinh lý,2,sinh lý bệnh miễn dịch,1,sinhhoc,1,sinhly,2,sinhlybenhmiendich,1,slbmd,4,slide bài giảng thuốc kháng sinh,1,slide cơ chế kháng sinh,1,Sỏi hệ tiết niệu,1,Supreme Abyss,1,Tả hạ,11,TAIYUAN,1,Tâm lý học y đức,1,Tân gia hoàng long thang,1,Tân lương giải biểu,4,Tân ôn giải biểu,6,Tang cúc ẩm,1,Tăng dịch thừa khí thang,1,Tang phiêu tiêu tán,1,táo thấp hóa đàm,2,Tạp chí nội khoa,1,tạp chí nội khoa pdf 2015,1,Tê giác địa hoàng thang,1,test dược lý,1,test giải phẫu,1,test hóa sinh có đáp án,1,test hóa sinh lâm sàng,1,test ngoại cơ sở,1,test tổ chức y tế,1,test-dethi,1,testdethi,15,testdichte,1,testduocly,1,testhoasinh,1,testsinhlybenh-miendich,3,testy12,1,testy12khac,1,testy3,4,testy5,1,Thăng ma cát căn thang,1,Thanh dinh thang,1,Thanh nhiệt,6,Thanh nhiệt giải độc,3,Thanh nhiệt hóa đàm,2,Thanh nhiệt hóa đờm cao,1,Thanh nhiệt lương huyết,2,Thập táo thang,1,The Lung Channel System - Hand-taiyin,11,Thiên ma câu đằng ẩm,1,Thiên vương bổ tâm đan,1,Thông quan tán,1,Thống tả yếu phương,1,THỰC HÀNH X-QUANG NGỰC,1,Thuốc biệt dược,1,thuốc biệt dược và các sử dụng pdf,1,Thuốc ho trừ đờm,1,TIANFU,1,Tiệt ngược thất bảo ẩm,1,Tiêu dao tán,1,Tiểu sài hồ thang,1,Tiểu thanh long thang,1,Tiểu thừa khí thang,1,Tiêu thực đạo trệ,5,timmach,1,Tô hợp hương hoàn,1,Tô tử giáng khí thang,1,Toan táo nhân thang,1,tochucyte,1,tổng hợp các đề thi xác suất thống kê y huế,1,tổng hợp các slide bài giảng vi sinh vật y học,1,Tổng quan hội chứng Reye,1,Tra cứu Bộ Y Tế,1,Trắc nghiệm,1,trắc nghiệm dịch tễ,1,trắc nghiệm điều cưỡng cơ bản,1,Trắc nghiệm dược lý,1,trắc nghiệm giải phẫu,1,trắc nghiệm giải phẫu học có đáp án pdf,1,Trắc nghiệm hóa sinh,1,trắc nghiệm hóa sinh lâm sàng,2,Trắc nghiệm ngoại cơ sở,1,trắc nghiệm nhi khoa,1,trắc nghiệm nhi khoa từng chương có đáp án,1,trắc nghiệm sinh lý bệnh,1,trắc nghiệm sinh lý bệnh mới nhất,1,trắc nghiệm tổ chức và quản lý y tế,1,trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe,1,Trấn can tức phong,1,Trân châu mẫu hoàn,1,TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA-ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI,1,Triệu chứng học nội khoa,1,triệu chứng học nội khoa pdf,1,Trợ dương giải biểu,1,Trọng trấn an thần,3,Trừ đàm,11,Trừ giun,4,Trừ hàn hóa đàm,3,Trừ phong,10,Trừ phong hóa đàm,2,Trục thủy,2,ttdansohoc,2,Tư âm thanh phế thang,1,Tứ diệu dũng anh thang,1,Tứ nghịch tán,1,Tứ thần hoàn,1,tư tưởng hồ chí minh,1,Tử tuyết đơn,1,tutuong,1,Ung thư dạ dày,1,ungthu,3,Vi sinh,2,viêm cầu thận cấp,1,viêm ống thận cấp,1,viêm thận bể thận,1,viêm thận bể thận cấp,1,viêm thận bể thận mạn,1,Việt cúc hoàn,1,visinh,2,visinh-kysinh,1,Xác suất thống kê,1,xacsuat,1,xét nghiệm aldosteron,1,xét nghiệm alpha fetoprotrin,1,Xét nghiệm định lượng Albumin máu,1,Xét nghiệm estrogen,1,Xét nghiệm máu,1,XIABAI,1,Xuyên khung trà điều tán,1,y dược huế,2,Y học cổ truyền,6,Ý nghĩa xét nghiệm amoniac máu,1,y1,7,y12,6,y16,13,y2,9,y3,10,y4,20,y4khac,1,y5,2,yhoccotruyen,105,YUJI,1,YUNMEN,1,ZHONGFU,1,
ltr
item
TÔI HỌC Y: TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ TỪNG CHƯƠNG - CÓ ĐÁP ÁN
TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ TỪNG CHƯƠNG - CÓ ĐÁP ÁN
Share bộ test dược lý từng chương có đáp án nè
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVITZAcmoXn_xnN-Cp3AejMoOc8txRhm_SXsED7-zBL_qhfSyElj4i2H4hfOjWBpNoNk7q9H3pXlj4KmM1cm7tnFPYVueVx58VL9sTYi2lQ-qTOWRxgsQtsngk8fhdC5OjmJEUenXgiBHG/s640/tdl.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVITZAcmoXn_xnN-Cp3AejMoOc8txRhm_SXsED7-zBL_qhfSyElj4i2H4hfOjWBpNoNk7q9H3pXlj4KmM1cm7tnFPYVueVx58VL9sTYi2lQ-qTOWRxgsQtsngk8fhdC5OjmJEUenXgiBHG/s72-c/tdl.png
TÔI HỌC Y
https://www.toihocy.com/2018/08/trac-nghiem-duoc-ly.html
https://www.toihocy.com/
https://www.toihocy.com/
https://www.toihocy.com/2018/08/trac-nghiem-duoc-ly.html
true
7674046000108942300
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy